ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE naam_sleutel bestandsnaam

naam_sleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Subsleutel De volledige naam van een registersleutel onder
de
geselecteerde HOOFDSLEUTEL
bestandsnaam De naam van het schijfbestand waarin moet
worden opgeslagen.
Als geen pad wordt opgegeven, wordt het bestand
gemaakt in
de huidige map van het aanroepende proces
/y Bestaand bestand overschrijven forceren zonder
te vragen.


Voorbeeld:

REG SAVE HKLM\Software\MijnCo\MijnToep AppBkUp.hiv
Hiermee wordt de component MijnToep opgeslagen in het bestand
AppBkUp.hiv
in de huidige mapC:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD naam_sleutel bestandsnaam

naam_sleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel (alleen lokale
computer)
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKU ]
Subsleutel De naam van de sleutel waarin het
componentbestand moet
worden geladen. Er wordt een nieuwe sleutel
gemaakt
bestandsnaam De naam van het componentbestand dat moet
worden geladen
U dient REG SAVE te gebruiken om dit bestand te
maken

Voorbeeld:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
Hiermee wordt het bestand TempHive.hiv geladen in de sleutel
HKLM\TempHiveC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD naam_sleutel

naam_sleutel HOOFDSLEUTEL\Subsleutel (alleen lokale
computer)
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKU ]
Subsleutel De naam van de sleutel waaruit de component
moet
worden geladen

Voorbeeld:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Hiermee wordt de component TempHive geladen uit HKLM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht reg SAVE /? - Slaat de korf MyApp van het dossier XXXXX.hiv in de huidige map ...

HTTP: ... console/nl/135.htm
0.234
18245

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Turn off animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Was sind Windows Services?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /