reg EXPORT /?: Uitvoer alle subsleutels en waarden van de belangrijkste MyApp van het dossier xxxxx.reg. ....


... De voorbeelden voor het commando "reg EXPORT /?"
... "reg EXPORT /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "reg EXPORT /?" commando

Het commando: "reg EXPORT /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "reg EXPORT /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de`REG EXPORT`-Commando: Voorbeeld 1: Een volledige registervertakking exporteren naar een REG-bestand:

REG EXPORT HKLM\Software\MyCo MyCoBackup.reg

- Exporteert de volledige registertak "HKLM\Software\MyCo" naar het bestand "MyCoBackup.reg". Dit REG-bestand bevat alle sleutels, subsleutels en waarden van de opgegeven registervertakking. Voorbeeld 2: Een specifieke waarde exporteren onder een registervertakking:

REG EXPORT HKCU\Software\Mijn_App /v AppVersion AppVersionBackup.reg

- Exporteert de waarde met de naam "AppVersion" onder de registervertakking "HKCU\Software\MyApp" naar het bestand "AppVersionBackup.reg". Hierdoor wordt een REG-bestand gemaakt dat alleen de specifieke waarde bevat. Voorbeeld 3: Een registervertakking exporteren met behulp van de 32-bits registerweergave:

REG EXPORT HKLM\Software\Wow6432Node\Mijn_App MyAppBackup.reg /reg:32

- Exporteert de volledige registervertakking "HKLM\Software\Wow6432Node\MyApp" met behulp van de 32-bits registerweergave en slaat het exportbestand op als "MyAppBackup.reg". Voorbeeld 4: Een volledige registerboom exporteren naar een REG-bestand:

REG EXPORT HKLM\Software\MyCo MyCoTreeBackup.reg /s

- Exporteert de volledige registertak "HKLM\Software\MyCo" en alle subsleutels en waarden naar het bestand "MyCoTreeBackup.reg". De optie`/s`zorgt ervoor dat de gehele boom wordt geŰxporteerd. Voorbeeld 5: Een registervertakking exporteren vanaf een externe computer:

REG EXPORT \\Computer op afstand\HKLM\Software\Mijn_App MyAppRemoteBackup.reg

- Exporteert de volledige registervertakking "HKLM\Software\MyApp" van een externe computer met de naam "RemoteComputer" naar het bestand "MyAppRemoteBackup.reg". De`REG EXPORT`Met opdrachten kunt u een deel of de gehele registerinhoud exporteren naar een REG-bestand dat later kan worden gebruikt voor import- of back-updoeleinden.

"reg EXPORT /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG EXPORT naam_sleutel bestandsnaam

naam_sleutel HOOFDSLEUTEL[\Subsleutel] (alleen lokale 
computer)
HOOFDSLEUTEL [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Subsleutel De volledige naam van een registersleutel onder 
de
geselecteerde HOOFDSLEUTEL
bestandsnaam De naam van het schijfbestand waarnaar moet 
worden
geŰxporteerd
/y Bestaande bestand overschrijven forceren zonder 
te vragen.

Voorbeeld:

REG EXPORT HKLM\Software\MijnCo\MijnToep AppBkUp.reg
Hiermee worden alle subsleutels en waarden van de sleutel 
MijnToep
geŰxporteerd naar het bestand AppBkUp.reg

Belangrijke informatie, tips voor het "reg EXPORT /?" commando

Bij gebruik van de`REG EXPORT`commando, zijn er enkele belangrijke punten waar u op moet letten: 1: Controleer machtigingen: Zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om toegang te krijgen tot de registersleutels en waarden die u wilt exporteren. Voor sommige delen van het register zijn verhoogde rechten vereist. 2: Bestandsnamen en paden: Zorg ervoor dat u geldige bestandsnamen en paden gebruikt voor het exportbestand. Vermijd speciale tekens die problemen kunnen veroorzaken bij het exporteren of importeren. 3: Bestanden overschrijven: Als u een exportbestand aanmaakt met dezelfde naam als een bestaand bestand, wordt het bestaande bestand overschreven, tenzij u dit expliciet bevestigt. Zorg ervoor dat u geen belangrijke gegevens overschrijft. 4: Pad met aanhalingstekens: Als het exportbestemmingspad spaties of speciale tekens bevat, moet u het pad tussen aanhalingstekens plaatsen om ervoor te zorgen dat het correct wordt ge´nterpreteerd. 5: Opties`/reg:32`En`/reg:64`: Als je de opties ziet`/reg:32`of`/reg:64`Om de registerweergave te kiezen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste weergave voor uw systeem selecteert. 32-bits toepassingen moeten doorgaans de 32-bits registerweergave gebruiken. 6: Extern exporteren: Bij het exporteren van registervertakkingen vanaf een externe computer (`\\Computer op afstand\...`) Zorg ervoor dat u over de benodigde machtigingen beschikt om toegang te krijgen tot de externe computer en dat de Remote Registry-service is ingeschakeld op de doelcomputer. 7: Controleer de export: Controleer het exportbestand zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het de verwachte sleutels en waarden bevat. U kunt het bestand openen met een teksteditor om de inhoud te bekijken. 8: Back-up maken: Het wordt aanbevolen dat u altijd een back-up maakt voordat u belangrijke wijzigingen in het register aanbrengt. Hierdoor kunt u de vorige toestand herstellen als er zich problemen voordoen. Houd rekening met deze punten om ervoor te zorgen dat het exportproces soepel verloopt en dat u over een betrouwbare back-up beschikt wanneer dat nodig is.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht reg EXPORT /? - Uitvoer alle subsleutels en waarden van de belangrijkste MyApp van het dossier xxxxx.reg. ....

HTTP: ... console/nl/140.htm
0.093
21736

What are CPU threads?

What is Windows PE (WinPE)?

What is a paper hole punch?

How can I customize the background image on my Android smart phone?

What is disk management?

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?(0)