SCHTASKS /Change /?: Veranderingen het programma te draaien, of de gebruiker zijn account en het wachtwoord gebruikt worden door een geplande taak.


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Change /?"
... "SCHTASKS /Change /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Change /?" commando

Het commando: "SCHTASKS /Change /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Change /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de opdracht`SCHTASKS /Change`Eigenschappen van een geplande taak wijzigen: Voorbeeld 1: Het uitvoeringspad van een geplande taak wijzigen:

SCHTASKS /Change /TN "Mijn taak" /TR "C:\Nieuwer\pad\Voor de\script.bat"

Met deze opdracht wordt het uitvoeringspad van de geplande taak met de naam "MyTask" gewijzigd in "C:\New\Path\To\Script.bat". Voorbeeld 2: De startdatum van een geplande taak wijzigen:

SCHTASKS /Change /TN "Mijn taak" /SD 01/01/2023

Hier wordt de startdatum van de geplande taak met de naam "MijnTask" gewijzigd in 1 januari 2023. Voorbeeld 3: De naam en het wachtwoord van de uitvoermachtiging wijzigen:

SCHTASKS /Change /TN "Mijn taak" /RU "Nieuwe gebruiker" /RP "nieuw paswoord"

Deze opdracht verandert de gebruikersnaam (`/RU`) en het wachtwoord (`/RP`) voor het uitvoeren van de geplande taak met de naam "MyTask". Voorbeeld 4: Herhalingsintervallen en duur wijzigen:

SCHTASKS /Change /TN "Mijn taak" /RI 5 /JIJ 2:00

Hier is het herhalingsinterval ingesteld op 5 minuten (`/RI 5`) en de herhalingstijd tot 2 uur (`/JIJ 2:00`) voor de geplande taak met de naam "MijnTask". Voorbeeld 5: Uitvoeringsopties wijzigen op een externe computer:

SCHTASKS /Change /S "Computer op afstand" /U "Beheerder_Gebruiker" /P "Administrator wachtwoord" /TN "Mijn taak" /ENABLE

Deze opdracht activeert (`/ENABLE`) de geplande taak met de naam "MyTask" op de externe computer "RemoteComputer". De inloggegevens (`/U`En`/P`) zijn opgegeven om op de externe computer te worden uitgevoerd. Hints: - De parameters (`/TN`,`/TR`,`/SD`,`/RU`,`/RP`,`/RI`,`/JIJ`,`/ENABLE`, enz.) kunnen variŰren afhankelijk van specifieke vereisten. gebruik`SCHTASKS /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. - Houd er rekening mee dat wijzigingen in geplande taken de uitvoering ervan kunnen be´nvloeden. Zorg ervoor dat u de impact begrijpt van de wijzigingen die u doorvoert. Deze voorbeelden moeten u een idee geven van hoe`SCHTASKS /Change`-Command kan in verschillende scenario's worden gebruikt. Afhankelijk van uw specifieke vereisten kunnen de parameters variŰren.

"SCHTASKS /Change /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Change [/S computer [/U gebruikersnaam [/P 
[wachtwoord]]]]
/TN 
taaknaam
{ [/RU uitvoerenals] [/RP wachtwoord] [/TR taak] [/ST 
starttijd]
[/RI interval] [ {/ET eindtijd | /DU duur} [/K] ] 
[/SD begindatum] [/ED einddatum] [/ENABLE | /DISABLE] 
[/IT] [/Z] }

Beschrijving:
Hiermee wordt het uit te voeren programma, of de 
gebruikersaccount
en het wachtwoord voor een geplande taak gewijzigd.

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt 
gemaakt.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder 
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
gebruikerscontext.
Invoer wordt gevraagd indien 
overgeslagen.

/TN taaknaam De taak die moet worden gewijzigd.

/RU gebruikersnaam De gebruikersnaam (gebruikerscontext) 
waarin de
geplande taak moet worden uitgevoerd. 
Voor de
systeemaccount zijn de geldige waarden 
"",
"NT AUTHORITY\SYSTEM" of "SYSTEM".
Voor v2-taken zijn 'NT AUTHORITY\Lokale 
service' en 
'NT AUTHORITY\Netwerkservice' 
beschikbaar naast 
de bekende beveiligings-id's voor de 
drie typen. 
/RP wachtwoord Het nieuwe wachtwoord voor de bestaande 
gebruikers-
context of het wachtwoord voor een 
nieuwe
gebruikersaccount.
Dit wachtwoord wordt voor de 
systeemaccount
genegeerd.

/TR taak Het nieuwe programma dat de geplande 
taak
zal uitvoeren.

/ST starttijd De starttijd voor het uitvoeren van de 
taak. 
De tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok), 
bijvoorbeeld 14:30 voor half drie 's 
middags.

/RI interval Het herhalingsinterval in minuten.
Geldig bereik: 1 - 599940 minuten.

/ET eindtijd De eindtijd voor het uitvoeren van de 
taak. 
De tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok), 
bijvoorbeeld 14:50 voor tien voor drie 
's middags.

/DU duur De duur van de uitvoering van de taak. 
De tijdnotatie 
is UU:mm. Deze optie is niet geldig met 
/ET.

/K BeŰindigt de taak op de eindtijd of na 
de
opgegeven tijdsduur.

/SD startdatum De eerste dag waarop de taak wordt 
uitgevoerd.
De indeling is dd/mm/yyyy.

/ED einddatum De laatste dag waarop de taak moet 
worden uitgevoerd.
De indeling is dd/mm/yyyy.

/IT Hiermee kan de taak alleen interactief 
worden 
uitgevoerd als de /RU-gebruiker is 
aangemeld 
wanneer de opdracht wordt uitgevoerd. 
Deze taak wordt 
alleen uitgevoerd als de gebruiker is 
aangemeld.

/RL niveau Het uitvoeringsniveau voor de opdracht. 
Geldige 
waarden zijn LIMITED en HIGHEST. 
Standaard wordt het
uitvoeringsniveau niet gewijzigd.

/ENABLE Hiermee wordt de geplande taak 
ingeschakeld.

/DISABLE Hiermee wordt de geplande taak 
uitgeschakeld.

/Z Hiermee wordt de taak gemarkeerd voor 
verwijdering 
na de laatste uitvoering.

/DELAY vertraging De tijd waarmee de uitvoering van de 
taak wordt 
vertraagd nadat de trigger is 
geactiveerd. De
tijdnotatie is uuuu:ss. Deze optie is 
alleen geldig
voor de schematypen ONSTART, ONLOGON en 
ONEVENT.

/? Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
SCHTASKS /Change /RP wachtwoord /TN "Back-up en terugzetten"
SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Terugzetten starten"
SCHTASKS /Change /S computer /U gebruiker /P wachtwoord
/RU nieuwe gebruiker
/TN "Backup starten" /IT

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Change /?" commando

Tijdens gebruik`SCHTASKS /Change`er zijn enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Beveiligingsrichtlijnen: Let op wie toegang heeft tot de opdracht`SCHTASKS /Change`om ervoor te zorgen dat wijzigingen alleen door geautoriseerde gebruikers kunnen worden aangebracht. 2. Back-up vˇˇr wijzigingen: Maak vˇˇr grote wijzigingen of voordat u belangrijke informatie wijzigt een back-up van de geplande taakconfiguratie. 3. Aanpassing op afstand: Wanneer u geplande taken op een externe computer wijzigt (`/S`,`/U`,`/P`), zorg ervoor dat u over de juiste inloggegevens en vereiste machtigingen beschikt. 4. Juiste configuratie: Als u de herhalingsintervallen of duur wijzigt (`/RI`,`/JIJ`), zorg ervoor dat de configuratie aan uw behoeften voldoet. 5. Geplande taakmachtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker who`SCHTASKS /Change`beschikt over de benodigde machtigingen voor de geplande taak. Vooral als u geplande taken op een externe computer wijzigt (`/S`,`/U`,`/P`), hebt u de juiste machtigingen nodig. 6. Impact van wijzigingen: Wijzigingen in geplande taken kunnen de juiste uitvoering ervan be´nvloeden. Zorg ervoor dat u de impact begrijpt van de wijzigingen die u doorvoert. 7. Back-up: Maak vˇˇr grote wijzigingen of voordat u belangrijke informatie wijzigt een back-up van de geplande taakconfiguratie. 8. Beheerdersrechten: Voor het wijzigen van geplande taken zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 9. Uitvoeropties: Merk op dat de opdracht`SCHTASKS /Change`vereist verschillende parameters, afhankelijk van uw behoeften. Controleer de documentatie (`SCHTASKS /?`) voor correct gebruik. Met deze punten moet rekening worden gehouden om ervoor te zorgen dat wijzigingen in geplande taken correct worden uitgevoerd en de gewenste resultaten opleveren. Het is belangrijk om wijzigingen zorgvuldig door te voeren om onverwachte gevolgen te voorkomen.


Deutsch
English
Espa˝ol
Franšais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (HÓnyǔ)
TŘrkše
Portuguŕs
Portuguŕs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS /Change /? - Veranderingen het programma te draaien, of de gebruiker zijn account en het wachtwoord gebruikt worden door een geplande taak.

HTTP: ... console/nl/152.htm
0.109
25797

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

Convert JPG image file to PDF under Windows 11!

Blńtter auf dem Windows Desktop!

System info in Windows 11 to see signifying information!

BitLocker in Windows 11 start menu or on the desktop as a shortcut!

List user accounts in Windows 11!(0)