subst: Associates een pad met een letter van het station.


... De voorbeelden voor het commando "subst"
... "subst" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "subst" commando

Het commando: "subst" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "subst"

Het lijkt erop dat u zich in de Windows-opdrachtprompt bevindt op een computer met het besturingssysteem Microsoft Windows XP en de`SUBST`-Gebruik commando. De`SUBST`Met deze opdracht kunt u in deze context stationsletters aan specifieke paden toewijzen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe u de opdracht kunt gebruiken: Voorbeeld 1: Een virtuele schijf toewijzen:

SUBST X: C:\Voorbeeld\pad

- Met deze opdracht wordt de stationsletter toegewezen`X:`het pad`C:\Voorbeeld\pad`naar. Voorbeeld 2: Lijst van de virtuele schijven:

SUBST

- Zonder parameters toont dit commando alles met`SUBST`virtuele schijven gemaakt. Voorbeeld 3: De toewijzing van een virtuele schijf ongedaan maken:

SUBST X: /D

- Met deze opdracht wordt de virtuele schijf toegewezen`X:`opgeheven. Het bevel`SUBST /?`gebruikt om de`SUBST`opdracht om weer te geven. Deze hulp biedt informatie over de mogelijke opties en syntaxis van de opdracht.

"subst" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u 
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.

Belangrijke informatie, tips voor het "subst" commando

Bij gebruik van de`SUBST`commando, zijn er enkele belangrijke punten om op te merken: 1. Persistentie van de opdracht: - De met`SUBST`Gemaakte virtuele schijven zijn alleen geldig voor de huidige sessie en gaan verloren na het opnieuw opstarten van de computer. Als u een blijvende associatie wilt, moet u een mechanisme gebruiken zoals registratie of aanpassing van het opstartscript. 2. Fysieke schijfbotsingen: - Zorg ervoor dat de toegewezen stationsletters niet botsen met bestaande fysieke schijven of netwerkstations. 3. Machtigingen: - Zorg ervoor dat u over voldoende machtigingen beschikt`SUBST`gebruiken. Voor de opdracht zijn doorgaans beheerdersrechten vereist. 4. Toewijzing aan netwerkschijven: - Het is mogelijk`SUBST`ook van toepassing op netwerkschijven. Houd er echter rekening mee dat dit onder bepaalde omstandigheden problemen kan veroorzaken, vooral als de netwerkverbinding niet stabiel is. 5. Huidige toewijzingen weergeven: - Gebruik`SUBST`zonder parameters om alle huidige toewijzingen weer te geven. Dit kan handig zijn om ervoor te zorgen dat de virtuele schijven correct zijn gemaakt. -- Alternatieven voor`SUBST`-Commando: 1. Netwerkschijven: - U kunt netwerkschijven gebruiken om toegang te krijgen tot externe bronnen. Dit biedt een stabiele en blijvende manier om toegang te krijgen tot bestanden en mappen. 2. Symbolische links: - Vanuit Windows Vista kan dat`MKLINK`opdracht om symbolische koppelingen te maken. Deze kunnen ook dienen als vervanging voor virtuele schijven. 3. Groepsbeleid en inlogscripts: - In bedrijfsomgevingen kunt u groepsbeleid of aanmeldingsscripts gebruiken om schijftoewijzingen op gebruikersniveau te beheren. Het is belangrijk op te merken dat de keuze tussen`SUBST`en alternatieven zijn sterk afhankelijk van de specifieke eisen en het scenario. Als persistente schijftoewijzingen vereist zijn of toegang tot netwerkschijven moet worden verkregen, kunnen alternatieven geschikter zijn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht subst - Associates een pad met een letter van het station.

HTTP: ... console/nl/157.htm
0.093
14923

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?(0)