tsdiscon: Verbreekt een terminal sessie.


... De voorbeelden voor het commando "tsdiscon"
... "tsdiscon" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "tsdiscon" commando

Het commando: "tsdiscon" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "tsdiscon"

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van de`tsdiscon`hulpprogramma in Windows: Voorbeeld 1:`tsdiscon`met sessienummer: Met deze opdracht wordt de externe sessie met het opgegeven sessienummer verbroken (vervang "X" door het werkelijke nummer).

tsdiscon X

Dit voorbeeld laat zien hoe`tsdiscon`gebruikt om een ​​sessie op afstand te verbreken. Merk op dat in tegenstelling tot`tscon`, die verbinding maakt met een sessie,`tsdiscon`wordt gebruikt om een ​​actieve sessie te verbreken. Zonder aanvullende parameters wordt gebruikt om de actieve sessie op afstand te verbreken. De`tsdiscon`hulpprogramma heeft meestal geen specifieke argumenten nodig, omdat het automatisch de actieve sessie verbreekt. Hier is de gecorrigeerde samenvatting: Voorbeeld 2:`tsdiscon`(Algemeen gebruik): Met deze opdracht wordt de actieve externe sessie verbroken.

tsdiscon

Daar`tsdiscon`Meestal gebruikt zonder aanvullende argumenten, wordt de huidige sessie automatisch verbroken. Als er in de toekomst wijzigingen in dit hulpprogramma worden aangebracht of als er extra parameters worden toegevoegd, is het raadzaam de officiële documentatie van Microsoft te raadplegen.

"tsdiscon" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Verbreekt een terminal sessie. 

TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V]

 sessionid      The ID of the session.
 sessionname     The name of the session.
 /SERVER:servername Specifies the Terminal server (default is current).
 /V         Displays information about the actions performed.


 

<s>tsdiscon wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "tsdiscon" commando

Tijdens gebruik`tsdiscon`Er moet speciale aandacht worden besteed aan het juiste gebruik van de opdracht, aangezien deze dient om de actieve sessie op afstand te verbreken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen onbedoelde sessies worden verbroken en dat er rekening wordt gehouden met beveiligingsbeleid of operationele vereisten om een ​​betrouwbaar en veilig gebruik van de opdracht te garanderen. Bovendien moet rekening worden gehouden met mogelijke gevolgen voor lopende processen of diensten om een ​​soepele werking van het systeem te garanderen. Idealiter is het gebruik van`tsdiscon`in overeenstemming met de huidige best practices en officiële Microsoft-documentatie om mogelijke ongemakken te voorkomen en de effectiviteit van de opdracht te optimaliseren. Een direct alternatief voor`tsdiscon`op Windows zou het kunnen`logoff`-Commandlineprogramma. De`logoff`opdracht verbreekt een sessie op afstand of logt een gebruiker uit bij een systeem. Hier is een voorbeeld: Voorbeeld:`logoff`met sessienummer:

logoff X

In dit voorbeeld wordt de externe sessie met het opgegeven sessienummer verbroken (vervang "X" door het werkelijke nummer). Het is belangrijk op te merken dat de`logoff`-Command verbreekt een sessie of logt een gebruiker uit terwijl`tsdiscon`speciaal ontworpen voor het verbreken van een sessie op afstand. Afhankelijk van de eisen en de context kan dat`logoff`vormen een praktisch alternatief. Zoals altijd moeten bij het gebruik van dergelijke opdrachten rekening worden gehouden met beveiligingsrichtlijnen en specifieke vereisten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht tsdiscon - Verbreekt een terminal sessie.

HTTP: ... console/nl/167.htm
0.093
12008

Use mechanical emergency ejection of DVD / CD drives!

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

Do not Sleep parameter example!

Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK!(0)