tsshutdn: Zet een server op een gecontroleerde manier.


... De voorbeelden voor het commando "tsshutdn"
... "tsshutdn" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "tsshutdn" commando

Het commando: "tsshutdn" staat aan Windows 11, 10, .. niet beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "tsshutdn"

De opdracht tsshutdn werd in oudere versies van Windows gebruikt om een ​​externe computer of server af te sluiten. Houd er rekening mee dat deze opdracht in nieuwere versies van Windows is vervangen door de opdracht "shutdown". Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de opdracht "shutdown": Voorbeeld 1: Een lokale computer afsluiten:

afsluiten /s /f /t 0

- "/s": Sluit het systeem af. - "/f": Forceert het sluiten van actieve applicaties. - "/t 0": Stelt de vertragingstijd vóór het uitschakelen in op 0 seconden. Om de opdracht "TSSHUTDN" te laten verschijnen op een Windows XP-systeem. Dit commando werd gebruikt om een ​​terminalserver of een externe desktopserver op een gecontroleerde manier af te sluiten. Hier is een kort overzicht van de beschikbare opties: -`TSSHUTDN [Wartezeit]`: De opdracht wordt gebruikt om de server af te sluiten. -`/SERVER:Servername`: specificeert de server die moet worden afgesloten (standaard is de huidige server). -`/REBOOT`: start de server opnieuw op nadat alle gebruikerssessies zijn voltooid. -`/POWERDOWN`: bereidt de server voor op het uitschakelen. -`/DELAY:Abmeldeverz.`: Stelt de wachttijd in waarna alle verbonden sessies worden uitgelogd (standaardwaarde is 30 seconden). -`/V`: Toont informatie over de uitgevoerde functies. Als u het commando wilt gebruiken om de huidige server af te sluiten terwijl u een wachttijd van bijvoorbeeld 60 seconden instelt, kunt u het volgende commando gebruiken:

TSSHUTDN 60

Houd er rekening mee dat deze opdracht specifiek bedoeld is voor oudere versies van Windows, zoals Windows XP. In moderne versies van Windows wordt meestal de opdracht "shutdown" gebruikt, zoals eerder uitgelegd.

"tsshutdn" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Zet een server op een gecontroleerde manier. 


TSSHUTDN [wait_time] [/SERVER:servername] [/REBOOT] [/POWERDOWN]
     [/DELAY:logoffdelay] [/V]

 wait_time      Seconds to wait after user notification before
           terminating all user sessions (default is 60).
 /SERVER:servername The server to shut down (default is current).
 /REBOOT       Reboot the server after user sessions are terminated.
 /POWERDOWN     The server will prepare for powering off.
 /DELAY:logoffdelay Seconds to wait after logging off all connected
           sessions (default is 30).
 /V         Display information about actions being performed.
 
 <s>tsshutdn wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.</s>

Belangrijke informatie, tips voor het "tsshutdn" commando

Er moet speciale aandacht worden besteed aan het gebruik van de opdracht TSSHUTDN op de Windows-opdrachtregel. Deze opdracht is bedoeld om een ​​terminalserver of een externe desktopserver op een gecontroleerde manier af te sluiten en vereist een zorgvuldige planning, vooral op systemen waarop gebruikers actief werken. Voordat u "TSSHUTDN" toepast, is het raadzaam ervoor te zorgen dat alle gebruikers correct op de hoogte zijn gesteld en hun werk hebben opgeslagen. Ongeplande afsluitingen kunnen leiden tot gegevensverlies of werkonderbrekingen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de opdracht specifiek is voor oudere versies van Windows, zoals Windows XP. In moderne Windows-omgevingen wordt aanbevolen om de opdracht shutdown te gebruiken, die geavanceerde functionaliteit biedt en meestal de voorkeur heeft. Voor nieuwere versies van Windows en in moderne omgevingen zijn er alternatieven voor de opdracht TSSHUTDN. Hier zijn enkele van de meest voorkomende methoden: Voorbeeld 1: Afsluitcommando: De algemene opdracht "shutdown" biedt geavanceerde functionaliteit en kan worden gebruikt om computers af te sluiten of opnieuw op te starten. Hier is een simpele

afsluiten /s /f /t 60

- "/s": Sluit het systeem af. - "/f": Forceert het sluiten van alle applicaties. - "/t 60": Stelt een wachttijd van 60 seconden in. Voorbeeld 2: Taakplanner: U kunt taakplanning gebruiken om afsluitingen te plannen. Maak een nieuwe taak aan, stel de trigger in (bijvoorbeeld een specifieke tijd) en gebruik de actie Programma starten om het afsluiten uit te voeren met de gewenste parameters. Voorbeeld 3: PowerShell-opdracht: PowerShell biedt ook opties voor het afsluiten van het systeem. Hier één

Stop-Computer -Force

Met deze opdracht wordt de computer gedwongen onmiddellijk af te sluiten. Voorbeeld 4: Remote Desktop Services Manager: In omgevingen met externe desktopservices kan de Remote Desktop Services Manager worden gebruikt om gebruikerssessies te beheren en, indien nodig, uit te loggen of de server af te sluiten. Het is belangrijk op te merken dat verschillende methoden de voorkeur kunnen hebben, afhankelijk van de specifieke vereisten en systeemomgeving. Voordat u systeembewerkingen uitvoert, zoals afsluiten, is het raadzaam ervoor te zorgen dat alle gebruikers op de hoogte zijn gesteld en dat hun werk is opgeslagen om gegevensverlies te voorkomen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht tsshutdn - Zet een server op een gecontroleerde manier.

HTTP: ... console/nl/169.htm
0.156
14608

What does restore the clipboard in QTP for Windows 11, 10, ... ?

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

What are CPU threads?

What is Windows PE (WinPE)?

What is a paper hole punch?

Why is the nice 3D game running a bit slow on my Intel HD?(0)