ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - dit hulpscherm.
register - als uit te voeren service registreren en
standaardconfiguratie
aan het register toevoegen.
unregister - serviceregistratie ongedaan maken en alle
configuratie-
gegevens uit register verwijderen.

w32tm /monitor [/domain:<domeinnaam>]
[/computers:<naam>[,<naam>[,<naam>...]]]
[/threads:<num>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - bepaalt het te controleren domein. Als er geen
domeinnaam wordt
opgegeven, of de opties domain en computers zijn niet
opgegeven,
wordt het standaarddomein gebruikt. Deze schakeloptie
kan meer
dan eens worden gebruikt.
computers - controleert de gegeven lijst met computers.
Computernamen
worden gescheiden door komma's, niet door spaties. Als een
naam
wordt voorafgegaan door een '*', wordt deze als PDC
behandeld.
Deze schakeloptie kan meer dan eens worden gebruikt.
threads - het aantal computers dat tegelijk wordt geanalyseerd.
De
standaardwaarde is 3. Het toegestane bereik is 1-50.
ipprotocol - IP-protocol dat moet worden gebruikt. Standaard
wordt
wat beschikbaar is gebruikt.
nowarn - waarschuwing overslaan.

w32tm /ntte <NT-tijdsepoche>
Een NT-systeemtijd in intervallen van (10^-7) vanaf 0 uur op 1
januari 1601
in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /ntpte <NTP-tijdsepoche>
Een NTp-systeemtijd in intervallen van (2^-32) vanaf 0 uur op 1
januari 1900
in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /resync [/computer:<computer>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft]
Bepaalt dat de opgegeven computer zijn systeemtijd zo spoedig
mogelijk moet
synchroniseren en alle verzamelde foutstatistieken moet
verwerpen.
computer:<computer> de te synchroniseren computer. Als er geen
computer
wordt opgegeven, synchroniseert de lokale computer.
nowait - niet op de hersynchronisatie wachten maar onmiddellijk
terugkeren.
Zonder deze optie wordt de hersynchronisatie eerst afgemaakt.
rediscover - de netwerkconfiguratie opnieuw detecteren en
netwerkbronnen
opnieuw vinden voordat opnieuw wordt gesynchroniseerd.
soft - opnieuw synchroniseren met behulp van foutstatistieken.
Deze methode
wordt alleen om compatibiliteitsredenen ondersteund en wordt
niet
aanbevolen.

w32tm /stripchart /computer:<doel> [/period:<vernieuwing>]
[/dataonly]
[/samples:<aantal>]
Een strepengrafiek van het verschil tussen deze computer en de
andere
computer.
computer:<doel> - de computer om het verschil mee vast te
stellen.
period:<vernieuwing> - de tijd tussen samples, in seconden. De
standaardwaarde is 2 seconden.
dataonly - alleen de gegevens weergeven, zonder een grafiek.
samples:<aantal> - verzamelt het opgegeven aantal samples. Als
er geen
aantal wordt opgegeven, gaat het verzamelen door totdat Ctrl-C
wordt
ingedrukt.

w32tm /config [/computer:<doel>] [/update]
[/manualpeerlist:<peers>] [/syncfromflags:<bron>]
[/LocalClockDispersion:<seconden>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<milliseconden>]
computer:<doel> - de configuratie van het <doel> aanpassen. Als
er
geen doel wordt opgegeven, wordt de lokale computer genomen.
update - meldt de tijdservice dat de configuratie is
gewijzigd,
waardoor de wijzigingen van kracht worden.
manualpeerlist:<peers> - stelt de handmatige-peerlijst in op
<peers>.
Dit is een door spaties gescheiden lijst met DNS- en/of IP-
adressen. Als er meerdere peers worden opgegeven, dient deze
schakeloptie in dubbele aanhalingstekens te worden opgegeven.
syncfromflags:<bron> - bepaalt de bronnen waarmee de NTP-client
moet synchroniseren. <bron> dient een door spaties
gescheiden lijst met de volgende sleutelwoorden te zijn.
Deze zijn niet hoofdlettergevoellig:
MANUAL - inclusief peers van de handmatige-peerlijst
DOMHIER - synchroniseren vanuit een AD-domeincontroller in de
domeinhiërarchie.
LocalClockDispersion:<seconden> - configureert de accuratesse
van de
interne klok die w32time als bron neemt wanneer de tijd niet
bij
de geconfigureerde bronnen kan ophalen.
reliable:(YES|NO) - bepaalt of deze computer een betrouwbare
tijdsbron is.
Deze instelling is slechts van belang op domeincontrollers.
YES - deze computer is een betrouwbare tijdsbron
NO - deze computer is geen betrouwbare tijdsbron
largephaseoffset:<milliseconden> - stelt het tijdsverschil
tussen
de lokale computer en het netwerk in, die w32time als
referentie neemt.

w32tm /tz
De huidige tijdzone-instellingen weergeven.

w32tm /dumpreg [/subkey:<sleutel>] [/computer:<doel>]
De waarden weergeven die bij een bepaalde registersleutel
horen.
De standaardsleutel is
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(de hoofdsleutel voor de tijdservice).
subkey:<sleutel> - de waarden weergeven die bij de subsleutel
<sleutel> van
de standaardsleutel horen.
computer:<doel> - vraagt de registerinstellingen voor de
computer <doel> op

w32tm /query [/computer:<doel>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
De informatie over de Windows Time-service van de computer
weergeven.
computer:<doel> - de informatie van <doel> opvragen. Als dit
niet wordt
opgegeven, is de lokale computer de
standaardinstelling.
source: de bron van de tijd weergeven.
configuration: de configuratie van runtime en waar de
instellingen
vandaan komen weergeven. In uitgebreide modus
worden de
onbepaalde of ongebruikte instellingen ook
weergegeven.
peers: een lijst met gelijken en hun status weergeven.
status: de status van de Windows Time-service weergeven.
verbose: de uitgebreide modus instellen om meer informatie weer
te geven.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<naam> /size:<waarde>
/entries:<waarde> [/truncate]}}
Het persoonlijke logboek van de Windows Time-service van de
computer
in- of uitschakelen.
disable: het persoonlijke logboek uitschakelen.
enable: het persoonlijke logboek inschakelen.
file:<name> - de absolute bestandsnaam opgeven.
size:<bytes> - de maximum grootte voor logboekregistratie.
entries: <waarde> - bevat een lijst met vlaggen, met cijfers
opgegeven
en gescheiden door komma's, die de typen gegevens opgeven
die moeten
worden geregistreerd. Geldige cijfers zijn 0 tot 300. Een
bereik van
nummers is geldig,samen met enkele nummers zoals 0-
100,103,106.
Waarde 0-300 is voor het registreren van alle gegevens.
truncate: het bestand afbreken als het bestaat.
GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht w32tm - register - registreren om te worden uitgevoerd als een service en voeg standaard configuratie voor het register. .......

HTTP: ... console/nl/173.htm
0.14
22438

Nicht löschbare Dateien beim Neustart vom Windows 11, 10, ... MS Server löschen! 

 /

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

 /

Enter emoji using the touch keyboard (on-screen keyboard) on Windows 10/11!

 /

Kann ich Windows 8.1 upgraden auf Windows 11?

 /

Add multiple folders to compare photos under Windows 11, 10, ...!

 /

Tray function to see the Windows 11, 10, ... CPU and Memory usage!

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Why is the nice 3D game running a bit slow on my Intel HD?

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Help TELNET clients is missing under Windows 11, 10, 8.1, 7 ... why?

 /

What is office?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /