1. ASSOC
Bestandsassociaties weergeven of wijzigen
2. AT
Roosters commando's en programma's te draaien op een computer.
3. ATTRIB
Bestandskenmerken weergeven of wijzigen.
4. BREAK
Uitgebreide Ctrl+C-controle in- of uitschakelen.
5. CACLS
Toegangsbeheerlijsten voor bestanden weergeven of wijzigen.
6. CALL
Batchprogramma vanuit een ander batchprogramma aanroepen.
7. CD
Naam van huidige map weergeven of map wijzigen.
8. CHCP
Nummer van actieve codetabel weergeven of instellen.
9. CHDIR
Naam van de huidige map weergeven of map wijzigen.
10. CHKDSK
Schijf controleren en statusrapport weergeven.
11. CHKNTFS
Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen.
12. CLS
Scherm wissen.
13. CMD
Een nieuwe instantie van de Windows-opdrachtprompt starten.
14. COLOR
Standaardkleuren van voor- en achtergrond instellen.
15. COMP
Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken.
16. COMPACT
Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen.
17. CONVERT
FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige station niet omzetten.
18. COPY
Eťn of meer bestanden naar een andere locatie kopiŽren.
19. DATE
Datum instellen of weergeven.
20. DEL
Eťn of meer bestanden verwijderen.
21. DIR
Een lijst met bestanden en onderliggende mappen weergeven.
22. DISKCOMP
Inhoud van twee diskettes vergelijken.
23. DISKCOPY
Inhoud van een diskette naar een andere kopiŽren.
24. DISKPART
De eigenschappen van een schijfpartitie weergeven of configureren.
25. DOSKEY
Opdrachtregel bewerken, Windows-opdrachten ongedaan maken en macros maken.
26. ECHO
Berichten weergeven of opdrachtecho's in-of uitschakelen.
27. ERASE
Eťn of meer bestanden verwijderen.
28. EXIT
Het programma CMD.EXE (opdrachtregel) afsluiten.
29. FC
Twee bestanden of twee bestandensets, en de verschillen tussen de bestanden weergeven.
30. FIND
Naar een tekenreeks in een bestand of bestanden zoeken.
31. FINDSTR
Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.
32. FOR
Een opgegeven opdracht uitvoeren voor elk bestand in een verzameling bestanden.
33. FORMAT
Een schijf voor gebruik met Windows formatteren.
34. FTYPE
Bestandstypen die worden gebruikt in koppelingen van bestandsextensies, weergeven of wijzigen.
35. GOTO
De opdracht-interpreter van Windows naar een gemarkeerde regel in een batchprogramma laten springen.
36. GRAFTABL
Een uitgebreide tekenset in grafische modus weergeven.
37. HELP
Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven.
38. IF
Voorwaardelijke verwerking in batchprogramma's uitvoeren.
39. LABEL
De volumenaam van een schijf instellen, wijzigen of verwijderen.
40. MD
Een map maken.
41. MKDIR
Een map maken.
42. MODE
Een systeemapparaat configureren.
43. MORE
Uitvoer scherm voor scherm weergeven.
44. MOVE
Eťn of meer bestanden van een map naar een andere map verplaatsen.
45. PATH
Het zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.
46. PAUSE
De verwerking van een batchbestand onderbreken en een bericht weergeven.
47. POPD
De vorige waarde van de huidige map herstellen die is opgeslagen met PUSHD.
48. PRINT
Een tekstbestand afdrukken.
49. PROMPT
De opdrachtprompt van Windows wijzigen.
50. PUSHD
De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.
51. RD
Een map verwijderen.
52. RECOVER
Leesbare informatie op een slecht-leesbare of defecte schijf herstellen.
53. REM
Opmerkingen in batchbestanden of CONFIG.SYS opnemen.
54. REN
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.
55. RENAME
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.
56. REPLACE
Bestanden vervangen.
57. RMDIR
Een map verwijderen.
58. SET
Omgevingsvariabelen van Windows weergeven, instellen of verwijderen.
59. SETLOCAL
Lokalisatie van wijzigingen in de systeemomgeving in een batchbestand starten.
60. SHIFT
De positie van vervangbare parameters in batchbestanden wijzigen.
61. SORT
Invoer sorteren.
62. START
Een apart venster voor het uitvoeren van een opgegeven programma of opdracht openen.
63. SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.
64. TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.
65. TITLE
De titel van het venster voor een CMD.EXE-sessie instellen.
66. TREE
De mapstructuur van een station of een pad grafisch weergeven.
67. TYPE
De inhoud van een tekstbestand weergeven.
68. VER
De versie van Windows weergeven.
69. VERIFY
Windows zodanig instellen dat het schrijven van bestanden naar schijf wordt gecontroleerd.
70. VOL
De volumenaam en serienummer van een schijf weergeven.
71. XCOPY
Bestanden en mapstructuren kopiŽren.
72. END - OF - STANDARD - COMANDS
END - OF - STANDARD - COMANDS
73. arp
Displays en wijzigt het IP-adres van de vertaling tabellen gebruikt door Address Resolution Protocol (ARP).
74. convlog
'convlog' wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.
75. debug
Pistes Debug, een programma testen en te bewerken stuk gereedschap.
76. DRIVERQUERY
De huidige status en eigenschappen van het appararaatstuurprogramma weergeven.
77. eventcreate
Deze command line tool maakt het mogelijk een beheerder voor het maken van een aangepaste gebeurtenis-id en de boodschap in een bepaald logboek.
78. eventtriggers
Deze command-line tool maakt het mogelijk een beheerder weer te geven en te configureren Event Triggers op lokaal of op afstand.
79. EVENTTRIGGERS /Create
Maak een nieuw evenement Trigger dat zal volgen en te reageren op de aanwezigheid van NT Log Evenementen van een bepaalde criteria.
80. EVENTTRIGGERS /Delete
Verwijderen van een evenement Trigger van het systeem door het ID.
81. EVENTTRIGGERS /Query
Geeft de Trigger Event eigenschappen en instellingen.
82. exe2bin
Converteert. EXE (executable) bestanden naar binair formaat.
83. expand
Breidt de uitbreiding van een of meer gecomprimeerde bestanden.
84. finger
Finger: connect:: Verbinding geweigerd
85. forcedos
Geeft de huidige directory voor de opgegeven programma te gebruiken.
86. FSUTIL
De eigenschappen van het bestandssysteem weergeven of deze configureren.
87. getmac
Deze command line tool maakt het mogelijk een beheerder voor het weergeven van het MAC-adres voor een of meer netwerkadapters op een systeem.
88. GPRESULT
De groepsbeleidinformatie voor de computer en gebruiker weergeven.
89. gpupdate
vernieuwd Group Policies instellingen.
90. iisreset
wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand.
91. ipconfig
Display volledige configuratie-informatie. ...
92. lodctr
Updates Performance Monitor counter namen tekst en uitleg voor een uitbreidbare counter
93. logman
Logmanmanagesthe 'PerformanceLogsandAlerts in dienst is voor het creŽren en beheren van Event Trace zitting logs en prestatie-logs.
94. logoff
Geeft informatie over de acties uitgevoerd. ...
95. mem
Geeft de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen in uw systeem.
96. mountvol
maakt, schrapt, of lijsten die een volume mount punt.
97. mqbkup
Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...
98. mrinfo
Display numerieke IP-adressen in formaat ....
99. msg
Stuur een bericht naar een gebruiker.
100. nbtstat
Displays protocol statistieken en de huidige TCP / IP-verbindingen met behulp van NBT (NetBIOS via TCP / IP).
101. net
syntax van dit commando is: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....
102. NET ACCOUNTS
jaarrekening actualiseert de gebruikersaccounts database en wijzigt wachtwoord en logon-eisen voor alle accounts. Wanneer gebruikt zonder opties, NET jaarrekening geeft de huidige instellingen voor het wachtwoord, logon beperkingen, en domeinen.
103. NET COMPUTER
voegt hieraan toe of verwijdert computers uit een database. Dit commando is alleen beschikbaar op Windows NT-servers.
104. NET CONFIG
geeft configuratie-informatie van de Workstation of Server-service. Wanneer gebruikt worden zonder de server of WORKSTATION schakelen, verschijnt er een lijst van configureerbare diensten. Als u wilt helpen met het configureren van een dienst, type NET help config service.
105. NET CONFIG SERVER
Geeft informatie over de configuratie van de Server-service.
106. NET CONFIG WORKSTATION
Geeft informatie over de configuratie van het werkstation.
107. NET CONTINUE
reactiveert een Windows-service die geschorst is door NET PAUSE.
108. NET FILE
bestand sluit een gedeeld bestand en verwijdert bestand sloten. Wanneer gebruikt zonder opties, en bevat een lijst van de geopende bestanden op een server. De aanbieding omvat de identificatie nummer dat is toegewezen aan een open bestand, de padnaam van het bestand, de gebruikersnaam en het aantal sluizen op het bestand.
109. NET GROUP
voegt hieraan toe, displays, of wijzigt internationale groepen op servers. Gebruikt zonder parameters, wordt de groupnames op de server.
110. NET HELP
netto helpen
111. NET HELPMSG
geeft informatie over Windows-netwerk berichten (zoals fout-, alarm-en alert-berichten). Als je typt NET HELPMSG en de 4-cijferige nummer van de Windows-fout (bijvoorbeeld NET2182), Windows vertelt u meer over het bericht en stelt voor de actie kunt u een probleem op te lossen.
112. NET LOCALGROUP
wijzigt lokale groepen op computers. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft de lokale groepen op de computer.
113. NET NAME
toevoegt of verwijdert een messaging naam (alias) op een computer. Een messaging naam is een naam aan die berichten worden verstuurd. Wanneer gebruikt zonder opties, NET geeft de namen van de aanvaarding van berichten op de computer.
114. NET PAUSE
schorst een Windows-service of bron. Pauzeren een dienst voert op 'hold'.
115. NET PRINT
displays afdruktaken en gedeelde queues.For elke wachtrij, de display geeft banen, blijkt de omvang en de status van elk werk, en de status van de wachtrij.
116. NET SERVICES
NET START kan worden gebruikt voor het starten van diensten, met inbegrip van: NET START ALERTER, NET START browser, NET START Client Service voor NetWare, NET START Plakboeken, NET START DHCP-client, NET START EventLog, NET START FILE replicatie, ... .
117. NET SEND
Stuurt berichten naar andere gebruikers, computers, of messaging namen op het netwerk. De Messenger-service moet draaien voor het ontvangen van berichten.
118. NET SESSION
lijsten of verbreekt de sessies tussen de computer en andere computers op het netwerk. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft informatie over alle sessies met de computer van de huidige focus.
119. NET SHARE
NET maakt een server ter beschikking staande middelen aan gebruikers van het netwerk. Wanneer gebruikt zonder opties, en geeft informatie over alle middelen worden gedeeld op de computer. Voor elke bron, Windows verslagen van de apparaatNaam (s) of de padnaam (s) en een beschrijvend commentaar aan verbonden.
120. NET START
lijsten services.
121. NET STATISTICS
u de statistieken aanmelden voor de lokale Workstation of Server-service. Gebruikt zonder parameters, NET STATISTIEKEN geeft de diensten waarvoor statistieken beschikbaar zijn.
122. NET STOP
Stoppen met een dienst annuleert alle netwerkverbindingen de dienst wordt gebruikt. Ook sommige diensten afhankelijk zijn van anderen. Stoppen met een dienst kunnen stoppen met anderen.
123. NET TIME
synchroniseert de klok van de computer met die van een andere computer of domein of geeft de tijd voor een computer of domein. Wanneer gebruikt zonder opties op een domein, geeft de huidige datum en tijd van de computer aangewezen als de tijd server voor het domein. Dit commando maakt de vaststelling van het NTP timeserver voor de computernaam.
124. NET USE
verbindt een computer tot een gedeelde bron of de verbinding een computer uit een gedeelde bron. Wanneer gebruikt zonder opties, maar noemt de computer aansluitingen.
125. NET USER
gebruiker creŽert en wijzigt gebruikersaccounts op de computer. Wanneer gebruikt zonder switches, maar noemt de gebruikersaccounts voor de computer. De user account informatie is opgeslagen in de database gebruikersaccounts.
126. NET VIEW
geeft een lijst van de middelen wordt verdeeld over een computer. Wanneer gebruikt zonder opties, verschijnt er een lijst met computers in het huidige domein of netwerk.
127. NET SYNTAX
De volgende conventies worden gebruikt om aan te geven commando syntax ....
128. netstat
Displays protocol statistieken en de huidige TCP / IP-netwerk verbindingen.
129. nlsfunc
Belasting land-specifieke informatie.
130. reg
Registry Console Tool for Windows - .....
131. reg QUERY
Geeft de waarde van de griffie waarde Versie ....
132. reg ADD
Hiermee voegt u een sleutel HKLM \ Software \ mycoplasmen op de lokale machine ABC ...
133. reg DELETE
Verwijdert de registry sleutel Time-out en zijn alle subsleutels en waarden ....
134. reg COPY
KopieŽn alle subsleutels en waarden ....
135. reg SAVE
Slaat de korf MyApp van het dossier XXXXX.hiv in de huidige map ...
136. reg LOAD
Laadt het bestand XXXXXX.hiv aan de Key HKLM \ XXXXXX
137. reg UNLOAD
Laadt het bestand XXXXXX.hiv aan de Key HKLM \ XXXXX. ....
138. reg RESTORE
Herinvoering van het bestand XXXXXX.hiv overschrijven van de belangrijkste XXXX. ....
139. reg COMPARE
Vergelijkt alle waarden onder de sleutel MyApp met SaveMyApp ......
140. reg EXPORT
Uitvoer alle subsleutels en waarden van de belangrijkste MyApp van het dossier xxxxx.reg. ....
141. reg IMPORT
Invoer register entrys uit het dossier XXXXXX.reg ....
142. relog
Relog creŽert nieuwe prestatie-logs van de gegevens in de bestaande prestaties logs door het veranderen van de samplefrequentie en / of het omzetten van het bestandsformaat. Steunt alle prestaties log formaten, waaronder Windows NT 4,0 gecomprimeerd logs.
143. rexec
Pistes op externe machines draaien van de rexec service. Rexec verifieert de gebruiker de naam van de gastheer op afstand, vůůr de uitvoering van het opgegeven commando.
144. route
manipuleert netwerk routing tabellen.
145. rwinsta
Reset de sessie subsytem hardware en software aan bekende oorspronkelijke waarden.
146. SCHTASKS
Het uitvoeren van opdrachten en programma's op een computer plannen.
147. SCHTASKS /Run
Rijdt een geplande taak onmiddellijk.
148. SCHTASKS /End
Stopt een draaiende geplande taak.
149. SCHTASKS /Create
Maakt een beheerder om geplande taken op een lokale of externe systemen.
150. SCHTASKS /Delete
Verwijdert een of meer geplande taken.
151. SCHTASKS /Query
Maakt een beheerder om de geplande taken op het lokaal of op afstand.
152. SCHTASKS /Change
Veranderingen het programma te draaien, of de gebruiker zijn account en het wachtwoord gebruikt worden door een geplande taak.
153. setver
Stelt het versienummer dat MS-DOS verslagen aan het programma.
154. sfc
Microsoft (R) Windows XP Windows File Checker .......
155. shadow
Monitor een andere Terminal Services-sessie.
156. SHUTDOWN
Een computer op een juiste manier lokaal of extern afsluiten.
157. subst
Associates een pad met een letter van het station.
158. SYSTEMINFO
Computerspecifieke eigenschappen en configuratie weergeven.
159. TASKKILL
Een toepassing of proces afbreken of stoppen.
160. TASKLIST
De actieve taken, inclusief services, weergeven.
161. tftp
bestanden over van en naar een externe computer draait de TFTP-service.
162. tlntadmn
Stel telnet server parameters.
163. tracerpt
Tracerpt processen binaire Event Trace zitting logbestanden of real-time streaming instrumenten Event Trace aanbieders en maakt een verslag of een tekst (CSV) bestand een beschrijving van de gebeurtenissen gegenereerd.
164. tracert6
tracert6
165. tracert
tracert
166. tscon
hecht een sessie van een gebruiker naar een terminal sessie.
167. tsdiscon
Verbreekt een terminal sessie.
168. tskill
Eindigt een proces.
169. tsshutdn
Zet een server op een gecontroleerde manier.
170. typeperf
Typeperf schrijft prestaties van gegevens aan de command-venster of op een logbestand. Typeperf te stoppen, druk op CTRL + C.
171. unlodctr
Verwijdert counter namen tekst en uitleg voor de opgegeven extensible teller.
172. vssadmin
vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administratieve command-line tool (C) Copyright 2001 Microsoft Corp
173. w32tm
register - registreren om te worden uitgevoerd als een service en voeg standaard configuratie voor het register. .......


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/nl/index.htm
0.061
10990
What is EXIF? How can I customize the printer for printing of test pages? Was ist ein USB-Stick? Welche Grafikkarte brauch ich fŁr Win-7 Aero? What is interoperability? Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)? Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why (direct execute)? What is an AI PC? Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to? Using standard Printer† drivers in Windows†(7, 8.1, 10) in example for Konica KL!(0)