ATTRIB: Viser eller endrer filattributter.


 


... Eksemplene for kommandoen "ATTRIB"
... "ATTRIB" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "ATTRIB"-kommandoen

Kommandoen: "ATTRIB" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "ATTRIB"

Her er eksempler med kommentarer for det`ATTRIB`-Kommando i Windows ledetekst: Eksempel 1: Vis filattributter:

ATTRIB fil.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen viser attributtene til filen "file.txt" som: B. om den er skrivebeskyttet eller skjult. Eksempel 2: Slett alle filattributter for en fil:

ATTRIB -R -H fil.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen vil slette den skrivebeskyttede (`-R`) og skjult (`-H`) Fjernet attributter for filen "File.txt". Eksempel 3: Vis filattributter for en mappe:

ATTRIB Mappe /D

Beskrivelse: Viser attributtene til mappemappen og dens filer. Parameteren`/D`spesifiserer at attributtene skal vises rekursivt for undermapper og filer. Eksempel 4: Gjør alle filene i gjeldende katalog skrivebeskyttet:

ATTRIB +R *

Beskrivelse: Denne kommandoen gjør alle filene i gjeldende katalog skrivebeskyttet. Eksempel 5: Gjør alle filene i gjeldende katalog og underkataloger skrivebeskyttet:

ATTRIB +R /S *

Beskrivelse: Her gjøres alle filene i gjeldende katalog og alle underkataloger skrivebeskyttet. Parameteren`/S`står for rekursivt bruk på underkataloger. Eksempel 6: Endre filattributter for en fil i skrivebeskyttet modus:

ATTRIB +R fil.txt

Beskrivelse: Endrer attributtene til filen "File.txt" til skrivebeskyttet. Med`+R`skrivebeskyttet attributtet legges til. Eksempel 7: Slett filattributter for en fil i skrivebeskyttet modus:

ATTRIB -R fil.txt

Beskrivelse: Låser opp skrivebeskyttet attributt til File.txt-filen. De`ATTRIB`kommandoen brukes til å administrere attributtene til filer og mapper i Windows-ledeteksten. Merk at endring av attributter kan påvirke filer, og det er viktig å sikre at slike endringer er hensiktsmessige.

"ATTRIB" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller endrer filattributtene.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[stasjon:][bane][filnavn] [/S [/D] [/L]]

+ Setter et attributt.
- Fjerner et attributt.
R Filattributt: Skrivebeskyttet.
A Filattributt: Arkiver.
S Filattributt: System.
H Filattributt: Skjult.
I Ikke innholdsindeksert filattributt.
[stasjon:][bane][filnavn]
Angir en fil eller filer som attributtene skal behandle.
/S Behandler aktuelle filer i gjeldende mappe
og alle undermapper.
/D Behandler også mapper.
/L Brukes på attributtene til den symbolske koblingen i
motsetning til på målet til den symbolske koblingen.

Viktig informasjon, tips for "ATTRIB"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter og hensyn du bør huske på når du lager`ATTRIB`kommando i Windows ledetekst: 1. Tillatelser: Endring av filattributter krever skrivetillatelser på filen eller mappen. Sørg for at du har de riktige tillatelsene eller at kommandoen kjører med administratorrettigheter. 2. Forstå attributtene: Attributtene kan ha forskjellige tilstander, for eksempel skrivebeskyttet (`+R`), skjult (`+H`), arkivert (`+A`), og system (`+S`). Det er viktig å forstå hvordan disse attributtene påvirker filer og mapper. 3. Parameterrekkefølge: Rekkefølgen på parameterne er viktig. De`ATTRIB`-Command forventer visse parametere på visse steder. For eksempel å legge til skrivebeskyttet attributt med`+R`forventet før filnavnet:`ATTRIB +R fil.txt`. 4. Rekursive endringer: Hvis du vil endre attributtene for filer i underkataloger, bruk parameteren`/S`for rekursive endringer. For eksempel:`ATTRIB +R /S *`. 5. Fjern attributt: Hvis du vil fjerne et attributt, bruk parameteren`-`i stedet for`+`. For eksempel:`ATTRIB -R fil.txt`. 6. Betraktninger for skjulte filer: Hvis du jobber med skjulte filer, må du sørge for å aktivere Vis skjulte filer i filutforskeren for å sikre at du ser alle filene. 7. Sikkerhetskopiering: Endringer i filattributter kan påvirke funksjonaliteten til filene. Det anbefales å lage en sikkerhetskopi før du gjør større endringer i filattributtene. 8. Filsikkerhet: Å legge til skrivebeskyttet attributt forhindrer bare tilfeldige endringer. Den beskytter imidlertid ikke mot målrettede endringer fra brukere med passende tillatelser. Sørg for at du forstår virkningen av å endre filattributter og bruk`ATTRIB`-Kommander klokt. Det er også viktig å bruke hjelp av kommandoen (`ATTRIB /?`) for mer informasjon og alternativer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje ATTRIB - Viser eller endrer filattributter.

HTTP: ... console/no/003.htm
0.093
14190
How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro? Translate or change the Language, how to? Wie komme ich direkt und schnell zum Windows Desktop? Berichterstellung zur Druckernutzung bei der Druckerfreigabe auf Windows 11, 10, 8.1, ..! Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10? Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 and 11 after a while! Your account is now infected! Modify the password this time! Quick Laser Printer Troubleshooting Guide! Is there still a classic smart phone without internet? Text editing program and text editor, what's the difference?(0)