CHCP: Viser eller angir nummer på aktiv tegntabell.


... Eksemplene for kommandoen "CHCP"
... "CHCP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CHCP"-kommandoen

Kommandoen: "CHCP" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CHCP"

De`CHCP`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å endre gjeldende tegnsett (tegnsett). Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Endre kodesiden til 1252 (vest-europeisk):

CHCP 1252

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer kodesiden til 1252, som tilsvarer det vesteuropeiske tegnsettet. Eksempel 2: Endre kodesiden til 65001 (UTF-8):

CHCP 65001

Beskrivelse: Her endres kodesiden til 65001, som tilsvarer UTF-8-tegnsettet. UTF-8 brukes ofte for å støtte internasjonale tegn. Eksempel 3: Vis gjeldende kodeside:

CHCP

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende kodesett uten å endre den. Eksempel 4: I et batch-skript, endre kodesiden og gå tilbake til forrige kodeside:

@ECHO OFF
REM Lagre den gjeldende Codepage in en Variable
SET Gammel_kodeside=%chcp%
REM Endre Codepage på 437 (USA)
CHCP 437
REM ... gjøre noe med den nye Codepage
REM Gå tilbake til den forrige Codepage tilbake
CHCP %Gammel_kodeside%

Beskrivelse: Dette eksemplet lagrer gjeldende kodesett i begynnelsen av skriptet, endrer det deretter til 437 (den amerikanske kodesiden), og går tilbake til forrige kodesett på slutten av skriptet. Eksempel 5: Endre kodesiden midlertidig i en batchfil:

@ECHO OFF
REM Endre midlertidig Codepage på 850 for utgangen
CHCP 850 > NUL
ECHO Endring av Codepage for denne utgaven.
REM Gå tilbake til den forrige Codepage tilbake
CHCP > NUL

Beskrivelse: Her er kodesiden midlertidig satt til 850 for utdata av`ECHO`endret og deretter gått tilbake til forrige kodesett. Sørg for at riktig tegnsett er angitt for behovene til programmet eller oppgaven din, spesielt når du arbeider med filer eller tekst som inneholder spesialtegn. Kommandoen`CHCP`kan brukes i batch-skript eller på kommandolinjen for dynamisk å endre kodesiden.

"CHCP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller stiller inn aktivt tegntabellnummer.

CHCP [nnn]

nnn Angir et tegntabellnummer.

Skriv CHCP uten parameter for å vise aktivt tegntabellnummer.

Viktig informasjon, tips for "CHCP"-kommandoen

Når du bruker`CHCP`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Gyldige kodesider: Sørg for at den angitte kodesiden er gyldig. Ikke alle kodesider er tilgjengelige på alle systemer. Det anbefales å bruke kodesider som er standard på de fleste Windows-systemer. 2. Påvirkning på tegnrepresentasjon: Endring av kodesiden kan påvirke måten tegn tolkes og representeres på. Dette kan påvirke visningen av tekst i konsollen eller behandlingen av filer. 3. Unicode-støtte: Merk at`CHCP`-Funksjonalitet er ikke optimalisert for Unicode. Hvis du jobber med Unicode-tegn eller filer, kan du kanskje`CHCP`er kanskje ikke det beste valget. I slike tilfeller, UTF-8 (`CHCP 65001`) anbefales. 4. Påvirke batch-skript: Hvis du har`CHCP`kommando i et batch-skript, merk at endringer på kodesiden kan påvirke måten teksten i skriptet tolkes på. Dette kan føre til uventet oppførsel. 5. Begrensninger for tegnbehandling: Enkelte ledetekstkommandoer og applikasjoner er kanskje ikke optimalisert for alle kodesett. Dette kan føre til problemer med å behandle visse tegn. 6. Overgang mellom tegntabeller: Vær oppmerksom på at ved overgang mellom forskjellige tegntabeller kan det hende at enkelte tegn ikke vises riktig. Problemer kan oppstå, spesielt når du bytter mellom kodesett med forskjellige tegnsett. 7. Gå tilbake til forrige kodesett: Hvis du endrer kodesett, bør du sørge for at du går tilbake til forrige kodesett når søknaden eller skriptet er fullført. Du kan midlertidig lagre forrige kodeside for å gå tilbake til senere. 8. Se dokumentasjonen: Hvis du har spesifikke tegnkodingskrav, se dokumentasjonen for programmet eller skriptet for å sikre at kodesiden du velger er kompatibel. Når du jobber med`CHCP`Det er viktig å forstå innvirkningen på karakterrepresentasjon og tekstbehandling for å unngå uventede problemer. Det anbefales også å bruke moderne tilnærminger som UTF-8, spesielt når du arbeider med internasjonale tegn eller Unicode-tegn.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CHCP - Viser eller angir nummer på aktiv tegntabell.

HTTP: ... console/no/008.htm
0.092
15855

How to show filename extension in Windows-10?

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

How can I turn off the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

Find file comparisons and identical files via the cmd.exe command line!

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!(0)