CHKDSK: Kontrollerer en disk og viser en statusrapport.


... Eksemplene for kommandoen "CHKDSK"
... "CHKDSK" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CHKDSK"-kommandoen

Kommandoen: "CHKDSK" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CHKDSK"

De`CHKDSK`kommandoen i Windows-ledeteksten brukes til å sjekke integriteten til filsystemet på en stasjon og feilsøke om nødvendig. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Enkel filsystemkontroll på stasjon C: uten feilsøking:

CHKDSK C:

Beskrivelse: Denne kommandoen sjekker filsystemet på stasjon C for feil uten å fikse dem automatisk. Eksempel 2: Sjekke filsystemet på stasjon D: med automatisk feilgjenoppretting:

CHKDSK D: /F

Beskrivelse: Dette sjekker filsystemet på stasjon D: og prøver automatisk å fikse eventuelle feil som er funnet. Pulten`/F`står for "Fix". Eksempel 3: Sjekke filsystemet på stasjon E: og gjenopprette skadede sektorer:

CHKDSK E: /R

Beskrivelse: Denne kommandoen utfører en omfattende skanning av filsystemet på stasjon E: og forsøker å gjenopprette skadede sektorer. Pulten`/R`står for "Recover". Eksempel 4: Sjekke alle stasjoner med automatisk feilsøking:

CHKDSK /F

Beskrivelse: Dette sjekker filsystemet til alle stasjoner og retter automatisk eventuelle feil som er funnet. Eksempel 5: Kontroll av filsystemet på stasjon F: og logging av resultatene til en tekstfil:

CHKDSK F: /F /V > CHKDSK_Resultater.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen sjekker filsystemet på stasjon F:, prøver å fikse eventuelle feil som er funnet, og logger resultatene til en tekstfil kalt "CHKDSK_Results.txt". Pulten`/V`står for "Verbose" og gir ut detaljert informasjon. Eksempel 6: Planlegge en skanning ved neste omstart for stasjon G: med automatisk feilsøking:

CHKDSK G: /F /R /X

Beskrivelse: Denne kommandoen planlegger en sjekk av filsystemet på stasjon G: ved neste omstart. Pulten`/R`står for "Recover" (gjenopprett skadede sektorer),`/F`for "Fix" (fiks feil), og`/X`Tvinger stasjonen til å demonteres før kontroll. Merk at ved bruk`CHKDSK`Stasjonen der operativsystemet er installert kan ha et krav om omstart fordi filsystemet ikke kan brukes under skanningen. Det anbefales å planlegge skanningen og starte på nytt når stasjonen ikke er i bruk.

"CHKDSK" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kontrollerer disken og viser statusrapport.


CHKDSK [volum[[bane]filnavn]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] 
[/L[:størrelse]] [/B]


volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et 
kolon), monte-
ringspunktet eller volumnavnet.
filnavn Bare FAT/FAT32: Angir filene som skal 
kontrolleres for 
fragmentering.
/F Reparerer feil på disken.
/V FAT/FAT32: Viser hele banen og navnet på alle 
filene
på disken.
/R NTFS: Finner skadede sektorer og gjenoppretter 
lesbar
informasjon (medfører /F).
/L:størrelse Bare NTFS: Endrer størrelsen på loggfilen til 
angitt
størrelse i kilobyte. Hvis størrelse ikke 
angis, vises
gjeldende størrelse.
/X Tvinger volumet til å demontere først, hvis 
nødvendig.
Alle åpne referanser til volumet blir da 
ugyldige
(medfører /F).
/I Bare NTFS: Utfører en mindre intensiv kontroll 
av
indeksoppføringer.
/C Bare NTFS: Hopper over kontroll av sykluser i
mappestrukturen.
/B Bare NTFS: Evaluerer skadede klynger på volumet
(innebærer /R)

Bryterne /I eller /C reduserer tiden som kreves for å kjøre 
Chkdsk, ved å
hoppe over enkelte kontroller av volumet.

Viktig informasjon, tips for "CHKDSK"-kommandoen

Når du bruker`CHKDSK`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Administratorrettigheter: For å kjøre`CHKDSK`Administratorrettigheter kreves på en stasjon. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator. 2. Disklås: `CHKDSK`krever vanligvis at stasjonen den kjører på ikke er i bruk. Hvis du`CHKDSK`for systemstasjonen (vanligvis C:-stasjonen), kan det være nødvendig å planlegge en skanning ved neste omstart, da stasjonen kanskje ikke er aktiv under skanningen. 3. Planlegging for å sjekke neste omstart: Hvis du`CHKDSK`på systemstasjonen eller stasjonen er i bruk, må du kanskje planlegge en skanning neste gang du starter på nytt. Dette kan oppnås med kommandoen`CHKDSK`med nødvendige brytere.

CHKDSK C: /F /R /X

Det står`/F`for "Fix" (fiks feil),`/R`for "Recover" (gjenopprett skadede sektorer), og`/X`Tvinger stasjonen til å demonteres før kontroll. 4. Verifiseringens varighet: Tiden som`CHKDSK`nødvendig for å skanne en stasjon kan variere avhengig av størrelsen på stasjonen og fragmenteringsnivået. Det kan ta litt tid, spesielt hvis skadede sektorer må gjenopprettes. 5. Datasikkerhetskopiering: Det anbefales å sikkerhetskopiere viktige data på stasjonen før deg`CHKDSK`spesielt hvis det er tegn på harddiskproblemer. Selv om`CHKDSK`er ment å feilsøke feil, er det alltid en liten risiko for at data kan gå tapt under prosessen. 6. Tilgjengelig plass: Sørg for at det er nok ledig plass på stasjonen hvor`CHKDSK`er utført. Kommandoen kan opprette midlertidige filer og krever diskplass for å fikse eventuelle feil funnet. 7. Feillogging: `CHKDSK`logger vanligvis resultatene i Windows Event Viewer. Etter at prosessen er fullført, sjekk Event Viewer for å se om noen problemer ble identifisert og løst. 8. Bruk av`/L`-Switch: I noen tilfeller, spesielt når det er problemer med filsystemet, bruker du`/L`bryteren kan være nyttig for å aktivere utvidet logging.

CHKDSK C: /F /R /X /L:C:\CHKDSK_Log.txt

Her skrives loggingen til en tekstfil kalt "CHKDSK_Log.txt" på C:-stasjonen. Vurder disse punktene for å sikre det`CHKDSK`brukes effektivt og trygt på systemet ditt. Hvis du er usikker eller når kritiske data er involvert, er det alltid lurt å konsultere en profesjonell eller Microsoft-dokumentasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CHKDSK - Kontrollerer en disk og viser en statusrapport.

HTTP: ... console/no/010.htm
0.109
16618

Download Microsoft Works for Windows 11, 10, ...!

Lokale Sicherheitsrichtlinie in Windows 10/11!

Download ISS Web Server for Windows 10/11 good and for free!

6 years of Windows 10 and now comes Windows 11!

Download Free Scan to PDF Tool for Windows 11, 10, ...!

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!(0)