COMPACT: Viser eller endrer komprimeringen av filer på NTFS-partisjoner.


... Eksemplene for kommandoen "COMPACT"
... "COMPACT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "COMPACT"-kommandoen

Kommandoen: "COMPACT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "COMPACT"

De`COMPACT`kommando i Windows Kommandoprompt brukes til å kontrollere komprimering av filer eller kataloger på NTFS-partisjoner. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Komprimer fil:

COMPACT /C fil.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen komprimerer filen "file.txt" på en NTFS-partisjon. De`/C`-Option står for "Komprimer". Eksempel 2: Pakk ut fil:

COMPACT /U fil.txt

Beskrivelse: Med`/U`Filen "File.txt" er dekomprimert. Merk at dette vil gjenopprette filen til sin opprinnelige tilstand. Eksempel 3: Komprimer alle filer i en katalog:

COMPACT /C /S:filer

Beskrivelse: Her komprimeres alle filene i "Files"-katalogen og dens underkataloger. De`/S`-option står for "inkluder alle underkataloger". Eksempel 4: Dekomprimer alle filer i en katalog:

COMPACT /U /S:filer

Beskrivelse: Alle filer i "Filer"-katalogen og dens underkataloger er inkludert`/U`dekomprimert. Eksempel 5: Vis komprimeringsstatus:

COMPACT /I

Beskrivelse: Denne kommandoen viser status for filkomprimering på gjeldende stasjon. Eksempel 6: Deaktiver komprimering for en katalog:

COMPACT /I /F:OFF katalog

Beskrivelse: Med`/F:OFF`Komprimering er deaktivert for katalogen. Dette kan være nyttig hvis du vil slå av komprimering for bestemte filer eller kataloger. Eksempel 7: Komprimer alle filene på stasjonen:

COMPACT /C /EXE:LZX /I /F:ON C:\

Beskrivelse: Denne kommandoen komprimerer alle kjørbare filer på C-stasjonen ved hjelp av LZX-algoritmen. Merk at dette kan være for hele stasjonen og komprimering av systemfiler kan være risikabelt. Eksempel 8: Tving komprimering på en katalog:

COMPACT /C /FORCE katalog

Beskrivelse: Med`/FORCE`Komprimering tvinges til katalogen uavhengig av om den allerede er komprimert. Eksempel 9: Komprimer alle filer i gjeldende katalog:

COMPACT /C /A

Beskrivelse: Her er alle filene i gjeldende katalog komprimert. De`/A`-Option står for "Alle filer". Eksempel 10: Angre filkomprimering:

COMPACT /U /EXE:LZX fil.exe

Beskrivelse: Med`/U`Filen "File.exe" er dekomprimert. Merk at komprimeringsmetoden som brukes (her: LZX) kan spesifiseres. Det er viktig å merke seg at bruken av`COMPACT`utgjør en risiko, spesielt hvis den brukes feil. Det anbefales å sørge for at viktige filer og systemfiler ikke blir utilsiktet påvirket.

"COMPACT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller endrer komprimeringen av filer på NTFS-partisjoner.

COMPACT [/C | /U] [/S[:mappe]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [filnavn 
[...]]

/C Komprimerer angitte filer. Mapper vil bli merket
slik at filer som blir lagt til siden vil bli 
komprimert.
/U Dekomprimerer angitte filer. Mapper vil bli merket
slik at filer som blir lagt til siden ikke vil bli 
komprimert.
/S Utfører angitt operasjon på de filene du angir i
angitt mappe og alle dens undermapper. Gjeldende 
mappe
brukes som standard.
/A Viser systemfiler og skjulte filer. Standard er at 
slike filer 
utelates.
/I Fortsetter å utføre angitt operasjon selv etter at 
feil har
oppstått. Standard er at COMPACT stopper med det 
samme
en feil oppstår.
/F Tvinger komprimeringsoperasjonen for alle de angitte
filene, selv de som allerede er komprimerte. Standard 
er at
allerede komprimerte filer hoppes over.
/Q Rapporterer kun essensiell informasjon.
filnavn Angir et mønster, fil eller mappe.

Hvis COMPACT brukes uten parametere, vises 
komprimeringstilstanden til
gjeldende mappe og filene den inneholder. Du kan bruke flere
filnavn og jokertegn. Du må plassere mellomrom mellom flere
parametere.

Viktig informasjon, tips for "COMPACT"-kommandoen

Når du bruker`COMPACT`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Bare for NTFS: The`COMPACT`kommandoen er spesifikk for NTFS-filsystemet. Det fungerer ikke på FAT32 eller exFAT. Sørg for at målstasjonen er formatert NTFS før du`COMPACT`bruk. 2. Potensielt tap av data: Komprimering av filer kan føre til noe tap av data. Dette er fordi komprimerte filer ikke lenger er i sin opprinnelige tilstand, og derfor kan det hende at enkelte filtyper (som allerede komprimerte filer) ikke kan komprimeres ytterligere. 3. Kompatibilitet: Noen programmer eller prosesser kan kanskje ikke håndtere komprimerte filer. Pass på at komprimering ikke har en negativ innvirkning på applikasjonenes funksjon. 4. Systemfiler: Komprimering av systemfiler kan forårsake ustabilitet eller funksjonsfeil. Vær forsiktig når du prøver å komprimere systemfiler eller filer i Windows-katalogen. 5. Lagringsbesparelser: Faktisk lagringsplassbesparelse fra filkomprimering kan variere avhengig av filtypen. Store mediefiler (f.eks. JPEG-bilder eller allerede komprimerte videoer) vil kanskje ikke oppnå betydelige besparelser. 6. Ytelse: Lesing og skriving av komprimerte filer kan være litt tregere enn ukomprimerte filer fordi filene må kanskje dekomprimeres eller komprimeres før lesing eller skriving. 7. Bruksalternativer: Sørg for at`COMPACT`-Bruk alternativer nøye for å oppnå ønskede resultater. spesielt`/F`-Option (Force) og`/A`alternativet (Alle filer) kan ha sterke effekter. 8. Datagjenoppretting: Sørg for at du har en pålitelig sikkerhetskopi av data før du utfører omfattende filkomprimering. Dette lar deg gjenopprette de opprinnelige dataene i tilfelle uventede problemer. 9. Manglende rettigheter: Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til filene du vil komprimere eller dekomprimere. Administratorrettigheter kan være nødvendig, spesielt hvis systemfiler er berørt. 10. Overvåking av lagringsplass: Overvåk tilgjengelig plass på harddisken, spesielt når du komprimerer store mengder filer. Forventede lagringsplassbesparelser kan overvåkes for å sikre at ønskede resultater oppnås. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`COMPACT`-Bruk kommandoer effektivt og sikkert. Som med alle kommandoer som gjør endringer i filsystemet, er det viktig å fortsette med forsiktighet og være klar over den potensielle effekten.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje COMPACT - Viser eller endrer komprimeringen av filer på NTFS-partisjoner.

HTTP: ... console/no/016.htm
0.108
20166
How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)? Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10/11? Speichern der Scans als JPEG-Dateien in WinScan2PDF, aber wie? Is there such a holder for the smartphone that you can hang around? Kann ich den Desktop neu starten? Was ist Dreiecke pro Sekunde für eine Angabe! Can I create a system image on Windows 10 / 11 (backup and restore)? The screen magnifier in Windows 10/11, where is it? Wo ist der Unterschied zwischen Partitionen und Partizionen? Druckerverbindung und Druckprobleme!(0)