CONVERT: Konverterer FAT-volumer til NTFS. Du kan ikke konvertere gjeldende stasjon.


... Eksemplene for kommandoen "CONVERT"
... "CONVERT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "CONVERT"-kommandoen

Kommandoen: "CONVERT" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "CONVERT"

De`CONVERT`kommando i Windows Ledetekst brukes til å konvertere et FAT32-filsystem til et NTFS-filsystem. Her er noen eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Konverter stasjon C: fra FAT32 til NTFS:

CONVERT C: /FS:NTFS

Beskrivelse: Denne kommandoen konverterer C:-stasjonsfilsystemet fra FAT32 til NTFS. Eksempel 2: Konvertering med innstilling av filallokeringsenhet (klyngestørrelse):

CONVERT D: /FS:NTFS /V /C

Beskrivelse: Her konverteres filsystemet til D:-stasjonen fra FAT32 til NTFS med fast klyngestørrelse.`/V`gir ut detaljert fremdriftsinformasjon, og`/C`brukes til å angi en filallokeringsenhet (klyngestørrelse). Eksempel 3: Søk før konvertering:

CONVERT E: /FS:NTFS /NOSECURITY

Beskrivelse: Denne kommandoen konverterer E:-stasjonsfilsystemet fra FAT32 til NTFS uten å spørre om bekreftelse.`/NOSECURITY`betyr at konverteringen utføres uten sikkerhetstillatelser. Eksempel 4: Konvertering med Chkdsk før konvertering:

CONVERT F: /FS:NTFS /X /NOSECURITY

Beskrivelse: Her konverteres filsystemet til stasjon F: fra FAT32 til NTFS.`/X`utfører en Chkdsk-sjekk før konvertering, og`/NOSECURITY`betyr at konverteringen utføres uten sikkerhetstillatelser. Eksempel 5: Konvertering ved hjelp av stasjonsetiketter med mellomrom:

CONVERT "G: kjøre" /FS:NTFS

Beskrivelse: Dette eksemplet konverterer filsystemet til stasjonen "G: drive" fra FAT32 til NTFS. Legg merke til bruken av anførselstegn for stasjonsetiketter med mellomrom. Eksempel 6: Aktiver konvertering med komprimering:

CONVERT H: /FS:NTFS /COMPRESS

Beskrivelse: Her konverteres filsystemet til H:-stasjonen fra FAT32 til NTFS og komprimering er aktivert. Eksempel 7: Angre NTFS-konvertering:

CONVERT I: /FS:FAT32

Beskrivelse: Denne kommandoen konverterer filsystemet til stasjon I: fra NTFS tilbake til FAT32. Eksempel 8: Vis hjelp:

CONVERT /?

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelp og informasjon om alternativene som er tilgjengelige for`CONVERT`-kommando. Det er viktig å merke seg at konvertering av filsystemet fra FAT32 til NTFS gjør irreversible endringer i filsystemet. Sørg for at viktige data er sikkerhetskopiert før du`CONVERT`-kommando. Vær også oppmerksom på at`CONVERT`kommandoen kan ikke brukes på systempartisjoner mens Windows kjører. I slike tilfeller anbefales det å utføre konverteringen fra et oppstartbart miljø.

"CONVERT" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Konverterer et FAT-volum til NTFS.

CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] 
[/X]


volume Angir stasjonsbokstav (etterfulgt av kolon),
monteringspunkt eller volumnavn.
/FS:NTFS Angir at volumet vil bli konvertert til NTFS.
/V Angir at konverteringen vil kjøres i detaljert 
modus.
/CvtArea:filename
Angir en sammenhengende fil i rotmappen
som blir plassholder for NTFS-systemfiler.
/NoSecurity Angir at sikkerhetsinnstillingene for de 
konverterte
filene og mappene tillater tilgang for alle 
brukere.
/X Tvinger volumet til å demonteres først om 
nødvendig.
Alle åpne referanser til volumet vil bli ugyldige.

Viktig informasjon, tips for "CONVERT"-kommandoen

Når du bruker`CONVERT`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige aspekter å merke seg: 1. Irreversible endringer: Konvertering fra FAT32 til NTFS er en irreversibel endring. Du kan ikke bare gå tilbake til det forrige filsystemet etter at konverteringen er fullført. Sørg for at du har sikkerhetskopiert alle viktige data før du bruker den`CONVERT`-kommando. 2. Systempartisjoner: Den`CONVERT`kommandoen kan ikke brukes på systempartisjonen mens Windows kjører. Hvis du ønsker å konvertere operativsystemet, planlegg konverteringen som skal utføres fra et oppstartbart miljø. Dette kan være en Windows-installasjons-CD eller andre oppstartbare medier. 3. Datasikkerhet: Konvertering fra FAT32 til NTFS skal generelt ikke føre til tap av data. Det er imidlertid alltid lurt å sikkerhetskopiere viktige data før du gjør endringer i filsystemet. Uforutsette problemer kan oppstå og sikkerhetskopiering av dataene dine sikrer at viktige filer er beskyttet. 4. Bekreftelse: Som standard`CONVERT`kommando før konvertering for bekreftelse. Du kan forhindre dette ved å bruke alternativet`/NOSECURITY`men vær forsiktig så du unngår utilsiktede konverteringer. 5. Chkdsk før konvertering: Det anbefales å utføre en filsystemsjekk med Chkdsk før konvertering. Dette kan sikre at filsystemet er sunt før konverteringen starter. Du kan velge`/X`for å få dette gjort automatisk før konvertering. 6. Klyngestørrelse: Alternativet`/C`lar deg angi klyngestørrelsen (filallokeringsenhet). Dette kan påvirke ytelsen i visse scenarier, men i de fleste tilfeller er det best å bruke standardinnstillingene. 7. Komprimering: Hvis du har muligheten`/COMPRESS`komprimering vil bli aktivert på det konverterte NTFS-filsystemet. Dette kan spare lagringsplass, men vær oppmerksom på at komprimerte filer krever mer prosessorkraft for å lese og skrive. 8. Stasjonsetikettanførselstegn med mellomrom: Hvis stasjonsbokstaven eller stasjonsetiketten inneholder mellomrom, bruk anførselstegn for å sikre at inndata tolkes riktig. 9. Tilgjengelig plass: Sørg for at det er nok ledig plass på stasjonen til å utføre konverteringen. Konverteringen kan ikke utføres hvis det ikke er nok diskplass. Bruk det`CONVERT`-Så vær forsiktig og følg disse instruksjonene for å sikre en jevn konvertering og beskyttelse av dataene dine.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje CONVERT - Konverterer FAT-volumer til NTFS. Du kan ikke konvertere gjeldende stasjon.

HTTP: ... console/no/017.htm
0.093
21058

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

Can you download Chrome for Windows 10!

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

Turn off Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

Automatisches Wiederholen von YouTube-Videos als Schleife!(0)