Dette kommandolinje ECHO - Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Viser meldinger, eller aktiverer/deaktiverer kommandoekko

ECHO [ON | OFF]
ECHO [melding]

Skriv ECHO uten parametere for å vise gjeldende ekkoinnstilling.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutter lokal definisjon av miljøendringer i en satsvis fil.
Miljøendringer
som gjøres etter ENDLOCAL, gjelder ikke bare den satsvise filen,
og tidligere
endringer blir ikke gjenopprettet når den satsvise filen
avsluttes.

ENDLOCAL

Hvis kommandoutvidelser er aktiver, får ENDLOCAL følgende
endringer:

Hvis den motsvarende SETLOCAL aktiverte eller deaktiverte
kommandoutvidelser
ved hjelp av de nye ENABLEEXTENSIONS- eller DISABLEEXTENSIONS-
alternativene,
vil aktivert-/deaktiverttilstanden til kommandoutvidelser etter
ENDLOCAL bli
tilbakestilt til tilstanden før den motsvarende SETLOCAL-
kommandoen.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navn

navn Angir en liste over en eller flere filer eller
mapper.
Jokertegn kan brukes til å slette flere filer.
Hvis en
mappe angis, vil alle filene i mappen bli
slettet.

/P Ber om bekreftelse før hver fil slettes.
/F Sletter skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angitte filer i alle undermapper.
/Q Spør ikke om bekreftelse ved bruk av globale
jokertegn.
/A Velger filer som skal slettes, basert på
attributter.
attributter R Skrivebeskyttede filer S Systemfiler
H Skjulte filer A Filer som skal
arkiveres
I ikke innholdsindekserte filer L
Reanalyseringspunkter
- Prefiks som betyr ikke (NOT)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil DEL og ERASE få følgende
endringer:

Resultatet av bryteren /s er byttet om slik at den bare viser
filer som er
slettet, ikke de som ikke ble funnet.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje ECHO - Viser meldinger, eller slår kommandoekko på eller av.

HTTP: ... console/no/025.htm
0.14
17516

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Wozu Schnee am Desktop fallen lassen, wer braucht sowas!

 /

What is Invisalign?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, can I resolve this?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Can I remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen?

 /

Keyboard Shortcut to Run as admin in RUN-Command Dialog?

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /