ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Viser eller endrer filtyper brukt i filtilknytninger.

FTYPE [filtype[=[åpningsKommandoStr]]]

filtype Angir filtypen som skal undersøkes eller
endres
åpningsKommandoStr Angir hvilken åpningskommando som skal
brukes ved
kjøring av denne filtypen.

Skriv FTYPE uten parametere for å vise hvilke filtyper som har
definerte
åpningskommandostrenger. FTYPE startes med en filtype, og viser
gjeldende åpningskommandostreng for denne filtypen.
Om du bare angir filtype uten noen åpningskommandostreng, vil
FTYPE-
kommandoen slette åpningskommandostrengen for denne filtypen.
Inne i en åpen kommandostreng blir %0 eller %1 erstattet med
filnavnet
som kjøres gjennom tilknytningen. %* gir alle parametere, %2
gir første parameter, %3 den andre parameteren, osv. %~n gir
alle
gjenværende parametere fra og med parameter n, hvor n kan være et
tall
i intervallet fra 2 til 9. Eksempel:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

lar deg starte et Perl-skript på følgende måte:

skript.pl 1 2 3

Du kan eliminere nødvendigheten av å skrive inn utvidelsene med
følgende kommando:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Skriptet vil da startes på følgende måte:

skript 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.

GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje FTYPE - Viser eller endrer filtyper som brukes i filtypetilknytninger.

HTTP: ... console/no/034.htm
0.202
19536

Can i manually create in Windows 10 and 8.1 a restore point?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Windows 7 fax and scan, can I find?

 /

Email: Ihre persönlichen Daten sind gefährdet! Ändern Sie sofort Ihr Passwort!

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

Anpassen vom Papierkorb unter Windows 10, Größe, Löschen, .... !

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Sie wollen aufhören zu Rauchen ? Hier ein paar Stützen und Inspirationen!

 /