GRAFTABL: Aktiverer visning av tegn fra utvidet tegnsett i grafisk modus.


... Eksemplene for kommandoen "GRAFTABL"
... "GRAFTABL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "GRAFTABL"-kommandoen

Kommandoen: "GRAFTABL" er på Windows 11, 10, .. ikke tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "GRAFTABL"

Ja, ordren`GRAFTABL`i MS-DOS og eldre versjoner av Windows ble brukt til å endre gjeldende kodesett i grafikkmodus, som tillot visse spesialtegn å bli representert. Her er en kort forklaring av parameterne: - `GRAFTABL`: Dette er hovedkommandoen. Når den brukes uten parametere, viser den gjeldende tegntabell. - `xxx`: Spesifiserer en spesifikk kodeside som skal brukes i grafikkmodus. Kodesider er spesielle tegnsett som brukes til å representere ulike tegn og symboler. - `/STATUS`: Viser gjeldende, fra`GRAFTABL`kodesett brukt. Når denne parameteren brukes, gjøres ingen endringer på kodesiden. Selvfølgelig, her er den reviderte versjonen med tilleggskommentarer: Eksempel 1: Endre kodesiden til 437:

GRAFTABL 437

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer kodesett til 437. Kodesett 437 er standard tegnsetttabell for mange engelskspråklige MS-DOS-applikasjoner. Denne endringen gjør at visse spesialtegn og symboler kan vises. Eksempel 2: Endre kodesiden til 850:

GRAFTABL 850

Beskrivelse: Denne kommandoen endrer kodesiden til 850. Kodesiden 850 representerer en utvidet tegnsetttabell som vanligvis brukes for mange europeiske språk. Denne endringen gjør at spesifikke tegn kan vises riktig. Eksempel 3: Vis gjeldende kodeside:

GRAFTABL /STATUS

Beskrivelse: Denne kommandoen viser gjeldende kodesett uten å gjøre noen endringer. Dette er spesielt nyttig for å sjekke tidligere modifikasjoner og for å sikre at riktig tegnsetttabell brukes. Det er viktig å merke seg det`GRAFTABL`brukes ikke lenger i moderne versjoner av Windows i disse dager. Disse funksjonene er erstattet av Unicode og utvidede tegnsett, som automatisk støttes av de fleste applikasjoner og operativsystemer. Bruken av`GRAFTABL`er begrenset til eldre systemer. På moderne Windows-operativsystemer finnes alternative kommandoer og mekanismer for tegnkoding og internasjonal støtte. Her er noen av dem: Eksempel 1:`chcp`- Endre kodesiden: Kommandoen`chcp`(Endre kodeside) brukes til å endre gjeldende kodeside i Windows-kommandolinjen. For

chcp 1252

Her endres kodesiden til 1252, som står for det vesteuropeiske tegnsettet. Eksempel 2: PowerShell-cmdlets: PowerShell gir flere cmdlets for arbeid med tegnkodinger og internasjonale tegn. For

$OutputEncoding = [System.tekst.Encoding]::UTF8

Dette setter utdata i PowerShell til UTF-8-koding. Eksempel 3:`intlcfg`- Internasjonaliseringskonfigurasjon: Kommandoen`intlcfg`tillater konfigurasjon av internasjonaliseringsinnstillinger. For

intlcfg set --codepage:

Denne kommandoen kan brukes til å endre gjeldende tegntabell. Eksempel 4: Innstillinger i systeminnstillinger: Du kan justere språk- og regioninnstillinger som kan påvirke tegnkoding under Innstillinger > Tid og språk > Region og språk i Windows Systemvalg. Eksempel 5:`Set-ItemProperty`for registerendringer: Registerinnstillinger kan også brukes til å tilpasse tegnkoding. For

Set-ItemProperty -Path 'Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage' -Name 'OEMCP' -Value 1252

Her er OEM-kodesiden satt til 1252. Det er viktig å merke seg at på moderne versjoner av Windows har behovet for å jobbe direkte med kodesett blitt kraftig redusert ved å bruke Unicode (UTF-8, UTF-16). Unicode gir omfattende støtte for internasjonale tegn og er standarden for tegnkoding i dag. I de fleste tilfeller er disse alternative kommandoene og innstillingene bare relevante når det er spesifikke behov eller problemer.

"GRAFTABL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Enable Windows to display an extended character set in graphics 
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with 
GRAFTABL.

Viktig informasjon, tips for "GRAFTABL"-kommandoen

De`GRAFTABL`kommandoen i Windows-ledeteksten er en kommando som ikke lenger brukes i moderne versjoner av Windows. Det ble vanligvis brukt til å endre tegnsettets grafikktabeller for DOS-applikasjoner i eldre versjoner av Windows. Denne kommandoen påvirket representasjonen av tegn og ble først og fremst brukt for DOS-applikasjoner som fungerte med spesialtegnsett. For å forstå de spesifikke kravene og sikre at de mest moderne og anbefalte metodene brukes, er det tilrådelig å konsultere offisiell Microsoft-dokumentasjon eller spesifikke ressurser knyttet til området der du arbeider med fonter. De`GRAFTABL`kommandoen var til stede i tidligere versjoner av MS-DOS og Windows og ble brukt til å tilpasse tegnsettgrafikktabeller for DOS-applikasjoner. Her er noen viktige punkter om det: 1. Foreldet og ikke lenger brukt: `GRAFTABL`er foreldet og brukes ikke lenger i moderne versjoner av Windows. I MS-DOS-dagene spilte det en rolle i å tilpasse tegnsett. 2. Unicode i moderne versjoner av Windows: Moderne operativsystemer støtter Unicode, som betyr betydningen av`GRAFTABL`gjør foreldet. Applikasjoner og operativsystemet bruker i dag primært Unicode. 3. Risiko i moderne miljøer: Bruken av`GRAFTABL`i gjeldende versjoner av Windows kan føre til uventet oppførsel og mulig systemustabilitet. Det frarådes sterkt å kjøre denne kommandoen i moderne miljøer. 4. Forsiktighet anbefales: Når du arbeider med eldre DOS-applikasjoner som har spesifikke tegnsettkrav og`GRAFTABL`vurdere ekstrem forsiktighet. Det bør sikres at konsekvensene er fullt ut forstått og at det ikke finnes flere moderne alternativer. 5. Sjekk dokumentasjonen: Hvis det er spesifikke tegnsettkrav, er det tilrådelig å konsultere Microsofts offisielle dokumentasjon eller spesifikke ressurser for å finne moderne og anbefalte metoder. 6. Utfør sikkerhetskopiering: Skulle avgjørelsen fortsatt tas,`GRAFTABL`For å bruke i et eldre miljø, bør det lages en sikkerhetskopi på forhånd. Endringer i tegnsetttabeller kan ha uventede effekter på utseendet til tegn. Samlet sett er det viktig å understreke det`GRAFTABL`bør unngås i moderne miljøer da det er foreldet. Hvis du har spesifikke tegnsettkrav, er det tilrådelig å se etter mer moderne og bedre støttede tilnærminger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje GRAFTABL - Aktiverer visning av tegn fra utvidet tegnsett i grafisk modus.

HTTP: ... console/no/036.htm
0.124
19954

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

The best printer tips for Windows 11?

What are the system requirements for Windows 11?

Work quieter and concerted under Windows 11?

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!?(0)