HELP: Viser hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.


... Eksemplene for kommandoen "HELP"
... "HELP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "HELP"-kommandoen

Kommandoen: "HELP" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "HELP"

De`HELP`kommando i Windows Ledetekst brukes til å vise hjelp om en bestemt kommando. Her er noen eksempler: Eksempel 1: Vis hjelp for en bestemt kommando:

HELP DIR

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelpen for`DIR`-kommando. Du vil motta informasjon om bruken og alternativene for denne kommandoen. Eksempel 2: Vis generell hjelp:

HELP

Beskrivelse: Hvis du`HELP`uten å spesifisere en spesifikk kommando, viser dette en liste over tilgjengelige kommandoer i ledeteksten. Da kan du`HELP`etterfulgt av en kommando for å få spesifikk hjelp. Eksempel 3: Hjelp til`COPY`-Vis kommando:

HELP COPY

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelpen for`COPY`-kommando. Du vil få detaljert informasjon om alternativene og syntaksen til denne kommandoen. Eksempel 4: Hjelp til`MKDIR`-Vis kommando:

HELP MKDIR

Beskrivelse: Her er hjelpen for`MKDIR`kommandoen vises. Du vil lære hvordan du oppretter kataloger og hvilke alternativer som er tilgjengelige. Eksempel 5: Hjelp til`IPCONFIG`-Vis kommando:

HELP IPCONFIG

Beskrivelse: Denne kommandoen viser hjelpen for`IPCONFIG`kommando som gir informasjon om nettverkskonfigurasjon. Det er viktig å merke seg at ikke alle kommandoer gir detaljert hjelpeinformasjon`HELP`gi. Noen kommandoer kan gi sin spesifikke hjelpeinformasjon ved å bruke alternativer som f.eks`/?`vis for eksempel`DIR /?`eller`COPY /?`. Disse alternativene viser ofte et kortere sammendrag av kommandosyntaks og alternativer. De`HELP`funksjonen er et nyttig verktøy for raskt å få informasjon om de forskjellige kommandoene i ledeteksten og forstå riktig syntaks.

"HELP" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.

Viktig informasjon, tips for "HELP"-kommandoen

Når du bruker`HELP`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Kommandospesifikk hjelp: `HELP`skriver ut informasjon for den angitte kommandoen. Så hvis du trenger spesifikk informasjon om en bestemt kommando, bare oppgi`HELP`etterfulgt av kommandonavnet, f.eks. b.`HELP DIR`eller`HELP COPY`. 2. Generell hjelp: Hvis du`HELP`uten å angi et kommandonavn, viser den en liste over tilgjengelige kommandoer. Da kan du`HELP`etterfulgt av et kommandonavn for å få spesifikk hjelp. 3. Kommandoer uten`HELP`-Støtte: Ikke alle kommandoer har ordlyd`HELP`-Brukerstøtte. Noen kommandoer har bare grunnleggende syntaks`/?`vis, f.eks. b.`DIR /?`eller`COPY /?`. Andre kommandoer kan vise en kort beskrivelse når de brukes uten et kommandonavn, men gir kanskje ikke detaljert hjelp. 4. Alternativer: Noen kommandoer kan gi mer omfattende dokumentasjon via eksterne dokumentasjonskilder eller tredjeparts nettsteder. I slike tilfeller er det fornuftig å sjekke offisiell dokumentasjon eller andre nettressurser. 5. Kommandoargumentalternativer: The`HELP`-Output inneholder ofte informasjon om tilgjengelige alternativer og kommandoargumenter for en bestemt kommando. Dette er spesielt nyttig når du vil forstå den eksakte syntaksen til en kommando. 6. Kombinasjon med /? Alternativ: Noen kommandoer støtter dette`/?`-Opsjon som alternativ til`HELP`. For eksempel:`DIR /?`viser hjelpen for`DIR`-kommando.

DIR /?

7. Lesbarhet for hjelp: Hjelpeinformasjon er ofte tekstbasert. Du kan bla gjennom informasjonen ved å bruke rullefeltet i ledeteksten. Hvis utdataene er for store, kan det være nyttig å omdirigere informasjonen til en fil som kan leses i et tekstredigeringsprogram.

HELP > Hjelp.txt

8. Språkavhengighet: Hjelpeinformasjonen vises på språket til Windows-installasjonen. Hvis du vil ha et annet språk, bør Windows-installasjonen konfigureres deretter. Totalt sett er`HELP`et nyttig verktøy for å få rask tilgang til grunnleggende informasjon om kommandoene som er tilgjengelige i ledeteksten. Det er imidlertid viktig å merke seg at mer detaljert eller spesifikk informasjon kan finnes i offisiell Microsoft-dokumentasjon eller andre spesialiserte ressurser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje HELP - Viser hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HTTP: ... console/no/037.htm
0.124
16445
Efficient file management with Q-Dir, the column view! The golden desktop clock with dial! Preview animated Gif images in File Explorer! Adjust color filter settings in Windows 11? Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11? Mouse tolerance range, 1-10 pixels in Auto Power Options OK! Windows 11 automatic playback / auto-play shortcut on the desktop! Find the printer queue on Windows 11! Efficient file management with Q-Dir, the column view! Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!(0)