ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.



C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en tekstfil.

PRINT [/D:enhet] [[stasjon:][bane]filnavn[...]]

/D:enhet Angir skriver.




C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Endrer Cmd.exe-ledeteksten.

PROMPT [tekst]

tekst Angir en ny kommandoledetekst.

Ledeteksten kan bestå av vanlige tegn og følgende spesialkoder:

$A & (Ampersand)
$B | (loddrett strek)
$C ( (Venstreparentes)
$D Gjeldende dato
$E Escape-kode (ASCII-kode 27)
$F ) (Høyreparentes)
$G > (større enn-tegn)
$H Tilbake (sletter forrige tegn)
$L < (mindre enn-tegn)
$N Gjeldende stasjon
$P Gjeldende stasjon og bane
$Q = (likhetstegn)
$S (mellomrom)
$T Gjeldende klokkeslett
$V Versjonsnummer for Windows
$_ Retur og linjeskift
$$ $ (dollartegn)

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil PROMPT-kommandoen støtte
følgende
ekstra formateringstegn:

$+ Null eller flere plusstegn (+), avhengig av dybden på
PUSHD-
mappestakken, ett tegn for hvert nivå som er lagt på
stakken.

$M Viser det eksterne navnet som er tilknyttet gjeldende
stasjonsbokstav,
eller en tom streng hvis gjeldende stasjon er en
nettverksstasjon.




GOTO : HELP PUSHD









... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Dette kommandolinje POPD - Gjenoppretter den forrige verdien av gjeldende mappe, lagret av PUSHD.

HTTP: ... console/no/047.htm
0.14
19732

The numerical file sorting under Windows 10/11 via group guidelines!

 /

Why do I need the Windows Temp folder (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Windows 10/11 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

Schriftarten löschen in Font-View-OK (Windows Papierkorb)!

 /

The autopilot and the benchmark, what's the difference?

 /

Format external hard drive or USB stick via the command prompt!

 /

Show your own drive icon in the Windows 11, 10, ... Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

What is a TPM 2.0 chip!

 /

Windows 11/10 cannot right-click on the desktop!

 /

Why Open, Close the Drive or DVD Eject, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Eine Stop Uhr, die auch unter Windows 10 gut ausschaut!

 /