RD: Fjerner en mappe.


 


... Eksemplene for kommandoen "RD"
... "RD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "RD"-kommandoen

Kommandoen: "RD" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "RD"

De`RD`kommando i Windows Ledetekst brukes til å fjerne (slette) en katalog. Her er noen eksempler på bruk av`RD`-Kommando: Eksempel 1: Slett katalog:

RD C:\Eksempel

Beskrivelse: Denne kommandoen sletter C:\Example-katalogen. Merk at katalogen må være tom for at den skal kunne slettes. Eksempel 2: Slett katalog med /S og /Q:

RD /S /Q C:\Eksempel

Beskrivelse: Her slettes katalogen "C:\Example" og alle dens undermapper og filer rekursivt og uten spørringer. Forsiktig: Denne kommandoen sletter alt i den angitte katalogen. Eksempel 3: Slett katalog med jokertegn:

RD /S /Q "C:\katalog\*.*"

Beskrivelse: Jokertegn lar alle filer i katalogen slettes før selve katalogen slettes. Eksempel 4: Slett katalog med relative stier:

RD /S /Q ..\Eksempel

Beskrivelse: Her slettes en katalog ved hjelp av en relativ sti (her "..\Eksempel"). Eksempel 5: Slett katalog og ignorer feil:

RD C:\Ikke_eksisterende_katalog 2>NUL

Beskrivelse: Dette forsøker å slette katalogen "C:\NonExistingDirectory". Hvis den ikke eksisterer, ignoreres feilen og ingen melding sendes. Merk: Bruken av`RD`er kraftig og bør gjøres med forsiktighet, spesielt når du vurderer alternativer`/S`(rekursiv) og`/Q`(uten spørsmål). Sletteoperasjonen er irreversibel og data kan gå tapt uopprettelig. Sørg for at du forstår implikasjonene før du bruker denne kommandoen.

"RD" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren 
/S.

Viktig informasjon, tips for "RD"-kommandoen

Når du bruker`RD`(Fjern katalog)-kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Tom katalog: Katalogen som skal slettes må være tom. Ellers vil en feilmelding vises med mindre alternativet`/S`(rekursiv) brukes sammen med`/Q`brukes (uten konsultasjon). 2. Rekursiv sletting: Alternativet`/S`får kommandoen til å fungere rekursivt, noe som betyr at den sletter den angitte katalogen og alle dens undermapper og filer. Vær oppmerksom på at dette kan føre til tap av data hvis det ikke brukes forsiktig. 3. Manglende kataloger: Hvis katalogen som skal slettes ikke eksisterer, vil en feilmelding vises. Du kan gjøre dette med`2>NUL`omgå det for å undertrykke feilmeldinger. 4. Tillatelser: Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene for å slette katalogen. Du trenger skrivetilgang til overordnet katalog. 5. Alternativ`/Q`(Stille modus): Alternativet`/Q`forårsaker at det ikke blir bedt om bekreftelse for sletting av filer og kataloger. Dette kan være farlig siden filer og kataloger slettes uten å spørre. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke`RD`: Eksempel 1: Standardsletting:

RD C:\Eksempel

Eksempel 2: Rekursiv sletting uten spørring:

RD /S /Q C:\Eksempel

Eksempel 3: Rekursiv sletting med relative baner:

RD /S /Q ..\Eksempel

Eksempel 4: Ignorer feil hvis katalogen ikke eksisterer:

RD C:\Ikke_eksisterende_katalog 2>NUL

Merk: Vær ekstremt forsiktig når du bruker`RD`, spesielt hvis du bruker de rekursive alternativene`/S`og`/Q`bruk. Dobbeltsjekk alltid at du angir riktig katalog for å unngå uønsket tap av data.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje RD - Fjerner en mappe.

HTTP: ... console/no/051.htm
0.124
9745
ExperienceIndex on Windows 10/11 with ExperienceIndex OK! Schriftart in PowerShell anpassen und weitere hinzufügen, aber wie? Send the image directly to MS-Paint and view it! Delete registry values ​​and complete folders under Windows 10/11 and Server! You can leave everything to us! Windows 10 hangs? Paths problems with blank spaces and environment variables, solved! Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)! Folder with the largest hard drive usage on Windows (11, 10, 8.1, 7)! Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren? Find out arguments of running programs with PowerShell!(0)