REM: Angir kommentarer i satsvise filer eller Config.sys.


 


... Eksemplene for kommandoen "REM"
... "REM" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "REM"-kommandoen

Kommandoen: "REM" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "REM"

De`REM`kommando (Remark) i Windows Ledetekst brukes til å legge til kommentarer i batch-skript. Kommentarer er linjer i batchskriptet som ignoreres av datamaskinen og er kun for lesbarhet for mennesker. Her er noen eksempler på bruk av`REM`-Kommando: Eksempel 1: Enkel kommentar:

REM Dette er en enkel kommentar.

Beskrivelse: Denne linjen ignoreres av datamaskinen. Det er bare en kommentar som er nyttig for mennesket som leser manuset. Eksempel 2: Kommentar med skriptinformasjon:

@ECHO OFF
REM Dette skriptet utfører en spesifikk oppgave.
REM forfatter: Henne Name
REM Dato: 01. januar 2023

Beskrivelse: Kommentarer brukes her for å dokumentere informasjon om manus, forfatter og dato. De`@ECHO OFF`kommando deaktiverer visning av kommandoer i skriptet. Eksempel 3: Kommentar ved siden av en kommando:

ECHO "Hallo, Verden!" REM Dette gir ut teksten.

Beskrivelse: Kommentaren vises etter`REM`kommando plassert og forklarer hva den forrige kommandoen (`ECHO`) kanskje. Eksempel 4: Kommenter instruksjoner:

REM Trinn for å kjøre skriptet:
REM 1. Åpne ledetekst.
REM 2. Naviger til skriptets katalog.
REM 3. Gi kommandoen "manus.bat" og trykk Enter.

Beskrivelse: Kommentarer brukes her for å gi skriftlige instruksjoner for å kjøre skriptet. De`REM`-Statement er fleksibelt og kan brukes til ulike typer kommentarer og forklaringer i batch-skript. Det er viktig å merke seg at alt etter`REM`på en linje anses som en kommentar og kjøres ikke av datamaskinen.

"REM" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Registrerer kommentarer i en satsvis fil eller i Config.sys.

REM [kommentar]

Viktig informasjon, tips for "REM"-kommandoen

Når du bruker`REM`kommando (merknad) i Windows-ledeteksten, er det noen viktige punkter å merke seg: 1. Ignorert av datamaskinen: The`REM`kommandoen ignoreres av datamaskinen og brukes kun til å legge til kommentarer i batch-skript. Dette betyr at alt etter`REM`på en linje anses ikke som en kommando som skal utføres. 2. Plassering av`REM`: Den`REM`-Kommando kan plasseres på begynnelsen av en linje eller etter en eksisterende kommando. Alt etterpå`REM`på én linje behandles som en kommentar. 3. Space: Hvis`REM`-Kommando er på begynnelsen av en linje, sørg for at det ikke er mellomrom`REM`står. Et mellomrom i begynnelsen kan forårsake`REM`kommando tolkes som en del av en kommando.

REM Riktig: 
REM Dette er en kommentar.
REM stemmer ikke:
REM    Dette kan tolkes som en kommando.

4. Eksempel på bruk: The`REM`kommandoen er spesielt nyttig for å dokumentere batch-skript, legge til kommentarer for å forklare kommandoer eller veilede brukere.

@ECHO OFF
REM Dette skriptet utfører en spesifikk oppgave.
REM forfatter: Henne Name
REM Dato: 01. januar 2023
ECHO "Hallo, Verden!" REM Dette gir ut teksten.

5. Flere linjers kommentarer: Det er ingen spesiell syntaks for bruk av flerlinjede kommentarer`REM`. Hvis du vil legge til flere linjer som kommentar, må du`REM`bruk separat for hver linje.

REM Dette er en
REM flerlinjet kommentar.

Det er det viktig å understreke`REM`brukes kun for kommentarer i batch-skript og blir ikke sett på av datamaskinen som en kommando som skal utføres. Dette gjør det til et nyttig verktøy for dokumentasjon og merknader i skript.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje REM - Angir kommentarer i satsvise filer eller Config.sys.

HTTP: ... console/no/053.htm
0.109
16831
QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it? What is a CPM model? What is a recycle bin? What is File Explorer? Windows 7, 8.1, 10, 11 ignoriert meine boot.ini, was geht da schief? What is formatting hard drives? Accept paths with more than 260 characters in Windows Explorer! Was ist USB (Schnittstelle)? Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist? Trusted source?(0)