TYPE: Viser innholdet i en tekstfil.


... Eksemplene for kommandoen "TYPE"
... "TYPE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "TYPE"-kommandoen

Kommandoen: "TYPE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "TYPE"

De`TYPE`kommando i Windows Ledetekst brukes til å vise innholdet i tekstfiler på skjermen. Her er noen eksempler på bruk av`TYPE`-Kommando: Eksempel 1: Vise innholdet i en tekstfil:

TYPE Eksempel.txt

Beskrivelse: Denne kommandoen viser innholdet i tekstfilen "Example.txt" på skjermen. Eksempel 2: Vise flere tekstfiler:

TYPE fil1.txt fil2.txt

Beskrivelse: Her vises innholdet i tekstfilene "File1.txt" og "File2.txt" på skjermen. Eksempel 3: Vise innholdet med omdirigering:

TYPE Eksempel.txt > produksjon.txt

Beskrivelse: Kommandoen omdirigerer innholdet i tekstfilen "Example.txt" til en ny fil kalt "Output.txt". Eksempel 4: Vise innhold med nummererte linjer:

TYPE /N Eksempel.txt

Beskrivelse: The`/N`alternativet legger til nummererte linjer til den viste teksten. Eksempel 5: Vise innholdet med paginert utdata:

TYPE Eksempel.txt | MORE

Beskrivelse: The`MORE`statement brukes til å vise teksten side for side, noe som kan være nyttig hvis filen er veldig lang. Eksempel 6: Vise innholdet i alle tekstfiler i gjeldende katalog:

TYPE *.txt

Beskrivelse: Kommandoen viser innholdet i alle tekstfiler i gjeldende katalog som har filtypen ".txt". Eksempel 7: Vise innholdet i en tekstfil med spesialtegn:

TYPE "Fil med mellomrom.txt"

Beskrivelse: Hvis filnavnet inneholder mellomrom, skal banen være omgitt av anførselstegn. Det er viktig å merke seg det`TYPE`hovedsakelig brukt til å vise innholdet i tekstfiler. Den er ikke egnet for binære filer som kjørbare programmer eller bilder. For slike filer`MORE`-Kommando egnet. Du kan`TYPE /?`i ledeteksten for å få hjelp og en liste over tilgjengelige alternativer for`TYPE`kommando for å vise.

"TYPE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser innholdet i en eller flere tekstfiler.

TYPE [stasjon:][bane]filnavn

Viktig informasjon, tips for "TYPE"-kommandoen

Når du bruker`TYPE`kommandoen i Windows-ledeteksten, er det noen punkter å merke seg: 1. Tekstfiler: `TYPE`er laget for å vise innholdet i tekstfiler. Det fungerer best med filer som kan åpnes i et tekstredigeringsprogram som Notisblokk. For binære filer eller spesielle formater kan utdataene være uleselige. 2. Anførselstegn for filnavn med mellomrom: Hvis filnavnet inneholder mellomrom, omslutt filbanen i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig. Eksempel:

TYPE "Fil med mellomrom.txt"

3. Ytelseshensyn: `TYPE`er best egnet for visning av små til mellomstore tekstfiler. Ytelsesproblemer kan oppstå med svært store filer. I slike tilfeller kan et pagineringsprogram som`MORE`bli brukt. Eksempel:

TYPE Stor_fil.txt | MORE

4. Alternativer for ytterligere visningsalternativer: Den`TYPE`kommandoen gir noen alternativer som`/N`(nummererte linjer),`/P`(side for side visning),`/W`(innpakket annonse) og andre. Du kan`TYPE /?`for å se de tilgjengelige alternativene. 5. Omdirigering for utdata: Du kan omdirigere utdata fra`TYPE`omdirigere til en annen fil hvis du vil lagre filinnholdet i en ny fil. Eksempel:

TYPE Eksempel.txt > Ny fil.txt

6. Støtte for UTF-8: `TYPE`Viser som standard innholdet i tekstfiler i ASCII-format. Hvis filen er i UTF-8-format, kan det hende at utdataene ikke vises riktig. I dette tilfellet kan du bruke et verktøy som`more`bruk som bedre støtter UTF-8. Eksempel:

more < Eksempel.txt

Det er viktig å merke seg det`TYPE`er mer ment for enkle visningsformål og tilbyr ikke de avanserte funksjonene til et tekstredigeringsprogram. For mer avanserte oppgaver kan du bruke mer spesialiserte verktøy eller tekstredigerere.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje TYPE - Viser innholdet i en tekstfil.

HTTP: ... console/no/067.htm
0.093
12780

Login with this account not possible Windows 11 is being prepared!

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

Activate / deactivate word suggestions when entering text under Windows 11!

Help can't change the theme on Windows 11, why?

Funktioniert bei Win 11 die Anmeldung auch ohne Internetanschluss!

Where can I find documents on Windows?(0)