Dette kommandolinje VER - Viser Windows-versjon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Viser Windows-versjonen.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Angir om Cmd.exe skal kontrollere at filene skrives riktig til
disken.

VERIFY [ON | OFF]

Skriv VERIFY uten parametere for å vise gjeldende VERIFY-
innstilling.C:\WINDOWS>HELP VOL
Viser volumnavnet og serienummeret til disken dersom disse
finnes.

VOL [stasjon:]
GOTO : HELP XCOPY
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje VER - Viser Windows-versjon.

HTTP: ... console/no/068.htm
0.202
11251

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

On Windows 8.1 and 10, can I open Quickly Ease of Access Center ?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Speicherort eines Programms in Windows-10 öffnen (Pfad, Ordner)?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Was ist eine SD-Speicherkarte?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font folder location?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Save icon layout and restore it.

 /