VER: Viser Windows-versjon.


... Eksemplene for kommandoen "VER"
... "VER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "VER"-kommandoen

Kommandoen: "VER" er p Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "VER"

Kommandoen`VER`i Windows-ledeteksten brukes vanligvis til vise versjonsinformasjonen for operativsystemet. Det er imidlertid ingen spesifikke eksempler eller alternativer som`VER`viser vanligvis bare versjonen av operativsystemet. Her er litt generell informasjon om det: Eksempel: Se Windows-versjon:

VER

Beskrivelse: Denne kommandoen viser versjonen av Windows-operativsystemet som er installert. Merknader: 1.`VER`returnerer vanligvis utdata som ligner: "Microsoft Windows [versjon xyz]". Her representerer "xyz" hovedversjonen, mindre versjonen og byggenummeret til operativsystemet. 2. Den`VER`kommandoen er mer informativ og brukes ikke ofte i skript eller batchfiler. Den brukes vanligvis av brukere som raskt vil sjekke Windows-versjonen p kommandoprompt. 3. Hvis du nsker f mer detaljert informasjon om operativsystemet, kan du bruke kommandoen`SYSTEMINFO`bruk. Eksempel: Bruk av SYSTEMINFO for detaljert informasjon:

SYSTEMINFO

Beskrivelse: Denne kommandoen gir detaljert informasjon om operativsystemet, inkludert Windows-versjon, oppdateringspakkenummer, byggenummer og andre relevante detaljer. De`VER`kommandoen brukes vanligvis for raske Windows-versjonskontroller mens`SYSTEMINFO`gir mer omfattende informasjon.

"VER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser Windows-versjonen.

VER

Viktig informasjon, tips for "VER"-kommandoen

Kommandoen`VER`i Windows-ledeteksten brukes til vise versjonsinformasjonen for operativsystemet. Her er noen punkter du br vurdere: 1. Enlinjeutgang: The`VER`kommandoen skriver vanligvis bare ut en kort linje med versjonsinformasjonen. Utdataene kan for eksempel se slik ut: "Microsoft Windows [versjon xyz]". Her str "xyz" for hovedversjonen, mindre versjonen og byggenummeret til operativsystemet. 2. Enkelt for skript og batchfiler: Skjnt`VER`er ikke egnet for komplekse oppgaver, er det nyttig for raskt sjekke Windows-versjonen i enkle skript eller batchfiler. 3. Kort kommando, begrenset informasjon: The`VER`kommandoen returnerer bare grunnleggende versjonsinformasjon. Hvis du trenger mer detaljert informasjon om operativsystemet, kan du`SYSTEMINFO`vre et bedre alternativ. 4. Statisk informasjon: Utdataene til`VER`angir versjonen som ble satt p tidspunktet operativsystemet ble installert. Hvis oppdateringspakker eller oppdateringer er installert, speiles`VER`disse endringene gjenspeiles kanskje ikke. 5. Ikke for vise annen versjonsinformasjon: `VER`er spesifikk for vise Windows-versjonen og gir ikke informasjon om annen installert programvare eller applikasjoner. 6. Ingen spesielle alternativer: Vanligvis er det ingen spesielle alternativer eller brytere for`VER`-Kommando. Det kalles ganske enkelt for vise Windows-versjonen. Eksempel:

VER

Det er viktig merke seg det`VER`brukes vanligvis ikke til komplekse skriptoppgaver. Det er mer et verkty for en rask Windows-versjonssjekk p kommandolinjen. Hvis du trenger detaljert informasjon om operativsystemet, br du`SYSTEMINFO`eller bruk andre mer spesifikke kommandoer.


Deutsch
English
Espaol
Franais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hnyǔ)
Trke
Portugus
Portugus
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje VER - Viser Windows-versjon.

HTTP: ... console/no/068.htm
0.109
11251

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

Leaves on the windows desktop!

List user accounts in Windows 11!

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

Shut down the Windows PC after deleting the data!

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!(0)