ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>STANDARD_END /?
STANDARD_END gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern
kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>ARP /?

Viser og endrer oversettelsestabeller for IP til fysisk adresse,
brukt av
Address Resolution Protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere
gjeldende
protokolldata. Hvis inet_addr er angitt, vises IP
og fysisk
adresse bare for angitt datamaskin. Hvis flere
enn ett
nettverksbrukergrensesnitt bruker ARP, vises
adressene for
hver ARP-tabell.
-g Samme som -a.
-v Viser gjeldende ARP-oppføringer i detaljert
modus. Alle
ugyldige oppføringer og oppføringer i
tilbakeringingsgrense-
snittet vil vises.
inet_addr Angir en Internett-adresse.
-N [if_addr] Viser ARP-adressene for angitt
nettverksgrensesnitt
ved if_addr.
-d Sletter verten angitt av inet_addr. inet_addr kan
angis
med jokertegn (*) for å slette alle verter.
-s Legger til verten og tilknytter Internett-
adressen inet_addr
med fysisk adresse eth_addr. Fysisk adresse er
angitt som 6 heksadesimale byte med bindestrek
som skilletegn.
Adressen er fast.
eth_addr Angir fysisk adresse.
if_addr Angir Internett-adressen til brukergrensesnittet,
hvis den
finnes, der adresseoversettelsestabellen skal
kunne endres.
Hvis den ikke finnes, brukes det første
anvendelige
grensesnittet.
Eksempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 ... Legger til
statisk adresse.
> arp -a ... Viser ARP-
tabell.C:\WINDOWS>CONVLOG /?
convlog gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
GOTO : DEBUG /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/no/072.htm
0.218
15884

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Was ist eine virtuelle Festplatte?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Clear (clean) Microsoft Edge browser cache!

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Windows 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

The aero clock with star textures a little USA!

 /