Dette kommandolinje expand - Pakker ut en eller flere komprimerte filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
forcedos gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
GOTO : FSUTIL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje expand - Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

HTTP: ... console/no/083.htm
0.171
15616

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Hilfe, keine Symbolleiste und Adressleiste in der Explorer Ansicht von Q-Dir?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Wo kann ich die Windows 7 Sprachdateien downloaden (x64, x32, x86)?

 /

Set default Font for the Desktop Short Note!

 /

Bei Win-7 den Usernamen, bzw. Benutzernamen ändern?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /