FSUTIL: Viser eller konfigurerer egenskapene for filsystemet.


... Eksemplene for kommandoen "FSUTIL"
... "FSUTIL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "FSUTIL"-kommandoen

Kommandoen: "FSUTIL" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "FSUTIL"

Noen eksempler på bruk av`fsutil`: Eksempel 1: Få filsysteminformasjon:

fsutil fsinfo volumeinfo C:

Denne kommandoen sender ut informasjon om filsystemet på C:-stasjonen, inkludert volumnavn, filsystemtype og andre relevante detaljer. Eksempel 2: Bekreft filsystemets integritet:

fsutil volume queryfilesystem C:

Du kan bruke denne kommandoen til å kontrollere integriteten til filsystemet på C:-stasjonen. Eksempel 3: Aktiver filsystemkomprimering:

fsutil behavior set DisableCompression 0

Her aktiveres filkomprimering på systemet. Eksempel 4: Utfør diskopprydding:

fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0

Denne kommandoen aktiverer diskopprydding ved å aktivere sletting av varsler. Eksempel 5: Angi filsystemkvote:

fsutil quota modify C: 104857600

Denne kommandoen lar deg sette filsystemkvoten på C:-stasjonen til 100 MB. Vær oppmerksom på at`fsutil`har et omfattende sett med funksjoner, og eksemplene ovenfor er bare et lite utvalg. Du kan`fsutil`ved ledeteksten uten argumenter for å vise tilgjengelige alternativer og underkommandoer.

"FSUTIL" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

/? er en ugyldig parameter.
---- Kommandoer som støttes ----

behavior Styre filsystemoppførsel
dirty Administrere endringsbiten for volumet
file Filspesifikke kommandoer
fsinfo Filsysteminformasjon
hardlink Administrasjon av hardkobling
objectid Administrasjon av objekt-ID
quota Administrasjon av kvote
repair Administrasjon av selvreparasjon
reparsepoint Administrasjon av reanalyseringspunkt
resource Administrasjon av Transactional Resource Manager
sparse Kontroll av sparsommelig fil
transaction Administrasjon av transaksjoner
usn USN-behandling
volume Volumbehandling

Viktig informasjon, tips for "FSUTIL"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på når du`fsutil`i Windows ledetekst bruk: 1. Administratorrettigheter: Sørg for at du åpner ledeteksten med administratorrettigheter for å`fsutil`å bære ut. Noen funksjoner krever forhøyede rettigheter. 2. Syntaks og hjelp: Sjekk den nøyaktige syntaksen til`fsutil`kommandoen du vil bruke. Du kan`fsutil`uten argumenter for å vise en liste over tilgjengelige alternativer og underkommandoer.

fsutil

3. Forstå hvordan det fungerer: Der`fsutil`gir ulike funksjoner til filsystemet, er det viktig å forstå implikasjonene av hver kommando før du utfører dem. Dette gjelder spesielt for kommandoer som gjør endringer i filsystemet, for eksempel diskopprydding eller filsystemkomprimering. 4. Opprett sikkerhetskopi: Før du kjører kommandoer som påvirker filsystemet, må du sikkerhetskopiere viktige data. Dette gir et sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle gå galt. 5. Sjekk diskplass: Sørg for at det er nok ledig plass på stasjonen der du`fsutil`ønsker å utføre. Enkelte kommandoer, for eksempel Diskopprydding, kan frigjøre diskplass. 6. Sikkerhetsprogramvare: Noe sikkerhetsprogramvare kan ha visse`fsutil`- Betrakt kommandoer som potensielt skadelige. Sjekk konfigurasjonen av sikkerhetsprogramvaren for å sikre at den ikke er legitim`fsutil`- Operasjoner blokkert. 7. Opprett systemgjenopprettingspunkt: Før du gjør noen dype endringer`fsutil`Hvis du gjør dette, oppretter du et systemgjenopprettingspunkt. Dette lar deg tilbakestille systemet til en tidligere tilstand hvis noe går galt. 8. Sjekk dokumentasjonen: Se offisiell Microsoft-dokumentasjon eller andre pålitelige ressurser for spesifikke detaljer om hver`fsutil`-For å lære kommandoer. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`fsutil`bruk trygt og effektivt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje FSUTIL - Viser eller konfigurerer egenskapene for filsystemet.

HTTP: ... console/no/086.htm
0.093
18019

What is an enter key?

What is a joystick?

What does anonymous calling mean?

Kostenlos das Windows 7 mit Service Pack 1 als VHD für Windows 10 downloaden?

What internet browsers will work on Windows 7?

Change Windows 7 Product Key?(0)