iisreset: gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, drift program eller satsvis fil.


... Eksemplene for kommandoen "iisreset"
... "iisreset" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "iisreset"-kommandoen

Kommandoen: "iisreset" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "iisreset"

Her er noen eksempler på bruk av`iisreset`kommando i Windows ledetekst (cmd): Eksempel 1: Start IIS på nytt:

iisreset

Denne kommandoen starter Internet Information Services (IIS) på nytt på den lokale datamaskinen. Eksempel 2: Start IIS på nytt på en ekstern datamaskin:

iisreset Remote_Computer /rebootonerror

Her startes IIS på nytt på en ekstern datamaskin kalt "RemoteComputer". De`/rebootonerror`-Flagget starter datamaskinen på nytt hvis det oppstår en feil under omstart av IIS. Eksempel 3: Start IIS-tjenesten på nytt med stopp- og startalternativer:

iisreset /stop
iisreset /start

Disse kommandoene stopper og starter IIS-tjenesten på den lokale datamaskinen. De`/stop`-Command stopper tjenesten, og`/start`kommandoen starter den på nytt. Eksempel 4: Stopp og start IIS på en ekstern datamaskin:

iisreset Remote_Computer /stop
iisreset Remote_Computer /start

Her stoppes IIS-tjenesten på en ekstern datamaskin og startes deretter på nytt. Eksempel 5: IIS omstart med spesifisert tidsavbrudd:

iisreset /pause:120

Denne kommandoen starter IIS på nytt og spesifiserer en tidsavbruddsverdi på 120 sekunder. IIS har deretter 120 sekunder på seg til å slå seg av før den starter igjen. Merk: Noen av eksemplene kan kreve administrative rettigheter eller spesifikke tillatelser. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator om nødvendig, og at du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

"iisreset" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


IISRESET.EXE (c) Microsoft Corporation 1998-2005

Bruk:
iisreset [datamaskinnavn]

/RESTART Stopper og start alle Internett-tjenester 
på nytt.
/START Starter alle Internett-tjenester.
/STOP Stopper alle Internett-tjenester.
/REBOOT Starter datamaskinen på nytt.
/REBOOTONERROR Starter datamaskinen på nytt hvis det 
oppstår en feil
under oppstart, stopp, eller starting på 
nytt av
Internett-tjenester.
/NOFORCE Ikke avslutt Internett-tjenester 
uregelmessig selv om
du ikke kan avslutte på normal måte.
/TIMEOUT:val Angi verdi for tidsavbrudd ( i sekunder ) 
som du må
vente for at Internett-tjenestene skal 
avsluttes på
riktig måte. Når tidsavbruddet utløper, 
kan
datamaskinen startes på nytt hvis
parameteren /REBOOTONERROR er angitt. 
Standardverdien
er 20s for ny oppstart, 60s for stopp, og 
0s for å
starte datamaskinen på nytt.
/STATUS Viser status for alle Internett-
tjenester.
/ENABLE Aktiverer gjenstart av Internett-
tjenester på det
lokale systemet.
/DISABLE Deaktiverer gjenstart av Internett-
tjenester på det
lokale systemet.

Viktig informasjon, tips for "iisreset"-kommandoen

Når du bruker`iisreset`kommando, er det noen viktige hensyn å huske på: 1. Administratorrettigheter: Sørg for at du kjører ledeteksten som administrator for å få tilgang til`iisreset`- Kommandoen ble utført. Dette er viktig fordi kommandoen får tilgang til IIS-tjenesten og operativsystemet.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2. Tjenesteavbrudd: Merk at hvis det er en`iisreset`Alle kjørende webapplikasjoner og tjenester i IIS stoppes. Dette resulterer i en midlertidig stopp i nettrafikken mens IIS-tjenesten starter på nytt. 3. Innvirkning på applikasjoner som kjører: Vurder virkningen av`iisreset`kommando for å kjøre applikasjoner. Det er tilrådelig å starte på nytt i rushtiden eller med forhåndsvarsel for å minimere tjenesteavbrudd. 4. Riktig servernavn: Når du bruker kommandoen på en ekstern datamaskin, må du angi riktig servernavn. Sørg for at nettverkstilkoblingen er stabil og at du har de nødvendige tillatelsene for ekstern tilgang. 5. Valgfrie parametere: Sjekk tilgjengelige valgfrie parametere, som f.eks`/pause`for å forsinke nedleggelsen av IIS-tjenesten. En tidsavbruddsverdi indikerer hvor lang tid IIS-tjenesten har før den starter på nytt.

iisreset /pause:120

6. Sjekk logging: Sjekk Event Viewer og IIS-logger etter`iisreset`for mulige feil eller advarsler. Dette kan hjelpe med feilsøking. 7. Overvåk nettapplikasjoner: Etter at IIS har startet på nytt, overvåk ytelsen og funksjonaliteten til nettapplikasjonene dine for å sikre at de fungerer som de skal. 8. Alternative omstartsmetoder: I noen tilfeller kan andre metoder som å stoppe og starte IIS-tjenesten (`net stop w3svc`og`net start w3svc`) et alternativ til`iisreset`- Vær kommando. Vurder disse punktene for å sikre at`iisreset`-Kommando utføres effektivt og uten uønskede effekter på din webserver.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje iisreset - gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, drift program eller satsvis fil.

HTTP: ... console/no/090.htm
0.093
22321

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

Use the search in the Windows 11 settings!

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

Innovations in Microsoft's Windows 11 the new operating system!

Prevent Windows 11 from turning off your screen!

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!(0)