ipconfig: Vis full konfigurasjon. ...


... Eksemplene for kommandoen "ipconfig"
... "ipconfig" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "ipconfig"-kommandoen

Kommandoen: "ipconfig" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "ipconfig"

Her er noen eksempler på bruk av`ipconfig`kommando i Windows ledetekst (cmd): Eksempel 1: Se nettverkskonfigurasjon:

ipconfig

Denne kommandoen viser datamaskinens grunnleggende nettverkskonfigurasjon, inkludert IP-adressen, nettverksmaske og standard gateway for alle aktive nettverkskort. Eksempel 2: Se detaljert nettverksinformasjon:

ipconfig /all

Detaljert informasjon for alle nettverkskort vises her, inkludert fysiske adresser (MAC-adresser), DHCP-status og DNS-konfigurasjon. Eksempel 3: Vis kun IP-adresseinformasjon:

ipconfig /ip

Denne kommandoen viser bare IP-adressen, nettverksmaske og standard gateway for alle aktive nettverkskort. Eksempel 4: Se informasjon for en bestemt nettverksadapter:

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

Erstatt "Ethernet" med navnet på det spesifikke nettverkskortet. Denne kommandoen viser detaljert informasjon kun for det angitte nettverkskortet. Eksempel 5: Vis kun IPv4-adresseinformasjon:

ipconfig /ipv4

Bare IPv4-adresseinformasjonen for alle aktive nettverkskort vises her. Eksempel 6: Se informasjon for en bestemt DNS-server:

ipconfig /dns 8.8.8.8

Erstatt "8.8.8.8" med IP-adressen til den spesifikke DNS-serveren. Denne kommandoen viser DNS-konfigurasjonsinformasjon for den angitte DNS-serveren. Merk: Eksemplene ovenfor kan variere avhengig av nettverkskonfigurasjonen og miljøet. Noen av kommandoene kan kreve administrative rettigheter, spesielt hvis du vil endre spesifikke nettverkskonfigurasjonsinnstillinger. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator om nødvendig, og at du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

"ipconfig" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


BRUK:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [kort] | /release [kort] 
|
/renew6 [kort] | /release6 
[kort] |
/flushdns | /displaydns | 
/registerdns |
/showclassid kort |
/setclassid kort [classid] ]

der
kort Tilkoblingsnavn
(jokertegnene * og ? er tillatt, se 
eksemplene)

Alternativer:
/? Viser denne hjelpemeldingen
/all Viser fullstendig 
konfigurasjonsinformasjon.
/allcompartments Viser informasjon for alle avdelinger.
/release Frigir IPv4-adressen for det angitte 
kortet.
/release6 Frigir IPv6-adressen for det angitte 
kortet.
/renew Fornyer IPv4-adressen for det angitte 
kortet.
/renew6 Fornyer IPv6-adressen for det angitte 
kortet.
/flushdns Tømmer DNS Resolver-bufferen.
/registerdns Oppdaterer alle DHCP-leieavtaler og 
registrerer
DNS-navn på nytt
/displaydns Viser innholdet av DNS Resolver-bufferen.
/showclassid Viser alle klasse-IDene for DHCP som er 
tillatt
for kort.
/setclassid Endrer klasse-ID for DHCP.

Standardverdien er å bare vise IP-adressen, nettverksmasken og
standardgatewayen for hvert kort knyttet til TCP/IP.

For Release og Renew vil leieavtalene for IP-adresse for alle 
kort knyttet til
TCP/IP frigis eller fornyes hvis det ikke angis et kortnavn.

For Setclassid fjernes ClassID hvis det ikke angis en ClassID.

Eksempler:
> ipconfig ... Vis informasjon
> ipconfig /all ... Vis detaljert 
informasjon
> ipconfig /renew ... forny alle kort
> ipconfig /renew EL* ... forny alle kort med navn 
som
begynner med EL
> ipconfig /release *Til* ... frigi alle samsvarende 
tilkoblinger,
for eksempel Lokal 
tilkobling 1 eller
Lokal tilkobling 2
> ipconfig /allcompartments ... Vis informasjon om alle
avdelinger
> ipconfig /allcompartments /all ... Vis detaljert 
informasjon om alle
avdelinger

Viktig informasjon, tips for "ipconfig"-kommandoen

Ja, det er noen viktige hensyn å huske på når du bruker`ipconfig`kommando i Windows ledetekst: 1. Administratorrettigheter: Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator for å ha full tilgang til nettverkskonfigurasjon og informasjon.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2. Vis alle nettverkskort: Vises som standard`ipconfig`bare aktive nettverkskort. Hvis du også vil se deaktiverte adaptere, bruk det`/all`-flagg.

ipconfig /all

3. Vis kun IPv4- eller IPv6-informasjon: Du kan med alternativene`/ipv4`eller`/ipv6`Begrens informasjonen til IPv4- eller IPv6-adresser.

ipconfig /ipv4

4. Oppdater IP-adresse fra DHCP-server: Hvis du vil be om en ny IP-adresse fra DHCP-server, bruk denne`/renew`-flagg.

ipconfig /renew

5. Tyll DNS-buffer: Bruk denne for å tømme DNS-bufferen`/flushdns`-flagg.

ipconfig /flushdns

6. Se informasjon for en bestemt adapter: Du kan også se kommandoen for et spesifikt nettverkskort ved å spesifisere adapternavnet.

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

7. Vær forsiktig når du endrer innstillinger: Vær forsiktig når du endrer nettverksinnstillinger`ipconfig`. Feil innstillinger kan føre til nettverksproblemer. 8. Sjekk logging: Sjekk utdata fra`ipconfig`for mulige feil eller advarsler. Dette kan hjelpe deg med å feilsøke nettverksproblemer. Ved å ha disse hensynene i bakhodet, kan du sikre at utførelsen av`ipconfig`-Kommando oppfyller dine behov og nettverkskonfigurasjoner vises eller oppdateres riktig.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje ipconfig - Vis full konfigurasjon. ...

HTTP: ... console/no/091.htm
0.124
12737

System info in Windows 11 to see signifying information!

BitLocker in Windows 11 start menu or on the desktop as a shortcut!

Remove password under Windows 11, login without?

PowerShell ISE desktop shortcut under Windows 11!

Mehrere Fenster bei mehreren Monitoren verhalten auf Windows 11!

Easy Resize Photos Via Drag and Drop and Upload Resized Images!(0)