logoff: viser informasjon om handlinger utført. ...


... Eksemplene for kommandoen "logoff"
... "logoff" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "logoff"-kommandoen

Kommandoen: "logoff" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "logoff"

De`logoff`kommando i Windows Ledetekst brukes til å logge ut en bruker. Her er et enkelt eksempel på bruk av denne kommandoen: Eksempel: Logg ut bruker:

logoff

Denne kommandoen vil umiddelbart logge ut gjeldende bruker på systemet. Ingen ytterligere bekreftelse vil bli bedt om. Valgfrie parametere: -`/l`: Kobler fra en ekstern økt eller bytter til en annen brukerpålogging. Eksempel med valgfrie parametere: Logg ut bruker og bytt til en annen bruker:

logoff /l

Denne kommandoen kobler fra gjeldende brukersesjon og viser brukerpåloggingsalternativene for å bytte til en annen bruker. Merk: Kommandoen`logoff`krever vanligvis administrative rettigheter, spesielt hvis du vil logge ut av en annen bruker. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator om nødvendig, og at du har de nødvendige tilgangsrettighetene.

"logoff" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Avslutter en økt.

LOGOFF [øktnavn | økt-id] [/SERVER:servernavn] [/V]

øktnavn Navnet på økten.
økt-ID IDen for økten.
/SERVER:servernavn Angir hvilken Terminal server som 
inneholder brukeren
økt som skal logges av (standard er 
gjeldende).
/V Viser informasjon om handlingene som 
utføres.

Viktig informasjon, tips for "logoff"-kommandoen

Når du bruker`logoff`kommando, er det noen viktige hensyn å huske på: 1. Administratorrettigheter: Pass på at du kjører kommandoprompt som administrator, spesielt hvis du vil logge ut av en annen bruker.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2. Sikre pågående arbeid: Sørg for at alt brukerens pågående arbeid er sikkerhetskopiert før du logger ut. Ulagrede data kan gå tapt. 3. Aktive applikasjoner: Det er å foretrekke å logge på en brukerkonto når ingen viktige applikasjoner eller prosesser kjører. Avlogging kan avslutte kjørende prosesser og applikasjoner. 4. Tildeling til eksterne økter: Hvis du`logoff`med parameteren`/l`en ekstern økt vil bli koblet fra eller byttet til en annen bruker. Sørg for å logge ut av en ekstern økt hvis du har tenkt å gjøre det.

logoff /l

5. Sikkerhetshensyn: Sørg for at utlogging fra en delt datamaskin gjøres i et sikkert miljø. Sørg for at ingen uautoriserte brukere får tilgang til systemet. 6. Skript og automatisering Advarsel: Hvis du`logoff`Hvis du vil bruke det i skript eller automatiserte prosesser, vær forsiktig så du unngår utilsiktede utlogginger. 7. Merk bekreftelseskrav: Kommandoen`logoff`avmelder seg normalt uten ytterligere bekreftelse. Hvis du vil vise bekreftelser før du logger ut, kan du bruke PowerShell-alternativer eller andre skript. Disse hensynene skal bidra til å sikre bruken av`logoff`trygt og i samsvar med kravene.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje logoff - viser informasjon om handlinger utført. ...

HTTP: ... console/no/094.htm
0.078
15806

This might take a few minutes on Windows 11!

Directory and Folder Printing under Windows 11/ 10 / 8.1 / 7!

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

TEMP schnell auf Windows 11 sauber bereinigen!

I don't want my Windows 11 taskbar to be centered!

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!(0)