nbtstat: Viser protokollstatistikk og gjeldende TCP/IP-tilkoblinger ved hjelp av NBT (NetBIOS over TCP/IP).


... Eksemplene for kommandoen "nbtstat"
... "nbtstat" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "nbtstat"-kommandoen

Kommandoen: "nbtstat" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "nbtstat"

Her er noen eksempler på bruk av`nbtstat`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`): Eksempel 1: Se lokal NetBIOS-navnestatistikk:

nbtstat -n

Denne kommandoen viser den lokale NetBIOS-navnestatistikken, inkludert registrerte navn og deres typer. Eksempel 2: Se ekstern NetBIOS-navnstatistikk for en bestemt datamaskin:

nbtstat -a Datamaskinnavn

Dette viser NetBIOS-navnstatistikken for en ekstern datamaskin kalt "datamaskinnavn". Den viser navnetabellen og tilhørende IP-adresser. Eksempel 3: Vis lokalt og eksternt NetBIOS-navn og cacheinformasjon:

nbtstat -c

Denne kommandoen viser både lokalt og eksternt NetBIOS-navn og hurtigbufferinformasjon, inkludert de hurtigbufrede navnene og deres IP-adresser. Eksempel 4: Innhenting av informasjon om NetBIOS-navnet til en ekstern datamaskin:

nbtstat -A IP-adresse

Dette henter detaljert informasjon om NetBIOS-navnet til en ekstern datamaskin med den angitte IP-adressen. Den viser navnetabellen og deres typer. Eksempel 5: Se lokal øktstatistikk for NetBIOS:

nbtstat -s

Denne kommandoen viser lokal sesjonsstatistikk for NetBIOS, inkludert antall åpne økter og totalt antall økter. Disse eksemplene gir en oversikt over noen nyttige funksjoner i`nbtstat`kommandoen på Windows-kommandolinjen. Merk at noen alternativer kan variere avhengig av versjonen av Windows, og du kan finne mer informasjon om kommandoen ved å skrive`nbtstat /?`motta.

"nbtstat" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Viser protokollstatistikk og gjeldende TCP/IP-tilkoblinger ved 
hjelp av NBT
(NetBIOS over TCP/IP).

NBTSTAT [ [-a RemoteName] [-En IP-adresse] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interval] ]

-a (kortstatus) Viser en liste over navnetabellen på 
den eksterne
maskinen hvis navnet angis
-A (kortstatus) Viser en liste over navnetabellen på 
den eksterne
maskinen hvis IP-adressen
angis.
-c (buffer) Viser en liste over NBTs buffer for 
eksterne
[maskin]navn og tilhørende IP-adresser
-n (navn) Viser liste over lokale NetBIOS-navn.
-r (løst) Viser liste over navn løst ved 
kringkasting og
via WINS
-R (last på nytt) Tømmer og laster inn på nytt den 
eksterne
buffernavnetabellen
-S (økter) Viser en liste over økttabell med IP-
adresser
for mål
-s (økter) Viser liste over økttabell som 
konverterer
IP-adresser for mål til NETBIOS-navn 
for maskin.
-RR (frigi oppdatering) Sender navnefrigivelsespakker til WINS 
og
starter deretter oppdatering

RemoteName Navn på ekstern vertsmaskin.
IP-adresse Presentasjon av IP-adressen i desimalform med 
punktum.
interval Viser valgt statistikk på nytt, med et intervall 
på sekunder
mellom hver enkelt visning. Trykk Ctrl+C hvis du 
vil stoppe
den nye visningen av statistikk.

Viktig informasjon, tips for "nbtstat"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å merke seg når du bruker`nbtstat`-Kommandoer du bør være oppmerksom på: 1. OS-kompatibilitet: De tilgjengelige alternativene og virkemåten til`nbtstat`kan variere avhengig av Windows-versjonen. Sørg for at du sjekker dokumentasjonen for den spesifikke versjonen av operativsystemet du kjører på. 2. Administrative tillatelser: For å få tilgang til alle funksjoner i`nbtstat`For å kjøre den trenger du administrative tillatelser. Kjør ledetekst som administrator for å sikre at du får tilgang til alle ressursene du trenger. 3. Brannmurinnstillinger: Når du får tilgang til en ekstern datamaskin og`nbtstat`For å bruke dette må brannmurinnstillingene på måldatamaskinen konfigureres for å gi tilgang til de nødvendige portene og tjenestene. 4. Navnevedtak: Den`nbtstat`kommandoen er basert på NetBIOS, en eldre navneoppløsningsprotokoll. DNS brukes ofte i moderne nettverk. Det er viktig å forstå hvordan navneoppløsning er konfigurert på nettverket ditt, da dette påvirker oppførselen til`nbtstat`kan påvirke. 5. Nøyaktige IP-adresser eller datamaskinnavn: Vær sikker på når du bruker`nbtstat`oppgi nøyaktige IP-adresser eller datamaskinnavn. Inntastingsfeil kan føre til uriktige eller uventede resultater. 6. Sikkerhetsproblemer: NetBIOS er utsatt for sikkerhetsproblemer. I moderne nettverk anbefales det å bytte til sikrere protokoller som DNS og Active Directory. bruk`nbtstat`bare hvis det er absolutt nødvendig og alle sikkerhetsaspekter er tatt i betraktning. 7. Sjekk dokumentasjonen: Microsofts detaljerte dokumentasjon for`nbtstat`kommandoen kan gi tilleggsinformasjon og alternativer. Du kan gjøre dette ved å skrive`nbtstat /?`sjekk i ledeteksten. Ved å vurdere disse punktene kan du sikre at du har`nbtstat`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i nettverksinfrastrukturen din.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje nbtstat - Viser protokollstatistikk og gjeldende TCP/IP-tilkoblinger ved hjelp av NBT (NetBIOS over TCP/IP).

HTTP: ... console/no/100.htm
0.093
23322
Windows 10: Start Programs and Optional Features! Funktioniert die SIEMENS NIXDORF Tastatur auf Windows 10/11? Can I print as PDF in Windows 11, 10! Activate offline files on Windows 10/11! Change the default Internet browser under Windows 10! Turn off and modify APPs Windows 10 notifications! Download the free energy optimization tool for Windows 11, 10, ... ! Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)? So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10! The easiest ways to sync with a time server in Windows 10 / 11!(0)