NET HELP ACCOUNTS: oppdaterer brukerkontodatabasen og endrer passord og påloggingskrav for alle kontoer. Når kommandoen brukes uten alternativer, v ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"
... "NET HELP ACCOUNTS" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP ACCOUNTS"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP ACCOUNTS" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP ACCOUNTS"

Her er et enkelt eksempel på bruk av det`NET ACCOUNTS`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`): Eksempel: Se informasjon om nettverkskonto

NET ACCOUNTS

Resultat:

Kontosuspensjon:           Kontolåsen er aktivert
Maksimal passordalder:     Ubegrenset
Passordendring kreves:  0 dager
Minimum passordlengde:     0 Skilt
Passord må være i samsvar med retningslinjer: Ja
Passordpåminnelser:      5 dager
Sen lås passord lengde: 0 dager
Lås passord sent:      Ubegrenset

Beskrivelse: Dette eksemplet viser typisk nettverkskontoinformasjon. I dette tilfellet viser den informasjon om passordpolicyer, for eksempel aktivering av kontosperring, maksimal passordalder, nødvendig endringsfrekvens for passord og andre sikkerhetsinnstillinger for brukerkontoer på den lokale datamaskinen. Det er viktig å merke seg at informasjonen som vises kan variere avhengig av konfigurasjonene og sikkerhetspolicyene på systemet ditt. De`NET ACCOUNTS`kommandoen returnerer detaljert informasjon om systemets sikkerhetspolicyer og kontoinnstillinger. Kommandoen`NET ACCOUNTS`brukes til å angi policyinnstillingene på den lokale datamaskinen, for eksempel: B. Kontoregler og passordpolicyer. Eksempel 1: Angi maksimal passordalder Følgende kommando setter maksimal passordalder til 90 dager:

net accounts /maxpwage 90

Beskrivelse: Denne kommandoen setter maksimal alder for brukerpassord på den lokale datamaskinen til 90 dager. Denne innstillingen bidrar til å sikre sikkerheten ved å tvinge frem regelmessige passordoppdateringer. Eksempel 2: Tving brukeren til å logge ut når kontoen utløper eller gyldige påloggingstimer utløper Følgende kommando tvinger brukeren til å logge ut når kontoen utløper eller gyldige påloggingstimer utløper:

net accounts /forcelogoff 1

Beskrivelse: Denne kommandoen fører til at brukere blir logget ut når kontoen deres utløper eller de angitte påloggingstidene er utløpt. Dette bidrar til sikkerhet ved å stoppe utilsiktede eller uautoriserte påloggingsøkter. Eksempel 3: Angi minimumsalderen for passord Følgende kommando setter minimumspassordalderen til 60 dager:

net accounts /minpwage 60

Beskrivelse: Denne kommandoen setter minimumsalderen for brukerpassord på den lokale datamaskinen til 60 dager. Denne innstillingen forhindrer brukere i å endre passord for ofte, og fremmer dermed bærekraftig sikkerhetspraksis. Eksempel 4: Liste over kontoretningslinjer Følgende kommando viser alle kontopolicyer på den lokale datamaskinen:

net accounts

Beskrivelse: Denne kommandoen viser en omfattende liste over gjeldende kontopolicyer på systemet, inkludert passordpolicyer, lockout-terskler og andre relevante innstillinger. Eksempel 5: Angi maksimalt antall mislykkede påloggingsforsøk som er tillatt Følgende kommando setter maksimalt antall mislykkede påloggingsforsøk til 10:

net accounts /maxbadpw 10

Beskrivelse: Denne kommandoen begrenser det maksimale antallet mislykkede påloggingsforsøk tillatt for brukerkontoer på den lokale datamaskinen til 10. Denne innstillingen forbedrer sikkerheten ved å gjøre det vanskeligere for uautorisert tilgang gjennom gjentatte feil påloggingsforsøk. Eksempel 6: Angi minimum passordlengde Følgende kommando setter minimum passordlengde til 12 tegn:

net accounts /minpwlen 12

Beskrivelse: Denne kommandoen brukes til å sette minimumslengden på brukerpassord på den lokale datamaskinen til 12 tegn. Å øke minimumslengden bidrar til å styrke sikkerheten ved å øke kompleksiteten til passord. Flere alternativer Kommandoen`NET ACCOUNTS`tilbyr en rekke andre alternativer du kan bruke for å tilpasse kontoretningslinjer for å passe dine behov. For mer informasjon om alternativene, se kommandoens dokumentasjon.

"NET HELP ACCOUNTS" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET ACCOUNTS
[/FORCELOGOFF:{minutter | NO}] [/MINPWLEN:lengde]
[/MAXPWAGE:{dager | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dager]
[/UNIQUEPW:antall] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS oppdaterer brukerkontodatabasen og endrer passord
og påloggingskrav for alle kontoer.
Når kommandoen brukes uten alternativer, viser NET ACCOUNTS 
gjeldende
innstillinger for passord og påloggingsbegrensninger, samt 
domeneinformasjon.

To vilkår må oppfylles for at alternativer som brukes med
NET ACCOUNTS, skal tre i kraft:

- Passordet og påloggingskravene gjelder bare hvis det er 
konfigurert
brukerkontoer (bruk Brukerbehandling eller NET USER-
kommandoen).

Net Logon-tjenesten må kjøre på alle servere i domenet
som bekrefter pålogging. Net Logon startes automatisk når 
Windows
starter opp.

/FORCELOGOFF:{minutter | NO} Angir antall minutter en bruker har
før vedkommende tvinges til å logge 
av når
kontoen utløper eller gyldig 
påloggingstid
utløper.
NO, standardverdien, deaktiverer 
tvungen
avlogging.
/MINPWLEN:lengde Angir minste tillatte antall tegn 
for
passord. Gyldige verdier er fra 0-
14 tegn.
Standardverdien er 6 tegn.
/MAXPWAGE:{dager | UNLIMITED} Angir maksimalt antall dager et 
passord er
gyldig. Ingen begrensning angis ved 
å bruke
UNLIMITED. /MAXPWAGE kan ikke være 
mindre
enn /MINPWAGE. Gyldige verdier er 
fra 1-999.
Standardverdien er å la verdien 
være uendret.
/MINPWAGE:dager Angir minste tillatte antall dager 
som må
gå før en bruker kan endre et 
passord.
Verdien 0 betyr at det ikke er noen
minimumsgrense. Gyldige verdier er 
fra 0-999.
Standardverdien er 0 dager. 
/MINPWAGE
kan ikke være mer enn /MAXPWAGE.
/UNIQUEPW:tall Krever at en brukers passord er 
unikt
i løpet av det angitte antallet
passordendringer. Maksimumsverdien 
er 24.
/DOMAIN Utfører operasjonen på en 
domenekontroller
for det gjeldende domenet. Ellers
utføres operasjonen på den lokale
datamaskinen.


NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP ACCOUNTS"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å vurdere når du bruker`NET ACCOUNTS`-Bruk kommando: 1. Administrative privilegier: - Gjennomføringen av`NET ACCOUNTS`krever administrative tillatelser. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Sikkerhetsinnstillinger: - Endringer i kontoinnstillinger kan ha en betydelig innvirkning på sikkerheten til systemet. Vær forsiktig og forstå konsekvensene før du gjør endringer. 3. Kunnskap om parametere: - Forstå tilgjengelige parametere og deres effekter. Feil konfigurasjon kan føre til uventet oppførsel. 4. Sjekk dokumentasjonen: - Se den offisielle dokumentasjonen fra Microsoft for`NET ACCOUNTS`kommando for å få detaljert informasjon om tilgjengelige alternativer og beste praksis. 5. Merk Windows-versjoner: - Husk at de tilgjengelige alternativene og oppførselen deres kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 6. Angre endringer: - Før du gjør endringer, sørg for at du vet hvordan du kan angre dem. Dette er spesielt viktig for å minimere uønskede effekter. 7. Sjekk systemstatus: - Sjekk gjeldende status for kontoinnstillingene før du gjør endringer. Dette hjelper deg å kjenne den opprinnelige tilstanden og spore påfølgende justeringer. 8. Følg sikkerhetsretningslinjene: - Vurder gjeldende sikkerhetspolicyer i organisasjonen din. Endringer i kontoinnstillingene bør være i samsvar med sikkerhetsforskrifter. 9. Opprett sikkerhetskopi: - Før du gjør større endringer, ta sikkerhetskopi av systemet eller noter deg gjeldende innstillinger. Dette gjør utvinning lettere ved problemer. 10. Bruk testmiljø: - Hvis mulig, foreta endringer i et testmiljø for å minimere potensiell produksjonspåvirkning og verifisere atferd. Ved å ha disse hensynene i bakhodet, kan du`NET ACCOUNTS`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP ACCOUNTS - oppdaterer brukerkontodatabasen og endrer passord og påloggingskrav for alle kontoer. Når kommandoen brukes uten alternativer, viser NET ACCOUNTS gjeldende innstillinger for passord og påloggingsbegrensninger, samt domeneinformasjon.

HTTP: ... console/no/102.htm
0.077
39303

Die Desktop Symbole-Anordnung wird nicht mehr wiederhergestellt!

Activate / deactivate additional Windows features in Windows 11!

Cumulative Update for / für Windows 11, was ist das?

Can I adjust the power plan under Windows 11?

How can the automatic hiding of desktop icons remove from Windows 10, 8.1, ...?

Print test pages under Windows, but how?(0)