ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaksen for kommandoen er:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller
Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-
parametrene,
viser den en liste over konfigurerbare tjenester. Hvis du trenger
hjelp med å
konfigurere en tjeneste, skriver du NET HELP CONFIG tjeneste.

SERVER Viser informasjon om konfigurasjonen av
Server-tjenesten.
WORKSTATION Viser informasjon om konfigurasjonen av
Workstation-tjenesten.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaksen for kommandoen er:

NET CONTINUE
tjeneste

NET CONTINUE reaktiverer en Windows-tjeneste som har vært
deaktivert av NET PAUSE.

tjeneste Tjenesten som er midlertidig stanset.
For eksempel ett av følgende:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaksen for kommandoen er:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes
uten
alternativer, lister den opp åpne filer på en server.
Opplistingen tar med
identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til
filen,
brukernavnet og antall låser på filen.

Denne kommandoen fungerer bare på datamaskiner som kjører Server-
tjenesten.

id Identifikasjonsnummeret for filen.
/CLOSE Lukker en åpen fil og fjerner fillåser. Skriv denne
kommandoen
fra serveren der filen deles.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje NET HELP CONFIG WORKSTATION - viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten.

HTTP: ... console/no/106.htm
0.25
25133

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

Why doesn't the window transparency change when you move the controller?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Download kostenloses Energie-Optimierung Tool für Windows!

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Das Daten-Roaming am Samsung Galaxy ausschalten (deaktivieren)!

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /