NET HELP FILE: lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes uten alternativer, lister den opp åpne filer på en server. Opplistingen t ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP FILE"
... "NET HELP FILE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP FILE"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP FILE" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP FILE"

De`NET FILE`kommandoen utføres i Windows-kommandolinjen (`cmd`) brukes til å få informasjon om åpne filer på en nettverksdeling. Her er eksempler på hvordan du bruker denne kommandoen, sammen med detaljerte beskrivelser: Eksempel 1: Se alle åpne filer på en nettverksdeling

net file

Beskrivelse: Denne kommandoen viser alle åpne filer på den lokale datamaskinen på en nettverksressurs. Utdataene inneholder informasjon som filnummer (ID), brukernavn, låser og filbane. Eksempel 2: Vis detaljert informasjon om en bestemt åpen fil

net file 1234

Beskrivelse: Dette viser mer detaljert informasjon om den åpnede filen med filnummer 1234. Erstatt nummeret med det faktiske filnummeret du har`net file`har mottatt. Eksempel 3: Lukking av en åpen fil etter filnummer

net file 5678 /close

Beskrivelse: Denne kommandoen lukker den åpne filen med filnummer 5678. Dette kan være nyttig hvis du vil sikre at en fil ikke lenger brukes av en bruker. Eksempel 4: Se åpne filer på en ekstern datamaskin

net file /eksternt \\Remote_Computer

Beskrivelse: Dette viser listen over åpne filer på den eksterne datamaskinen kalt "RemoteComputer". Parameteren`/eksternt`indikerer at handlingen skal utføres på en annen datamaskin. Eksempel 5: Se åpne filer i detalj på en ekstern datamaskin

net file /eksternt \\Remote_Computer /detail

Beskrivelse: Denne kommandoen viser detaljert informasjon om filene som er åpne på den eksterne datamaskinen. Parameteren`/detail`indikerer at ytterligere detaljer skal vises. Eksempel 6: Lukking av alle åpne filer på en deling

net file /closeall

Beskrivelse: Denne kommandoen lukker alle åpne filer på alle delinger på den lokale datamaskinen. Dette kan være nyttig når vedlikehold må utføres. Eksempel 7: Se åpne filer på en bestemt del

net file /server:ServerName /share:share_name

Beskrivelse: Dette viser listen over åpne filer på delingen "ShareName" på serveren kalt "ServerName". Bytt ut navnene med de faktiske navnene. Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten til enkelte alternativer kan variere avhengig av versjonen av Windows. Du kan`NET FILE /?`i ledeteksten for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene.

"NET HELP FILE" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes 
uten
alternativer, lister den opp åpne filer på en server. 
Opplistingen tar med
identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til 
filen,
brukernavnet og antall låser på filen. 

Denne kommandoen fungerer bare på datamaskiner som kjører Server-
tjenesten.

id Identifikasjonsnummeret for filen.
/CLOSE Lukker en åpen fil og fjerner fillåser. Skriv denne 
kommandoen 
fra serveren der filen deles.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP FILE"-kommandoen

Når du bruker`NET FILE`kommando i Windows-kommandolinjen, bør du merke deg følgende punkter: 1. Administrative privilegier: - Gjennomføringen av`NET FILE`krever administrative tillatelser. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Bruk riktig syntaks: - Pass på at du bruker riktig syntaks for`NET FILE`kommando, spesielt hvis du bruker flere alternativer. Feil syntaks kan føre til feil. 3. Forstå filnumre: - Utdataene til`NET FILE`inneholder filnumre (ID-er) knyttet til spesifikke åpne filer. Forstå hvordan disse ID-ene kan brukes når du vil lukke bestemte filer. 4. Vær forsiktig når du lukker filer: - Lukking av åpne filer (`NET FILE /CLOSE`eller`NET FILE /CLOSE`) bør gjøres med forsiktighet da dette kan påvirke pågående prosesser. Sørg for at lukkingen er nødvendig. 5. Informasjon om ekstern datamaskin: - Hvis du`NET FILE`kjør på en ekstern datamaskin (`NET FILE /FJERNKONTROLL`), sjekk at du har de nødvendige tillatelsene på den eksterne datamaskinen og at den eksterne datamaskinen støtter kommandoen. 6. Overhold sikkerhetsaspekter: - Sørg for å håndtere åpen filinformasjon på en ansvarlig måte, da dette kan avsløre sikkerhetssensitive detaljer. 7. Sjekk nettverksandeler: - Sørg for at nettverksdelingene som er tilgjengelig for`NET FILE`kommandoen er riktig konfigurert og tilgjengelig. 8. Angre endringer: - Sørg for at du vet hvordan du kan angre endringer, spesielt når du lukker filer eller utfører andre handlinger. 9. Bruk testmiljø: - Test det om mulig`NET FILE`kommando i et testmiljø for å minimere innvirkningen på produksjonsmiljøet og verifisere forventet oppførsel. 10. Kompatibilitet med Windows-versjoner: - Tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`NET FILE`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP FILE - lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes uten alternativer, lister den opp åpne filer på en server. Opplistingen tar med identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til filen, brukernavnet og antall låser på filen.

HTTP: ... console/no/108.htm
0.109
38869

Only show the directory of a file in a column, but how to?

Probleme bei der automatischen Aktualisierung auf Windows 11, 10?

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

Make Windows 10 faster by cleaning up and ... like that?

How can I repair MS Office?

Query installed Windows versions with PowerShell and command prompt!(0)