NET HELP NAME: alegger til eller sletter en beskjed navn (alias) på en datamaskin. En meldingstjenester navn er et navn for hvilke meldinger so ...


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP NAME"
... "NET HELP NAME" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP NAME"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP NAME" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP NAME"

Kommandoen`NET NAME`brukes i Windows-kommandolinjen for å vise informasjon om gjeldende sesjonsbruker eller datamaskinnavn. Merk at tilgjengeligheten til visse alternativer kan variere avhengig av versjonen av Windows. Her er noen eksempler på bruk av`NET NAME`-Kommando: Eksempel 1: Vis gjeldende brukernavn og datamaskinnavn:

net name

Beskrivelse: Denne kommandoen returnerer informasjon om gjeldende brukernavn og datamaskinnavn for gjeldende økt. Eksempel 2: Vise brukernavnet og datamaskinetiketten for en ekstern økt:

net name \\Datamaskinnavn

Beskrivelse: Dette er brukernavnet og datamaskinnavnet for økten på den angitte eksterne datamaskinen (`\\Datamaskinnavn`) vises. Eksempel 3: Vis gjeldende brukernavn uten datamaskinetikett:

net name /brukere.brukere

Beskrivelse: Denne kommandoen viser bare gjeldende brukernavn, uten datamaskinnavnet. Eksempel 4: Viser datamaskinnavn uten brukernavn:

net name /computers

Beskrivelse: Bare datamaskinnavnet vises her, uten brukernavnet. Eksempel 5: Vise øktinformasjonen i en mer detaljert form:

net name /all

Beskrivelse: Denne kommandoen viser mer detaljert informasjon om gjeldende økt, inkludert brukernavn, datamaskinnavn og andre detaljer. Eksempel 6: Se øktinformasjon for et spesifikt domene:

net name /domain

Beskrivelse: Dette viser øktinformasjonen for gjeldende domene, inkludert brukernavn og datamaskinnavn. Vær oppmerksom på at de nøyaktige alternativene og virkemåten kan variere avhengig av versjonen av Windows. Du kan`NET NAME /?`i ledeteksten for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene for din versjon av Windows.

"NET HELP NAME" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Nøkkelordet NET angir Windows-kommandoer.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om 
gangen.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP NAME"-kommandoen

Når du bruker`NET NAME`kommando i Windows-kommandolinjen, bør du merke deg følgende punkter: 1. Administrative privilegier: - Den`NET NAME`kommandoen krever vanligvis ikke administrative rettigheter. Du kan vanligvis bruke kommandoen uten administratorrettigheter. 2. Bruk riktig syntaks: - Pass på at du bruker riktig syntaks for`NET NAME`kommando å bruke. Feil syntaks kan føre til feil. Du kan`NET NAME /?`for å sjekke de spesifikke alternativene og syntaksdetaljene. 3. Vis informasjon for gjeldende økt: - Vises som standard`NET NAME`Informasjon for gjeldende økt, inkludert brukernavn og datamaskinnavn. 4. Bruker- eller datamaskinalternativer: - Kommandoen støtter alternativer som`/brukere.brukere`og`/computers`å vise kun informasjon om brukere eller datamaskiner. For eksempel:`NET NAME /brukere.brukere`eller`NET NAME /computers`. 5. Vis detaljert informasjon: - Bruk`NET NAME /all`for å se mer detaljert informasjon om gjeldende økt, inkludert brukernavn, datamaskinnavn og andre detaljer. 6. Se informasjon for eksterne datamaskiner: - Du kan se`NET NAME`kommandoen kan også brukes til å vise informasjon for en ekstern økt ved å spesifisere parameteren`\\Datamaskinnavn`Legg til. 7. Kompatibilitet med Windows-versjoner: - Merk at tilgjengeligheten av visse alternativer og oppførselen til kommandoen kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 8. Se øktinformasjon for et domene: - Bruk`NET NAME /domain`for å se øktinformasjon for gjeldende domene. 9. Bruk i skript: -`NET NAME`kan også brukes i batchfiler eller skript for å trekke ut og videre behandle øktinformasjon. 10. Miljøvariabler Sjekk: - Sjekk om miljøvariabler liker`%USERNAME%`og`%DATAMASKINENAVN%`samme informasjon som`NET NAME`forestilling. 11. Mer kontekstinformasjon: - Om nødvendig, se offisiell Microsoft-dokumentasjon eller tilleggsressurser for ytterligere kontekst. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du`NET NAME`-Bruk kommandoen trygt og effektivt i ditt miljø for å se informasjon om gjeldende økt og datamaskinkonfigurasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP NAME - alegger til eller sletter en beskjed navn (alias) på en datamaskin. En meldingstjenester navn er et navn for hvilke meldinger som er sendt. Når brukes uten alternativer, NET NAVN viser navnene godta meldinger på datamaskinen.

HTTP: ... console/no/113.htm
0.139
36155

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

What is a bitmap image on Windows 11?

Time zone settings on MS Windows 11 OS!

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

Automatic adjustment of energy options under Windows!

Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS!(0)