ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Syntaksen for kommandoen er:

NET TIME
[\\datamaskinnavn | /DOMAIN[:domenenavn] |
/RTSDOMAIN[:domenenavn]] [/SET]
[\\datamaskinnavn] /QUERYSNTP
[\\datamaskinnavn] /SETSNTP[:NTP-serverliste]

NET TIME synkroniserer datamaskinens klokke med klokken til en
annen
datamaskin eller et annet domene, eller viser klokkeslettet for
en
datamaskin eller et domene. Når den brukes uten alternativer på
et Windows
Server-domene, viser den gjeldende dato og klokkeslett på
datamaskinen som
er oppført som tidsserver for domenet. Med denne kommandoen er
det mulig å
angi NTP-tidsserver for datamaskinnavn.

\\datamaskinnavn Navnet til datamaskinen du vil sjekke
eller
synkronisere med.

/DOMAIN[:domenenavn] Angir at tiden skal synkroniseres fra
den primære
domenekontrolleren til domenenavn.

/RTSDOMAIN[:domenenavn] Angir at det skal synkroniseres med en
RTS-server
(Reliable Time Server) fra domenenavn.

/SET Synkroniserer datamaskinens tid med tiden
på den angitte datamaskinen eller det angitte
domenet.
/QUERYSNTP Viser NTP-serveren som for øyeblikket er
konfigurert for
denne datamaskinen
/SETSNTP[:NTP-serverliste]
Angir hvilke NTP-tidsservere som skal brukes av
denne
datamaskinen. Dette kan være en liste med IP-
adresser eller
DNS-navn atskilt av mellomrom.
Hvis flere tidsservere listes opp, må listen
settes i
anførselstegn.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Syntaksen for kommandoen er:

NET USE
[enhetsnavn| *] [\\datamaskinnavn\ressursnavn[\volum] [passord |
*]]
[/USER:[domenenavn\]brukernavn]
[/USER:[domenenavn med punktum \]brukernavn]
[/USER:[brukernavn@domenenavn med punktum]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {enhetsnavn | *} [passord | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE kobler en datamaskin til en delt ressurs eller kobler en
datamaskin fra en delt ressurs. Uten alternativer, listes
datamaskinens
tilkoblinger.

enhetsnavn Tildeler et navn som skal kobles til ressursen
eller angir
enheten som skal kobles fra. Det finnes to typer
enhetsnavn: stasjoner (D: til Z:) og skrivere
(LPT1: til LPT3:). Skriv en stjerne i stedet for
et
spesifikt enhetsnavn hvis du vil tildele neste
tilgjengelige
enhetsnavn.
\\datamaskinnavn Navnet til datamaskinen som styrer den delte
ressursen. Hvis datamaskinnavnet inneholder
tomme tegn,
må det settes i doble omvendte skråstreker (\\),
og
datamaskinnavnet må settes i anførselstegn ("
").
Datamaskinnavn kan være fra 1 til 15 tegn langt.
\ressursnavn Nettverksnavnet til den delte ressursen.
\volum Angir et NetWare-volum på serveren. Du må ha
Client Services for Netware (Windows
Workstations)
eller Gateway Service for Netware (Windows
Server)
installert og aktivert for å koble deg til
NetWare-servere.
passord Passord som kreves for å få tilgang til den
delte ressursen.
* Gjør at det blir bedt om passord. Passordet
vises
ikke når du skriver det inn i passordfeltet.
/USER Angir et annet brukernavn som tilkoblingen
gjøres med.
domenenavn Angir et annet domene. Hvis domenet utelates,
brukes domenet som for øyeblikket er logget på.
brukernavn Angir brukernavnet det skal logges på med.
/SMARTCARD Spesifiserer at tilkoblingen skal bruke
legitimasjon på
et smartkort.
/SAVECRED Angir at brukernavnet og passordet skal lagres.
Denne bryteren ignoreres med mindre kommandoen
ber om
brukernavn og passord.
/HOME Kobler en bruker til vedkommendes hjemmekatalog.
/DELETE Avbryter en nettverkstilkobling og fjerner
tilkoblingen
fra listen over faste tilkoblinger.
/PERSISTENT Styrer bruken av faste nettverkstilkoblinger.
Standardverdien er innstillingen som ble brukt
sist.
YES Lagrer tilkoblinger når de lages, og
gjenoppretter
dem ved neste pålogging.
NO Lagrer ikke tilkoblingen som blir opprettet,
eller påfølgende
tilkoblinger. Eksisterende tilkoblinger
gjenopprettes ved
neste pålogging. Bruk bryteren /DELETE til å
fjerne
faste tilkoblinger.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Syntaksen for kommandoen er:

NET USER
[brukernavn [passord | *] [alternativer]] [/DOMAIN]
brukernavn {passord | *} /ADD [alternativer] [/DOMAIN]
brukernavn [/DELETE] [/DOMAIN]
brukernavn [/TIMES:{tidsperioder | ALL}]

NET USER oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når
den brukes
uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen.
Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.

brukernavn Navnet til brukerkontoen som skal legges til,
slettes, endres
eller vises. Navnet til brukerkontoen kan ha inntil
20 tegn.
passord Tildeler eller endrer et passord for brukerens
konto.
Passordet må tilfredsstille minimumslengden som
angis med
alternativet /MINPWLEN i kommandoen NET ACCOUNTS.
Det kan ha
inntil 14 tegn.
* Gjør at det blir bedt om passord. Passordet vises
ikke
når du skriver det inn i passordfeltet.
/DOMAIN Utfører operasjonen på en domenekontroller til
det aktive domenet.
/ADD Legger til en brukerkonto i brukerkontodatabasen.
/DELETE Fjerner en brukerkonto fra brukerkontodatabasen.

Alternativer Er som følger:

Alternativer Beskrivelse
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktiverer eller deaktiverer
kontoen. Hvis
kontoen ikke er aktiv, kan ikke
brukeren
bruke serveren. Standardverdien er
YES.
/COMMENT:"tekst" En beskrivende kommentar om
brukerens konto.
Teksten må stå i anførselstegn.
/COUNTRYCODE:nnn Bruker operativsystemets landskode
til å
implementere de spesifikke
språkfilene for en
brukers hjelpe- og feilmeldinger.
Verdien
0 betyr at standard landskode
brukes.
/EXPIRES:{dato | NEVER} Gjør at kontoen utløper hvis det
angis
en dato. NEVER betyr at det ikke
legges
tidsbegrensninger på kontoen.
Utløpsdatoer er i
formatet mm/dd/åå(åå). Måneder kan
være et
tall eller en forkortelse på tre
bokstaver. År kan være to eller
fire tall.
Bruk skråstreker (/) (ingen
mellomrom) til å
skille delene av datoen.
/FULLNAME:"navn" Det fullstendige navnet til en
bruker (i stedet
for et brukernavn). Navnet må
settes i
anførselstegn.
/HOMEDIR:banenavn Angir banen til brukerens
hjemmekatalog.
Banen må eksistere.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Angir om brukerne kan bytte sitt
eget passord eller ikke.
Standardverdien er YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Angir om en brukerkonto må ha et
passord eller ikke. Standardverdien
er YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Angir om brukeren må endre passord
ved neste
pålogging. Standard er NO.
/PROFILEPATH[:bane] Angir en bane for brukerens
påloggingsprofil.
/SCRIPTPATH:banenavn Plasseringen til brukerens
påloggingsskript.
/TIMES:{tider | ALL} Brukerens påloggingstid. TIMES
uttrykkes som
dag[-dag][,dag[-dag]],tid[-
tid][,tid[-tid]],
begrenset til intervaller på 1
time.
Dager kan skrives med fullstendig
navn eller
forkortes.
Timer kan være i 12-timersformat
eller 24-
timersformat. For 12-timersformat
brukes am, pm,
a.m. eller p.m. ALL betyr at
brukeren alltid kan
logge på, og en tom verdi betyr at
en bruker
aldri kan logge på. Dager og
klokkeslett skilles
med et komma, og flere dager og
klokkeslett
med semikolon.
/USERCOMMENT:"tekst" Gir systemansvarlig muligheten til
å endre
brukerkommentaren for kontoen.
/WORKSTATIONS:{datamaskinnavn[,...] | *}
Lister opp inntil åtte datamaskiner
som
brukeren kan logge på nettverket
fra. Hvis
/WORKSTATIONS ikke har noen liste
eller hvis
listen er *, kan brukeren logge på
fra alle
datamaskiner.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje NET HELP TIME - synkroniserer datamaskinens klokke med klokken til en annen datamaskin eller et annet domene, eller viser klokkeslettet for en datamaskin eller et domene. Når den brukes uten alternativer på et Windows Server-domene, ....

HTTP: ... console/no/123.htm
0.124
36002

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Arbeitsspeicher erweitert am Samsung Galaxy aufrüsten (Android)?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

What is svchost.exe on Windows?

 /

Windows 10 goes to sleep too early!

 /

Print test pages under Windows, but how?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /