ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP USER
Syntaksen for kommandoen er:

NET USER
[brukernavn [passord | *] [alternativer]] [/DOMAIN]
brukernavn {passord | *} /ADD [alternativer] [/DOMAIN]
brukernavn [/DELETE] [/DOMAIN]
brukernavn [/TIMES:{tidsperioder | ALL}]

NET USER oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når
den brukes
uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen.
Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.

brukernavn Navnet til brukerkontoen som skal legges til,
slettes, endres
eller vises. Navnet til brukerkontoen kan ha inntil
20 tegn.
passord Tildeler eller endrer et passord for brukerens
konto.
Passordet må tilfredsstille minimumslengden som
angis med
alternativet /MINPWLEN i kommandoen NET ACCOUNTS.
Det kan ha
inntil 14 tegn.
* Gjør at det blir bedt om passord. Passordet vises
ikke
når du skriver det inn i passordfeltet.
/DOMAIN Utfører operasjonen på en domenekontroller til
det aktive domenet.
/ADD Legger til en brukerkonto i brukerkontodatabasen.
/DELETE Fjerner en brukerkonto fra brukerkontodatabasen.

Alternativer Er som følger:

Alternativer Beskrivelse
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktiverer eller deaktiverer
kontoen. Hvis
kontoen ikke er aktiv, kan ikke
brukeren
bruke serveren. Standardverdien er
YES.
/COMMENT:"tekst" En beskrivende kommentar om
brukerens konto.
Teksten må stå i anførselstegn.
/COUNTRYCODE:nnn Bruker operativsystemets landskode
til å
implementere de spesifikke
språkfilene for en
brukers hjelpe- og feilmeldinger.
Verdien
0 betyr at standard landskode
brukes.
/EXPIRES:{dato | NEVER} Gjør at kontoen utløper hvis det
angis
en dato. NEVER betyr at det ikke
legges
tidsbegrensninger på kontoen.
Utløpsdatoer er i
formatet mm/dd/åå(åå). Måneder kan
være et
tall eller en forkortelse på tre
bokstaver. År kan være to eller
fire tall.
Bruk skråstreker (/) (ingen
mellomrom) til å
skille delene av datoen.
/FULLNAME:"navn" Det fullstendige navnet til en
bruker (i stedet
for et brukernavn). Navnet må
settes i
anførselstegn.
/HOMEDIR:banenavn Angir banen til brukerens
hjemmekatalog.
Banen må eksistere.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Angir om brukerne kan bytte sitt
eget passord eller ikke.
Standardverdien er YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Angir om en brukerkonto må ha et
passord eller ikke. Standardverdien
er YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Angir om brukeren må endre passord
ved neste
pålogging. Standard er NO.
/PROFILEPATH[:bane] Angir en bane for brukerens
påloggingsprofil.
/SCRIPTPATH:banenavn Plasseringen til brukerens
påloggingsskript.
/TIMES:{tider | ALL} Brukerens påloggingstid. TIMES
uttrykkes som
dag[-dag][,dag[-dag]],tid[-
tid][,tid[-tid]],
begrenset til intervaller på 1
time.
Dager kan skrives med fullstendig
navn eller
forkortes.
Timer kan være i 12-timersformat
eller 24-
timersformat. For 12-timersformat
brukes am, pm,
a.m. eller p.m. ALL betyr at
brukeren alltid kan
logge på, og en tom verdi betyr at
en bruker
aldri kan logge på. Dager og
klokkeslett skilles
med et komma, og flere dager og
klokkeslett
med semikolon.
/USERCOMMENT:"tekst" Gir systemansvarlig muligheten til
å endre
brukerkommentaren for kontoen.
/WORKSTATIONS:{datamaskinnavn[,...] | *}
Lister opp inntil åtte datamaskiner
som
brukeren kan logge på nettverket
fra. Hvis
/WORKSTATIONS ikke har noen liste
eller hvis
listen er *, kan brukeren logge på
fra alle
datamaskiner.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Syntaksen for kommandoen er:

NET VIEW
[\\datamaskinnavn [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:domenenavn]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\datamaskinnavn]

NET VIEW viser en liste over ressurser som deles på en
datamaskin. Når den
brukes uten alternativer, viser den en liste over datamaskiner på
det gjeldende
domenet eller nettverket.

\\datamaskinnavn En datamaskin du vil se delte
ressurser for.
/DOMAIN:domenenavn Angir domenet du vil se tilgjengelige
datamaskiner for. Hvis domenenavn
utelates, vises
alle domener på lokalnettet.
/NETWORK:NW Viser alle tilgjengelige servere på et
NetWare-
nettverk. Hvis det angis et
datamaskinnavn, vises
ressursene som er tilgjengelige på den
aktuelle
datamaskinen i NetWare-nettverket.
/CACHE Viser innstillinger for frakoblet
klientbufring for
ressursene på den angitte datamaskinen
/ALL Viser alle de delte ressursene, inkludert
delte
$-ressurser
C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Syntaksen for kommandoen er:

SYNTAX
Følgende regler brukes for å angi kommandosyntaks:

- Store bokstaver representerer ord som må skrives som de vises.
Små
bokstaver representerer navn på objekter som kan variere, for
eksempel
filnavn.

- Tegnene [ og ] omgir valgfrie objekter som kan legges til
kommandoen.

- Tegnene { og } omgir lister med objekter. Du må angi ett
av objektene i kommandoen.

- Tegnet | skiller objekter i en liste. Bare ett av objektene
kan
angis i kommandoen.

I følgende syntaks må du for eksempel skrive NET COMMAND og
enten BRYTER1 eller BRYTER2. Du kan velge om du vil ta med et
navn.
NET COMMAND [navn] {BRYTER1 | BRYTER2}

- Tegnene [...] betyr at du kan gjenta det foregående objektet.
Objektene må skilles med mellomrom.

- Tegnene [,...] betyr at du kan gjenta det foregående objektet,
men
du må skille objektene med komma eller semikolon, ikke
mellomrom.

- Når de skrives ved ledeteksten, må tjenestenavn på to eller
flere ord settes i anførselstegn. For eksempel vil
NET START "COMPUTER BROWSER" starte tjenesten Computer
Browser.


GOTO : NETSTAT /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje NET HELP USER - oppretter og endrer brukerkontoer på datamaskiner. Når den brukes uten brytere, lister den opp brukerkontoene for datamaskinen. Brukerkontoinformasjonen lagres i brukerkontodatabasen.

HTTP: ... console/no/125.htm
0.187
33326

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /

Q-Dir autostart under Windows 11, 10, 8.1, ... and auto update!

 /

The difference between files and folders?

 /

Lieblings Notizen Speichern und immer Wieder Verwenden!

 /

Mehrere Seiten einscannen und als eine einzige PDF Datei erstellen, bzw. speichern?

 /

How to customize the screen / touch keyboard in Windows 11!

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Does Windows 10 support the Cool'n'Quiet or power saving mode?

 /

Does Windows 10 support the Cool'n'Quiet or power saving mode?

 /

Is Windows 11 with the dark theme faster than with standard?

 /

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

 /