NET HELP SYNTAX: Følgende regler brukes for å angi kommandosyntaks: ....


 


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP SYNTAX"
... "NET HELP SYNTAX" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP SYNTAX"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP SYNTAX" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP SYNTAX"

Det er ingen direkte`NET SYNTAX`kommandoen på Windows-kommandolinjen. Det virker som du leter etter informasjon om den generelle syntaksen til`NET`- Se etter kommandoer. De`NET`-Kommando i seg selv har ingen spesifikk syntaks. I stedet har alle`NET`-Underkommando har sin egen syntaks og alternativer. For å se den generelle syntaksen og tilgjengelige alternativer for`NET`kommando, kan du gjøre følgende:

NET /?

Denne kommandoen gir en oversikt over de tilgjengelige`NET`-Underkommandoer og gir deg informasjon om generell syntaks. Hvis du leter etter tilgjengelige alternativer for en bestemt`NET`underkommando, kan du søke etter den respektive kommandoen ved å bruke`/?`-Bruk bryteren. For eksempel:

NET USER /?

Denne kommandoen gir informasjon om syntaksen og tilgjengelige alternativer for`NET USER`-Kommando.

"NET HELP SYNTAX" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

SYNTAX
Følgende regler brukes for å angi kommandosyntaks:

- Store bokstaver representerer ord som må skrives som de vises. 
Små
bokstaver representerer navn på objekter som kan variere, for 
eksempel
filnavn.

- Tegnene [ og ] omgir valgfrie objekter som kan legges til
kommandoen.

- Tegnene { og } omgir lister med objekter. Du må angi ett
av objektene i kommandoen.

- Tegnet | skiller objekter i en liste. Bare ett av objektene 
kan
angis i kommandoen.

I følgende syntaks må du for eksempel skrive NET COMMAND og
enten BRYTER1 eller BRYTER2. Du kan velge om du vil ta med et 
navn.
NET COMMAND [navn] {BRYTER1 | BRYTER2}

- Tegnene [...] betyr at du kan gjenta det foregående objektet.
Objektene må skilles med mellomrom.

- Tegnene [,...] betyr at du kan gjenta det foregående objektet, 
men
du må skille objektene med komma eller semikolon, ikke 
mellomrom.

- Når de skrives ved ledeteksten, må tjenestenavn på to eller
flere ord settes i anførselstegn. For eksempel vil
NET START "COMPUTER BROWSER" starte tjenesten Computer 
Browser.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP SYNTAX"-kommandoen

Det er ingen frittstående kommando kalt "NET SYNTAX" på Windows-kommandolinjen. Alle sammen`NET`kommandoen har sin egen syntaks og spesifikke alternativer. For å få generell informasjon om tilgjengelig`NET`For å få kommandoer og deres syntaks, bruk kommandoen: Denne kommandoen viser en liste over tilgjengelige nettverkskommandoer. Deretter, for å se spesifikk hjelp for en bestemt kommando og dens syntaks, kan du bruke kommandoen slik:

NET HELP "Net-kommando"

Erstatt "net command" med navnet på nettverkskommandoen du trenger hjelp med. Hva du bør være oppmerksom på: 1. Administratorrettigheter: Noen nettverkskommandoer krever administratorrettigheter. Du bør kjøre kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle funksjonene. 2. Merknader i Hjelp: Hjelp gir detaljert informasjon om hvordan du bruker hver kommando, inkludert syntaks, tilgjengelige alternativer og mulige begrensninger. 3. Oppdatert informasjon: Syntaksen og funksjonene til nettverkskommandoer kan endres mellom forskjellige versjoner av Windows. Sørg for at du konsulterer hjelpeinformasjonen for den spesifikke versjonen av Windows du bruker. 4. Nettverkstilgjengelighet: Noen kommandoer krever nettverksressurser. Kontroller at nettverkstilkoblingen er aktiv og at de relevante tjenestene er startet.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP SYNTAX - Følgende regler brukes for å angi kommandosyntaks: ....

HTTP: ... console/no/127.htm
0.078
19787
Deactivate the antivirus application Defender quickly! Printer is suddenly gone under Windows 10 and 11 , why? Print multiple pictures on one page, Windows 10, 11, ..? The quick preview in File Explorer on Windows 11 and 10! Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time! Windows 10 / 11 stop search processing File Explorer! Shut down, restart, in the start and desktop for Windows 11/10! Find the Task Scheduler in Windows 10/11! Quickly Change Current Time on you Windows 10/11! In Windows 10,11, ... install additional language packs, but how?(0)