reg DELETE /?: Sletter registernøkkelen Tidsavbrudd og alle undernøkler og verdier ....


... Eksemplene for kommandoen "reg DELETE /?"
... "reg DELETE /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg DELETE /?"-kommandoen

Kommandoen: "reg DELETE /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg DELETE /?"

Her er detaljerte tekniske beskrivelser for eksempler på`REG DELETE`-Kommando: Eksempel 1: Sletting av en verdi:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v verdi_navn /f

-`REG DELETE`: Denne kommandoen brukes til å slette en verdi fra registret. -`"HKCU\Software\Eksempel"`: Banen der verdien som skal slettes er plassert. -`/v verdi_navn`: Navnet på verdien som skal slettes. -`/f`: Tvinger utførelse uten brukerbekreftelse. Eksempel 2: Sletting av en hel undernøkkel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

- Her slettes hele undernøkkelen "HKLM\Software\Example" og alle dens verdier og undernøkler. Eksempel 3: Sletting av en undernøkkel med anførselstegn i navnet:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel med mellomrom" /f

- Denne kommandoen sletter hele undernøkkelen "HKCU\Software\Eksempel med mellomrom". Eksempel 4: Sletting av en verdi med anførselstegn i navnet:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /v "Verdi med mellomrom" /f

- Her slettes verdien som heter "Verdi med plass" fra registergrenen "HKLM\Software\Example". Eksempel 5: Sletting av en verdi ved hjelp av registerstrukturen (REG_SZ):

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /v verdi_navn /ve /f

-`/ve`: Denne parameteren lar deg slette standardverdien (standardverdien for nøkkelen). Dette eksemplet sletter verdien kalt "ValueName". Når du bruker`REG DELETE`kommando, bør det utvises spesiell forsiktighet da sletting av registeroppføringer kan ha irreversible effekter på systemet. Det anbefales på det sterkeste at du lager tidligere sikkerhetskopier og sørger for at du fullt ut forstår virkningen av å slette oppføringer. Parameteren`/f`bør brukes med forsiktighet da det tvinger sletting uten bekreftelse.

"reg DELETE /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG DELETE Nøkkelnavn [/v Verdinavn | /ve | /va] [/f]

Nøkkelnavn [\\Maskin\]Fullnøkkel
Maskin Navn på ekstern datamaskin - utelater standarder 
til
gjeldende maskin.
Bare HKLM og HKU er tilgjengelig på eksterne 
maskiner.
Fullnøkkel ROOTKEY\Undernøkkel
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøkkel Det fullstendige navnet på en registernøkkel 
under den
valgte ROOTKEY.

Verdinavn Verdinavnet, under den valgte nøkkelen, som skal 
slettes.
Ved utelatelse slettes alle undernøkler og 
verdier
under nøkkelen.

/ve slett verdien til tomt verdinavn (standard).

/va sletter alle verdier under denne nøkkelen.

/f Tvinger sletting uten spørring.

Eksempler:

REG DELETE HKLM\Software\MyCo\MyApp\Timeout
Sletter registernøkkelen Timeout og alle tilhørende 
undernøkler og verdier

REG DELETE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo /v MTU
Sletter registerverdien MTU under MyCo på ZODIAC

Viktig informasjon, tips for "reg DELETE /?"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å vurdere når du bruker`REG DELETE`-Bruk kommando i Windows-registret: 1: Administratorrettigheter: - Mange`REG DELETE`-Operasjoner krever administratorrettigheter. Pass på at du kjører kommandoprompt som administrator. Eksempel:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v verdi_navn /f

2: Lag sikkerhetskopi: - Før du sletter verdier eller undernøkler, lag en sikkerhetskopi av de relevante registeroppføringene eller hele registertreet. Eksempel:

REG EXPORT "HKCU\Software\Eksempel" C:\Backup\Eksempel_Sikkerhetskopiering.reg

3: Nøyaktig bane: - Sørg for at banen som er oppgitt er nøyaktig og korrekt. Feil i banen kan føre til uventede resultater. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

4: Bekreftelse med /f: - The`/f`parameter tvinger utførelse uten brukerbekreftelse. Pass på at du forstår implikasjonene av å slette den før du bruker den. Eksempel:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v verdi_navn /f

5: Anførselstegn for stier med mellomrom: - Hvis banen inneholder mellomrom, omslutt hele banen i anførselstegn. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel med mellomrom" /f

6: Slett en hel undernøkkel: - Ved sletting av en hel undernøkkel med`/f`alle verdier og undernøkler under denne nøkkelen slettes. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

7: Slett standardverdi: - Bruk`/ve`hvis du vil slette standardverdien til en nøkkel. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /ve /f

8: Vurder sikkerhetsaspekter: - Ikke slett registeroppføringer hvis du er usikker på virkningen. Feil sletting kan forårsake funksjonsfeil. Merk at registeret inneholder viktig systeminformasjon og sletting av oppføringer kan forårsake alvorlige problemer. Tidligere sikkerhetskopier er avgjørende, og du bør være forsiktig for å unngå utilsiktede endringer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg DELETE /? - Sletter registernøkkelen Tidsavbrudd og alle undernøkler og verdier ....

HTTP: ... console/no/133.htm
0.077
22142

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

Verzeichnisbaum in der Explorer Adresszeile verwenden!

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

Touch your touchscreen with one or more fingers!

Daten Sicher Löschen, restlos Spuren entfernen auf Windows 11, 10, ... und Server OS!

You can also use the Office Document Filter and optional for images!(0)