reg LOAD /?: Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXXX


... Eksemplene for kommandoen "reg LOAD /?"
... "reg LOAD /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg LOAD /?"-kommandoen

Kommandoen: "reg LOAD /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg LOAD /?"

De`REG LOAD`kommandoen på Windows-kommandolinjen brukes til å laste en ekstern registergren inn i gjeldende register. Her er eksempler med tekniske forklaringer: Eksempel 1: Laste inn en ekstern registergren:

REG LOAD HKLM\TempHive C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv

-`REG LOAD`: Kommandoen for å laste en ekstern registergren. -`HKLM\TempHive`: Målet for myndighetstreet der den eksterne registergrenen er lastet inn. -`C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. Eksempel 2: Laste inn en ekstern registergren med anførselstegn i banen:

REG LOAD "HKLM\Software\Utvendig" "C:\Sti med mellomrom\Utvendig.hiv"

– Den eksterne registerfilialen ligger her`"HKLM\Software\Utvendig"`lastet, og banen til den eksterne registerfilen inneholder mellomrom. Eksempel 3: Laste inn en ekstern registergren med 32-biters registervisning:

REG LOAD HKLM\TempHive32 C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv /reg:32

-`/reg:32`: Parameteren som indikerer at den eksterne registergrenen er lastet med 32-biters registervisning. Eksempel 4: Laste inn en ekstern registergren med 64-biters registervisning:

REG LOAD HKLM\TempHive64 C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv /reg:64

-`/reg:64`: Parameteren som indikerer at den eksterne registergrenen er lastet med 64-biters registervisning. Eksempel 5: Overskrive en allerede lastet ekstern registergren uten bekreftelse:

REG LOAD HKLM\TempHive C:\sti\Til\Andre\Registreringsfil.hiv /y

-`/y`: Parameteren som tvinger en allerede lastet ekstern registergren til å bli overskrevet uten bekreftelse. Merk at lasting av eksterne registergrener krever forsiktighet da det kan påvirke gjeldende register. Sikkerhetskopier gjeldende register på forhånd og sørg for at du stoler på kilden til den eksterne registergrenen.

"reg LOAD /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG LOAD Nøkkelnavn Filnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKU ]
Undernøkkel Nøkkelnavnet som strukturfilen lastes inn i. 
Oppretter
en ny nøkkel.

Filnavn Navnet på strukturfilen som skal lastes.
Du må bruke REG SAVE til å opprette denne filen.

Eksempler:

REG LOAD HKLM\TempHive TempHive.hiv
Laster filen TempHive.hiv til nøkkelen HKLM\TempHive

Viktig informasjon, tips for "reg LOAD /?"-kommandoen

Ja, det er noen viktige punkter å merke seg når du bruker REG LOAD-kommandoen på Windows-kommandolinjen: Jeg setter selvfølgelig strengene i anførselstegn. Her er eksemplene med tilhørende forklaringer: Eksempel 1: Laste inn en ekstern registergren:

REG LOAD "HKLM\TempHive" "C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv"

-`"HKLM\TempHive"`: Målet for myndighetstreet der den eksterne registergrenen er lastet inn. -`"C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv"`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. Eksempel 2: Laste inn en ekstern registergren med anførselstegn i banen:

REG LOAD "HKLM\Software\Utvendig" "C:\Sti med mellomrom\Utvendig.hiv"

-`"HKLM\Software\Utvendig"`: Målet for myndighetstreet der den eksterne registergrenen er lastet inn. -`"C:\Sti med mellomrom\Utvendig.hiv"`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. Eksempel 3: Laste inn en ekstern registergren med 32-biters registervisning:

REG LOAD "HKLM\TempHive32" "C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv" /reg:32

-`"HKLM\TempHive32"`: Målet for offentlig trebane der den eksterne registergrenen er lastet med 32-biters registervisning. -`"C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv"`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. -`/reg:32`: Parameteren som indikerer at den eksterne registergrenen er lastet med 32-biters registervisning. Eksempel 4: Laste inn en ekstern registergren med 64-biters registervisning:

REG LOAD "HKLM\TempHive64" "C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv" /reg:64

-`"HKLM\TempHive64"`: Målet for statlig trebane der den eksterne registergrenen med 64-biters registervisning er lastet inn. -`"C:\sti\Til\Utvendig\Registreringsfil.hiv"`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. -`/reg:64`: Parameteren som indikerer at den eksterne registergrenen er lastet med 64-biters registervisning. Eksempel 5: Overskrive en allerede lastet ekstern registergren uten bekreftelse:

REG LOAD "HKLM\TempHive" "C:\sti\Til\Andre\Registreringsfil.hiv" /y

-`"HKLMTempHive"`: Målet for myndighetstreet der den eksterne registergrenen er lastet inn. -`"C:\sti\Til\Andre\Registreringsfil.hiv"`: Banen til den eksterne registerfilen (.hiv) som skal lastes. -`/y`: Parameteren som tvinger en allerede lastet ekstern registergren til å bli overskrevet uten bekreftelse.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg LOAD /? - Laster filen XXXXXX.hiv til nøkkelen HKLM \ XXXXXX

HTTP: ... console/no/136.htm
0.108
18047

The calendar for the Windows 11, 10, ... and MS Server Desktop! 

2 x quad explorer with separate settings!

A stop watch that looks good even under Windows 10!

Turn off the Windows 11 PC properly!

Ein Zugriff auf die Systemsteuerung über das Ausführen Dialog!

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!(0)