reg EXPORT /?: Eksport alle undernøkler og verdier av de viktigste MyApp til filen xxxxx.reg. ....


... Eksemplene for kommandoen "reg EXPORT /?"
... "reg EXPORT /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg EXPORT /?"-kommandoen

Kommandoen: "reg EXPORT /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg EXPORT /?"

Her er eksempler på bruk av`REG EXPORT`-Kommando: Eksempel 1: Eksport av en hel registergren til en .reg-fil:

REG EXPORT HKLM\Software\MyCo MyCoBackup.reg

- Eksporterer hele registergrenen "HKLM\Software\MyCo" til filen "MyCoBackup.reg". Denne REG-filen inneholder alle nøkler, undernøkler og verdier til den angitte registergrenen. Eksempel 2: Eksport av en bestemt verdi under en registergren:

REG EXPORT HKCU\Software\Min_App /v AppVersion AppVersionBackup.reg

- Eksporterer verdien kalt "AppVersion" under registergrenen "HKCU\Software\MyApp" til filen "AppVersionBackup.reg". Dette oppretter en REG-fil som bare inneholder den spesifikke verdien. Eksempel 3: Eksport av en registergren ved hjelp av 32-biters registervisning:

REG EXPORT HKLM\Software\Wow6432Node\Min_App MyAppBackup.reg /reg:32

- Eksporterer hele registergrenen "HKLM\Software\Wow6432Node\MyApp" ved hjelp av 32-biters registervisning og lagrer eksportfilen som "MyAppBackup.reg". Eksempel 4: Eksport av et helt registertre til en REG-fil:

REG EXPORT HKLM\Software\MyCo MyCoTreeBackup.reg /s

- Eksporterer hele registergrenen "HKLM\Software\MyCo" og alle undernøkler og verdier til filen "MyCoTreeBackup.reg". Valget`/s`sørger for at hele treet blir eksportert. Eksempel 5: Eksport av en registergren fra en ekstern datamaskin:

REG EXPORT \\Remote_Computer\HKLM\Software\Min_App MyAppRemoteBackup.reg

- Eksporterer hele registergrenen "HKLM\Software\MyApp" fra en ekstern datamaskin kalt "RemoteComputer" til filen "MyAppRemoteBackup.reg". De`REG EXPORT`Kommandoer tillater eksport av deler av eller hele registerinnholdet til en REG-fil som senere kan brukes til import eller sikkerhetskopiering.

"reg EXPORT /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG EXPORT Nøkkelnavn Filnavn

Nøkkelnavn ROOTKEY\Undernøkkel (bare lokal maskin)
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøkkel Det fullstendige navnet på en registernøkkel 
under den
valgte ROOTKEY.

Filnavn Navnet på diskfilen som skal eksporteres.

/y Tving overskriving av den eksisterende filen uten 
spørring.

Eksempler:

REG EXPORT HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.reg
Eksporterer alle undernøkler og verdier for nøkkelen MyApp 
til filen
AppBkUp.reg

Viktig informasjon, tips for "reg EXPORT /?"-kommandoen

Når du bruker`REG EXPORT`kommando, er det noen viktige punkter å være oppmerksom på: 1: Sjekk tillatelser: Sørg for at du har tilstrekkelige tillatelser til å få tilgang til registernøklene og verdiene du vil eksportere. Noen deler av registeret krever forhøyede rettigheter. 2: Filnavn og stier: Sørg for å bruke gyldige filnavn og stier for eksportfilen. Unngå spesialtegn som kan forårsake problemer med eksport eller import. 3: Overskrive filer: Hvis du oppretter en eksportfil med samme navn som en eksisterende fil, vil den eksisterende filen bli overskrevet med mindre du uttrykkelig bekrefter dette. Vær forsiktig så du ikke overskriver viktige data. 4: Bane med anførselstegn: Hvis eksportdestinasjonsbanen inneholder mellomrom eller spesialtegn, bør du omslutte banen i anførselstegn for å sikre at den tolkes riktig. 5: Alternativer`/reg:32`og`/reg:64`: Hvis du ser alternativene`/reg:32`eller`/reg:64`for å velge registervisningen, sørg for at du velger riktig visning for systemet ditt. 32-biters applikasjoner bør vanligvis bruke 32-biters registervisning. 6: Ekstern eksport: Ved eksport av registergrener fra en ekstern datamaskin (`\\Remote_Computer\...`) sørg for at du har de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til den eksterne datamaskinen og at Remote Registry-tjenesten er aktivert på måldatamaskinen. 7: Kontroller eksporten: Sjekk eksportfilen nøye for å sikre at den inneholder de forventede nøklene og verdiene. Du kan åpne filen med et tekstredigeringsprogram for å inspisere innholdet. 8: Lag sikkerhetskopi: Det anbefales at du alltid oppretter en sikkerhetskopi før du gjør viktige endringer i registeret. Dette lar deg gjenopprette den forrige tilstanden hvis det oppstår problemer. Vurder disse punktene for å sikre at eksportprosessen går problemfritt og at du har pålitelig sikkerhetskopiering når det er nødvendig.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg EXPORT /? - Eksport alle undernøkler og verdier av de viktigste MyApp til filen xxxxx.reg. ....

HTTP: ... console/no/140.htm
0.124
22585

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10/11!

Image from MS Explorer via keyboard shortcut as an image in the clipboard!

Programme x32, x86 unter Windows 10 entlarven!

Search query Windows 10/11 MS file explorer (simple example)?

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!(0)