SYSTEMINFO: Viser egenskaper og konfigurasjon for en bestemt maskin.


... Eksemplene for kommandoen "SYSTEMINFO"
... "SYSTEMINFO" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SYSTEMINFO"-kommandoen

Kommandoen: "SYSTEMINFO" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SYSTEMINFO"

Disse eksemplene gir mer detaljert innsikt i de ulike aspektene ved systeminformasjon som`systeminfo`kommando kan gi. Merk at den spesifikke informasjonen som er tilgjengelig kan variere avhengig av versjonen av Windows. Her er eksempler på bruk av`systeminfo`kommando i ledeteksten: Eksempel 1: Se grunnleggende systeminformasjon:

systeminfo

- Denne kommandoen henter en omfattende liste over systeminformasjon, inkludert operativsystemversjon (inkludert byggenummer), installasjonsdato, systemprodusent, systemmodell, BIOS-versjon, fysisk minne (RAM), nettverkskort, tilgjengelig diskplass og mer. Eksempel 2: Filtrering av informasjon med`find`:

systeminfo | find "operativsystem"

- Denne kommandoen bruker`find`-Mulighet for å vise kun operativsysteminformasjon, inkludert servicepakkenummer, byggenummer og installert språk. Eksempel 3: Vise nettverksinformasjon:

systeminfo | find "Nettverk"

- Denne kommandoen skriver ut informasjon om nettverkskort, DHCP-aktiverte adaptere og DNS-servere. Eksempel 4: Viser systemets oppstartstid:

systeminfo | find "Systemoppstartstid"

- Denne kommandoen filtrerer ut systemets oppstartstidslinje, som indikerer det nøyaktige tidspunktet for siste omstart av systemet. Eksempel 5: Vis installasjonsdato og -klokkeslett:

systeminfo | find "Installasjonsdato"

- Denne kommandoen viser nøyaktig dato og klokkeslett operativsystemet ble installert. Eksempel 6: Vise informasjon om prosessoren:

systeminfo | find "prosessor"

- Denne kommandoen viser detaljert informasjon om prosessoren, inkludert navn, produsent, arkitektur og klokkehastighet. Eksempel 7: Vise informasjon om fysisk minne (RAM):

systeminfo | find "Installert fysisk minne (RAM)"

- Denne kommandoen skriver ut detaljer om installert fysisk minne (RAM), inkludert total kapasitet og tilgjengelig kapasitet. Eksempel 8: Vise systemarkitekturinformasjon:

systeminfo | find "System arkitektur"

- Denne kommandoen spesifiserer om systemet bruker 32-biters eller 64-biters arkitektur, samt byggetypen (f.eks. multiprosessorfri eller enkeltprosessorfri). Eksempel 9: Vise informasjon om nettverkskort:

systeminfo | find "nettverkskort"

- Denne kommandoen gir ut detaljert informasjon om nettverkskortene som er installert i systemet, inkludert produsent, beskrivelse og fysisk adresse. Eksempel 10: Viser systemversjonsinformasjon:

systeminfo | find "Systemversion"

- Denne kommandoen gir ut den eksakte versjonen av operativsystemet, inkludert utgave og byggetype (f.eks. Multiprosessor gratis eller enkelt prosessor gratis). Eksempel 11: Se Windows-registerinformasjon:

systeminfo | find "Registrert på"

- Denne kommandoen returnerer informasjon om hvem sitt navn Windows-operativsystemet er registrert på, basert på hva som ble spesifisert under installasjonen. Disse eksemplene viser hvordan`systeminfo`kommando kan brukes til å hente spesifikk informasjon om datamaskinens operativsystem og maskinvare. Avhengig av dine behov kan du bruke filtrering`find`Tilpass for å vise bare informasjonen du trenger. De`systeminfo`-Kommandoalternativet tillater omfattende gjennomgang av systeminformasjon. Ved å kombinere det med`find`kommando lar deg filtrere utdataene til spesifikke relevante detaljer. Merk at den nøyaktige tilgjengeligheten av viss informasjon kan avhenge av Windows-versjonen.

"SYSTEMINFO" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SYSTEMINFO [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/FO 
format] [/NH]

Beskrivelse:
Dette verktøyet viser operativsystemets 
konfigurasjonsinformasjon for
en lokal eller ekstern maskin, inkludert Service Pack-nivåer.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal 
kobles til.

/U [domene\]bruker Angir brukerkonteksten kommandoen 
skal kjøres
under.

/P [passord] Angir passordet for angitt 
brukerkonteskst.
Ber om inndata hvis utelatt.

/FO format Angir formatet som utdataene skal 
vises
på.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke
skal vises i resultatet.
Bare gyldig for formatene TABLE og 
CSV.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SYSTEMINFO
SYSTEMINFO /?
SYSTEMINFO /S system
SYSTEMINFO /S system /U bruker
SYSTEMINFO /S system /U domene\user /P passord /FO TABLE
SYSTEMINFO /S system /FO LIST
SYSTEMINFO /S system /FO CSV /NH

Viktig informasjon, tips for "SYSTEMINFO"-kommandoen

På Windows er det flere måter å få systeminformasjon på, både gjennom ledeteksten og gjennom grafiske brukergrensesnitt. Her er noen alternative tilnærminger: 1. Kontrollpanel: - Kontrollpanelet gir grunnleggende informasjon om operativsystemet, installert maskinvare og nettverksinnstillinger. Åpne Kontrollpanel og velg System og sikkerhet > System. 2. Systeminformasjon via GUI: - Trykk på hurtigtasten`Windows + R`for å åpne Kjør-vinduet og skriv`msinfo32`en. Dette åpner vinduet Systeminformasjon, som gir detaljert informasjon om systemet, maskinvareressurser, komponenter og programvaremiljø. 3. Task Manager: - Task Manager gir en rask oversikt over CPU-bruk, minne, diskaktivitet og nettverksbruk. Med`Strg + Umschalt + Esc`du kan åpne oppgavebehandlingen. 4. Ytelsesovervåking: - Ytelsesovervåking gir avansert informasjon om systemytelse. Åpne Kjør-vinduet (`Windows + R`) og skriv inn`perfmon`en. 5. Ytelsesinformasjon og verktøy: - Åpne Kjør-vinduet (`Windows + R`) og skriv inn`perfmon /report`en. Dette starter ytelsesinformasjon og -verktøy og genererer en rapport om systemytelse. 6. Windows PowerShell: - PowerShell tilbyr omfattende alternativer for å søke etter systeminformasjon. Bruk kommandoer som`Get-ComputerInfo`eller spesifikke moduler som`Get-WmiObject`for mer detaljert informasjon. 7. "Om" i Innstillinger-menyen: - I nyere versjoner av Windows kan du få grunnleggende systeminformasjon direkte fra Innstillinger. For å gjøre dette, gå til Innstillinger > System > Om. 8. DxDiag: - Åpne Run-vinduet (`Windows + R`) og skriv inn`dxdiag`en. Dette starter DirectX Diagnostics-programmet, som gir informasjon om maskinvaren og DirectX-komponentene. Hvert av disse alternativene tilbyr forskjellige typer informasjon og kan foretrekkes avhengig av brukerens spesifikke behov og preferanser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SYSTEMINFO - Viser egenskaper og konfigurasjon for en bestemt maskin.

HTTP: ... console/no/158.htm
0.202
19221

Windows 10/11 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

Ich will meine Schallplatten digitalisieren?

Problems when writing under Windows 11, 10!

Can I find and start in Windows 10 / 11 Administrative Tools?

Wie kann ich die Sendungsnummer bei ebay.de abfragen, bzw. herausfinden?

Wie werde ich die Don't Sleep wieder los (Deinstallieren, Autoupdate)?(0)