tlntadmn: Konfigurer Telnet Server parametere.


... Eksemplene for kommandoen "tlntadmn"
... "tlntadmn" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "tlntadmn"-kommandoen

Kommandoen: "tlntadmn" er på Windows 11, 10, .. ikke tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "tlntadmn"

`tlntadmn`er et kommandolinjeverktøy på Windows som brukes til å administrere Terminal Services (Remote Desktop Services). Her er noen eksempler på bruk av`tlntadmn`-Kommando: Eksempel 1: Logg alle brukere ut av Terminal Services-økten:

tlntadmn.exe -s Servername -o 1

-`-s Servername`: Navnet på serveren som skal administrere Terminal Services-sesjoner. -`-o 1`: Flagget for utloggingsalternativet. Dette logger ut alle brukere fra økten med økt nummer 1. Eksempel 2: Logge en spesifikk bruker ut av Terminal Services-økten:

tlntadmn.exe -s Servername -o 2 -d Brukernavn

-`-s Servername`: Navnet på serveren som skal administrere Terminal Services-sesjoner. -`-o 2`: Flagget for alternativet "logg ut en bruker". Dette logger den angitte brukeren ut av økten. -`-d Brukernavn`: Brukernavnet til brukeren som skal logge ut. Eksempel 3: Vis informasjon om gjeldende Terminal Services-økter:

tlntadmn.exe -s Servername -v

-`-s Servername`: Navnet på serveren som skal administrere Terminal Services-sesjoner. -`-v`: Flagget for Vis-alternativet. Dette viser detaljert informasjon om gjeldende økter. Eksempel 4: Deaktivering av brukerpålogginger på terminalserveren:

tlntadmn.exe -s Servername -m disable

-`-s Servername`: Navnet på serveren som skal administrere Terminal Services-sesjoner. -`-m disable`: Flagget for alternativet Deaktiver. Dette deaktiverer nye brukerpålogginger på terminalserveren. Eksempel 5: Aktivering av brukerpålogging på terminalserveren:

tlntadmn.exe -s Servername -m enable

-`-s Servername`: Navnet på serveren som skal administrere Terminal Services-sesjoner. -`-m enable`: Flagget for alternativet Aktiver. Dette muliggjør brukerpålogging på terminalserveren. Vær oppmerksom på at du trenger administrative rettigheter til`tlntadmn`og de nøyaktige alternativene kan variere avhengig av versjonen av Windows og de spesifikke konfigurasjonene. Det er også viktig å forstå virkningen av kommandoene fordi de direkte påvirker serverens Terminal Services-sesjoner.

"tlntadmn" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Bruk: tlntadmn [datamaskinnavn] [vanlige_alternativer] start | 
stop | pause | continue | -s | -k | -m | config config_options
Bruk all for alle økter.
-s økt-ID Vis informasjon om økten.
-k økt-ID Avslutt en økt.
-m økt-ID Sender melding til en økt.

config Konfigurer parametere for telnet-
server.

vanlige_alternativer er:
-u bruker Identitet for brukeren som eier
legitimitetsbeskrivelsen som brukes
-p passord Passord for brukeren

config_options er:
dom = domain Angi standard domene for brukernavn
ctrlakeymap = yes|no Angi tilordning for ALT-tasten
timeout = hh:mm:ss Angi tidsavbrudd for inaktiv økt.
timeoutactive = yes|no Aktiver tidsavbrudd for inaktiv økt.
maxfail = attempts Angi maksimalt antall tillatte 
påloggingsforsøk
før frakobling.
maxconn = connections Angi maksimalt antall tilkoblinger.
port = number Angi telnet-porten.
sec = [+/-]NTLM [+/-]passwd
Angi godkjenningsmekanisme
mode = console|stream Angi operasjonsmodus.

Viktig informasjon, tips for "tlntadmn"-kommandoen

I Windows er det flere måter å fullføre oppgaver knyttet til systemadministrasjon og konfigurasjon. Her er noen flere kommandolinjeverktøy og muligheter: 1. wmic (Windows Management Instrumentation-kommandolinje): -`wmic`lar deg utføre kommandoer relatert til Windows Management Instrumentation (WMI). Du kan bruke den til ulike systemadministrasjonsoppgaver, inkludert spørre om maskinvareinformasjon, nettverkskonfigurasjon og mer. 2. netsh (nettverksskall): -`netsh`er et kommandolinjeverktøy for å konfigurere nettverksinnstillinger. Du kan bruke den til å konfigurere nettverkskort, angi brannmurregler, administrere VPN-er og mer. 3. sconfig: - Dette`sconfig`Tool gir et brukervennlig grensesnitt for å konfigurere grunnleggende systeminnstillinger, nettverk og Windows-oppdateringer på serverversjoner av Windows. 4. powercfg: -`powercfg`lar deg konfigurere strøminnstillinger og se informasjon om strømforbruk og effektivitet. 5. bcdedit: - Med`bcdedit`du kan redigere Windows-oppstartskonfigurasjonen. Dette er spesielt nyttig når du trenger å administrere dual-boot-konfigurasjoner eller avanserte oppstartsalternativer. 6. diskpart: -`diskpart`er et verktøy for partisjonering av harddisker og diskadministrasjon. Du kan bruke den til å opprette, formatere og administrere stasjoner. 7. pnputil: -`pnputil`tillater administrasjon av sjåfører. Du kan bruke den til å installere, avinstallere og vise driverpakker. 8. regedit: - Registerredigering (`regedit`) lar deg redigere Windows-registeret. Det anbefales å være forsiktig siden endringer i registeret kan påvirke hele systemet. 9. gpupdate: -`gpupdate`Tvinger gruppepolicyoppdateringer på en datamaskin. Dette er spesielt nyttig hvis du har gjort endringer i gruppepolicy. 10. schtasks: -`schtasks`tillater opprettelse, konfigurering og administrasjon av planlagte oppgaver. 11. disism (Deployment Image Service and Management Tool): -`dism`er et verktøy for å administrere Windows-bilder. Du kan bruke den til vedlikehold og reparasjon av Windows-installasjoner. Disse verktøyene tilbyr en rekke Windows-systemadministrasjonsfunksjoner. Sørg for å konsultere riktig dokumentasjon og hjelp for hvert verktøy før du bruker dem for å sikre at du oppnår de ønskede resultatene og forstår potensielle risikoer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje tlntadmn - Konfigurer Telnet Server parametere.

HTTP: ... console/no/162.htm
0.109
15058

Core-X-Architektur?

What is a driver?

What is native resolution?

Was sind visuelle Artefakte?

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?(0)