tscon: knytter en bruker til en terminal sesjon.


... Eksemplene for kommandoen "tscon"
... "tscon" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "tscon"-kommandoen

Kommandoen: "tscon" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "tscon"

De`tscon`verktøyet i Windows brukes til å koble en ekstern sesjon til en lokal sesjon på en terminalserver. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke`tscon`: Eksempel 1:`tscon`uten parametere: Denne kommandoen viser alle tilgjengelige økter med deres sesjonsnummer.

tscon

Eksempel 2:`tscon`med øktnummer: Denne kommandoen kobler den eksterne økten til det angitte sesjonsnummeret (erstatt "X" med det faktiske nummeret).

tscon X

Eksempel 3:`tscon`med brukernavn og øktnummer: Denne kommandoen kobler den eksterne sesjonen med det angitte sesjonsnummeret og brukernavnet (erstatt "X" og "Brukernavn" med de faktiske verdiene).

tscon X /dest:console /password:Password

Eksempel 4:`tscon`med brukernavn, sesjonsnummer og passord: Denne kommandoen kobler den eksterne sesjonen med det angitte øktnummeret, brukernavnet og passordet (erstatt "X", "Brukernavn" og "Passord" med de faktiske verdiene).

tscon X /dest:console

Vær oppmerksom på at ved bruk`tscon`Det er noen sikkerhetshensyn å huske på, spesielt når det gjelder å sende inn passord via kommandolinjen. Det er tilrådelig å vurdere alternative metoder hvis det er sikkerhetsproblemer, for eksempel: B. bruke skript eller automatiseringsverktøy som muliggjør sikrere metoder for innsending av passord. Et annet viktig verktøy relatert til eksterne økter og terminaltjenester i Windows er`tsdiscon`. Dette verktøyet brukes til å koble fra en ekstern sesjon. Her er et eksempel på bruk`tsdiscon`: Eksempel 5:`tsdiscon`med øktnummer: Denne kommandoen kobler fra den eksterne økten med det angitte sesjonsnummeret (erstatt "X" med det faktiske nummeret).

tsdiscon X

Denne kommandoen kan være nyttig for å koble fra en ekstern økt uten å avslutte økten. Merk at dette eksemplet`tsdiscon`brukes til å koble fra økten under de forrige eksemplene`tscon`brukes til å koble til en økt. Som alltid er det viktig å følge hensiktsmessig dokumentasjon og sikkerhetshensyn, spesielt når det gjelder fjerntilkoblinger og økthåndtering.

"tscon" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte 
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.

Viktig informasjon, tips for "tscon"-kommandoen

Når du bruker`tscon`Det er flere viktige aspekter å vurdere i Windows. Først bør du sørge for at du har tilstrekkelige tillatelser, vanligvis administratorrettigheter. Passordsikkerhet er viktig, så det bør unngås å legge inn passord direkte på kommandolinjen. Det er tilrådelig å vurdere alternative metoder for innsending av passord. Forsiktighet bør utvises ved valg av økt for å unngå uventede konsekvenser. Organisasjonssikkerhetspolicyer bør vurderes, så vel som mulige alternativer for øktadministrasjon. Den offisielle Microsoft-dokumentasjonen også`tscon`gir detaljert informasjon om tilgjengelige alternativer og beste praksis. Til slutt er det viktig å holde operativsystemet og alle relevante tjenester oppdatert for å lukke potensielle sikkerhetshull. Generelt sett er forsiktig bruk av eksterne tilkoblinger og øktadministrasjonsverktøy avgjørende i sikkerhetskritiske miljøer. Som et alternativ til`tscon`Det finnes flere andre verktøy og metoder for å administrere eksterne økter og terminaltjenester i Windows. Her er noen alternativer: Eksempel 1: Remote Desktop Connection (RDP): - Den opprinnelige RDP-funksjonaliteten i Windows tillater ekstern tilkobling til en annen datamaskin. Dette kan gjøres gjennom applikasjonen Remote Desktop Connection eller`mstsc`-kommando.

mstsc /v:hostname

Eksempel 2: PowerShell Remoting: - PowerShell gir mulighet for ekstern øktadministrasjon. Kommandoen`Enter-PSSession`tillater tilkobling til en ekstern økt.

Enter-PSSession -datamaskinnavn hostname

Eksempel 3: Sysinternals PsExec: - PsExec fra Sysinternals-verktøy tillater å kjøre prosesser på eksterne systemer, inkludert øktkontekster.

psexec \hostname cmd

Eksempel 4: administrasjonsverktøy for ekstern server (RSAT): - RSAT tilbyr en samling verktøy for å administrere Windows Server-funksjoner, inkludert ekstern administrasjon av servertjenester. Eksempel 5: Windows administrasjonssenter: - Et nettbasert verktøy fra Microsoft for sentral administrasjon av Windows-servere og -klynger via et grafisk brukergrensesnitt. Eksempel 6: Tredjepartsverktøy: - Det finnes ulike tredjepartsverktøy fra forskjellige produsenter som tilbyr avanserte funksjoner for ekstern øktadministrasjon. Valget av alternativ avhenger av spesifikke krav, sikkerhetsretningslinjer og preferanser. Det er viktig å merke seg at noen av de nevnte alternativene kan kreve ytterligere konfigurasjon eller installasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje tscon - knytter en bruker til en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/166.htm
0.108
15112
The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation? Battery saving settings for Windows 11 as a desktop shortcut! Helpful starting parameters for portable Q-Dir! Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann! Voller Unicode Zeichensatz im Quad-Explorer für MS Windows 11, 10, ... OS! Single window mode plus preview window for all explorers! WinBin2Iso Video! Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0! Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows! Die Screenshot Funktion in Desktop-OK How-To verwenden?(0)