ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP AT
To polecenie nie jest obslugiwane przez narzedzie pomocy.
Spróbuj "AT /?".
EXAMPLE


C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>AT 9:28 /interactive cmd.exe
Added a new job with job ID = 1

C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>
D:\SoftwareOK>AT 18:30 /interactive cmd.exe
Neuer Auftrag hinzugefügt. Kennung = 1

D:\SoftwareOK>C:\WINDOWS>HELP ATTRIB
Wyswietla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[dysk:] [sciezka] [nazwa_pliku] [/S [/D] [/L]]

+ Ustawia atrybut.
- Czysci atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
I Atrybut pliku nieindeksowanej zawartosci.
[dysk:][sciezka][nazwa_pliku]
Okresla plik lub pliki, których atrybuty maja byc
przetwarzane.
/S Przetwarza pasujace pliki w folderze biezacym i wszystkich
podfolderach.
/D Przetwarza równiez foldery.
/L Pracuje nad atrybutami lacza symbolicznego a nie nad
obiektem docelowym
lacza symbolicznego
C:\WINDOWS>HELP BREAK
Wlacza lub wylacza rozszerzone sprawdzanie CTRL+C w systemie DOS.

Polecenie to jest uwzglednione dla zapewnienia zgodnosci z
systemem DOS. Nie
ma ono zadnego efektu w systemie Windows.

Jezeli rozszerzenia polecen sa wlaczone i uruchomiony jest system
Windows polecenie BREAK przejdzie do zakodowanego punktu
przerwania,
jezeli jest debugowane programem debugujacym.
GOTO : HELP CACLS

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia AT - Harmonogram polecen i programów do uruchomienia na komputerze.

HTTP: ... console/pl/002.htm
0.249
16996

Die Gruppierung in der Windows-8 / 8.1 Taskleiste deaktivieren (ein- ausschalten)?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

What is TWAIN?

 /

Brauche ich für Virtual-PC Original Windows-XP?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Bei Windows 7 fehlt der Status der Aktivierung. Kann man den anzeigen?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

 /