ATTRIB: Wyswietla lub zmienia atrybuty pliku.


... Przykłady polecenia "ATTRIB"
... "ATTRIB" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ATTRIB"

Polecenie: "ATTRIB" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "ATTRIB"

Oto przykłady z komentarzami do tego`ATTRIB`-Polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: Przykład 1: Pokaż atrybuty pliku:

ATTRIB plik.txt

Opis: To polecenie wyświetla atrybuty pliku „file.txt”, takie jak: B. czy jest on tylko do odczytu, czy ukryty. Przykład 2: Usuń wszystkie atrybuty pliku:

ATTRIB -R -H plik.txt

Opis: To polecenie usunie plik tylko do odczytu (`-R`) i ukryte (`-H`) Usunięto atrybuty pliku „File.txt”. Przykład 3: Pokaż atrybuty plików dla folderu:

ATTRIB Teczka /D

Opis: Wyświetla atrybuty folderu Folder i jego plików. Parametr`/D`określa, że ​​atrybuty powinny być wyświetlane rekurencyjnie dla podfolderów i plików. Przykład 4: Ustaw wszystkie pliki w bieżącym katalogu jako tylko do odczytu:

ATTRIB +R *

Opis: To polecenie powoduje, że wszystkie pliki w bieżącym katalogu są tylko do odczytu. Przykład 5: Ustaw wszystkie pliki w bieżącym katalogu i podkatalogach jako tylko do odczytu:

ATTRIB +R /S *

Opis: Tutaj wszystkie pliki w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach są ustawione jako tylko do odczytu. Parametr`/S`oznacza rekurencyjne stosowanie do podkatalogów. Przykład 6: Zmiana atrybutów pliku w trybie tylko do odczytu:

ATTRIB +R plik.txt

Opis: Zmienia atrybuty pliku „File.txt” na tylko do odczytu. Z`+R`dodano atrybut tylko do odczytu. Przykład 7: Wyczyść atrybuty pliku w trybie tylko do odczytu:

ATTRIB -R plik.txt

Opis: Odblokowuje atrybut tylko do odczytu pliku File.txt. The`ATTRIB`polecenie służy do zarządzania atrybutami plików i folderów w wierszu poleceń systemu Windows. Należy pamiętać, że zmiana atrybutów może mieć wpływ na pliki i ważne jest, aby upewnić się, że takie zmiany są odpowiednie.

"ATTRIB" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[dysk:] [sciezka] [nazwa_pliku] [/S [/D] [/L]]

+ Ustawia atrybut.
- Czysci atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
I Atrybut pliku nieindeksowanej zawartosci.
[dysk:][sciezka][nazwa_pliku]
Okresla plik lub pliki, których atrybuty maja byc 
przetwarzane.
/S Przetwarza pasujace pliki w folderze biezacym i wszystkich 
podfolderach.
/D Przetwarza równiez foldery.
/L Pracuje nad atrybutami lacza symbolicznego a nie nad 
obiektem docelowym
lacza symbolicznego

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ATTRIB"

Tak, jest kilka ważnych punktów i rozważań, o których należy pamiętać podczas tworzenia`ATTRIB`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Uprawnienia: Zmiana atrybutów pliku wymaga uprawnień do zapisu pliku lub folderu. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia lub że polecenie jest uruchamiane z uprawnieniami administratora. 2. Zrozumienie atrybutów: Atrybuty mogą mieć różne stany, np. tylko do odczytu (`+R`), ukryty (`+H`), zarchiwizowane (`+A`) i systemowe (`+S`). Ważne jest, aby zrozumieć, jak te atrybuty wpływają na pliki i foldery. 3. Kolejność parametrów: Kolejność parametrów jest istotna. The`ATTRIB`-Polecenie oczekuje określonych parametrów w określonych miejscach. Na przykład dodanie atrybutu tylko do odczytu za pomocą`+R`oczekiwane przed nazwą pliku:`ATTRIB +R plik.txt`. 4. Zmiany rekurencyjne: Jeżeli chcesz zmienić atrybuty plików w podkatalogach użyj parametru`/S`dla zmian rekurencyjnych. Na przykład:`ATTRIB +R /S *`. 5. Usuń atrybut: Jeśli chcesz usunąć atrybut, użyj parametru`-`zamiast`+`. Na przykład:`ATTRIB -R plik.txt`. 6. Uwagi dotyczące ukrytych plików: Jeśli pracujesz z ukrytymi plikami, pamiętaj o włączeniu opcji Pokaż ukryte pliki w Eksploratorze plików, aby mieć pewność, że widzisz wszystkie pliki. 7. Kopia zapasowa: Zmiany atrybutów plików mogą mieć wpływ na funkcjonalność plików. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej przed wprowadzeniem większych zmian w atrybutach plików. 8. Bezpieczeństwo plików: Dodanie atrybutu tylko do odczytu zapobiega jedynie przypadkowym zmianom. Nie chroni jednak przed ukierunkowanymi zmianami dokonywanymi przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Upewnij się, że rozumiesz wpływ zmiany atrybutów plików i użyj opcji`ATTRIB`-Rozkazuj mądrze. Ważne jest również skorzystanie z pomocy polecenia (`ATTRIB /?`), aby uzyskać więcej informacji i opcji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia ATTRIB - Wyswietla lub zmienia atrybuty pliku.

HTTP: ... console/pl/003.htm
0.093
12785

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

The appdata directory on Windows 11, 10, ...!

What are the advantages of using the Run Dialog alternative?

Viele Variablen wie Datum, funktionieren nicht im Text-Einfüg Tool!

Can I list user accounts through PowerShell?(0)