CHDIR: Wyswietla lub zmienia nazwe biezacego katalogu.


... "CHDIR" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Przykłady polecenia "CHDIR"
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CHDIR"

Polecenie: "CHDIR" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

"CHDIR" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla nazwe biezacego katalogu lub zmienia go.

CHDIR [/D] [dysk:][sciezka]
CHDIR [..]
CD [/D] [dysk:][sciezka]
CD [..]

.. Okresla, ze chcesz przejsc do katalogu nadrzednego.

Wpisz CD dysk:, aby wyswietlic biezacy katalog na okreslonym 
dysku.
Wpisz CD bez parametrów, aby wyswietlic biezacy dysk i katalog.

Uzyj opcji /D, aby wraz ze zmiana biezacego katalogu na dysku 
zmienic
biezacy dysk.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie CHDIR zmienia
sie nastepujaco:

Ciag katalogu biezacego jest konwertowany w celu uzywania ciagu, 
takiego jak
nazwy dyskowe. Polecenie CD C:\TEMP ustawi wtedy katalog
biezacy na C:\Temp, jesli wystepuje na dysku.

Polecenie CHDIR nie traktuje spacji jako ograniczników, mozna 
wiec uzyc
polecenia CD dla nazwy podkatalogu, która zawiera spacje bez 
otaczajacych
nazwe cudzyslowów. Na przyklad:

cd \winnt\profiles\nazwa_uzytkownika\programy\menu start

znaczy to samo co:

cd "\winnt\profiles\nazwa_uzytkownika\programy\menu start"

uzywane wtedy, gdy rozszerzenia sa wylaczone.

Przykłady polecenia "CHDIR"

Komenda`CHDIR`w wierszu poleceń systemu Windows służy do zmiany bieżącego katalogu roboczego, podobnie jak polecenie`CD`. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Przejdź do określonego katalogu:

CHDIR C:\Przykład\informator

Opis: To polecenie zmienia bieżący katalog roboczy na „C:\Example\Directory”. Przykład 2: Przejdź do katalogu nadrzędnego:

CHDIR ..

Opis: To polecenie zmienia bieżący katalog roboczy na katalog nadrzędny. Przykład 3: Przełącz z powrotem do katalogu użytkownika:

CHDIR %HOMEPATH%

Opis: Resetuje bieżący katalog roboczy do katalogu użytkownika, niezależnie od tego, na którym dysku znajduje się katalog użytkownika. Przykład 4: Zapisz bieżący katalog roboczy w zmiennej:

SET Stary katalog=%CD%

Opis: To polecenie zapisuje bieżący katalog roboczy w zmiennej środowiskowej`%Stary katalog%`. Przykład 5: Przejdź do poprzedniego katalogu roboczego:

CHDIR /D %Stary katalog%

Opis: Tutaj przechowywane są wcześniej zapisane pliki`%Stary katalog%`służy do powrotu do poprzedniego katalogu roboczego. Parametr`/D`umożliwia także zmianę napędu. Przykład 6: Zmień katalog roboczy i rozłącz istniejące połączenia z dyskiem:

CHDIR /D C:\Nowy\informator

Opis: Z`/D`dysk można zmienić. Tutaj bieżący katalog roboczy zostaje zmieniony na „C:\Nowy\Directory”, a istniejące połączenia z dyskiem sieciowym zostają rozłączone. The`CHDIR`polecenie ma te same funkcje co polecenie`CD`polecenie i mogą być używane zamiennie. Należy zwrócić uwagę na te same uwagi, co w`CD`, szczególnie w odniesieniu do prawidłowych ścieżek, spacji na ścieżce i względów bezpieczeństwa.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CHDIR"

Podczas korzystania z`CHDIR`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Synonim dla CD: `CHDIR`I`CD`są zazwyczaj synonimami i można ich używać zamiennie. Obydwa polecenia służą do zmiany bieżącego katalogu roboczego. 2. Zmień dysk: Jeśli chcesz zmienić dysk, dodaj lub użyj litery dysku ze ścieżką`/D`-Przełącznik.

CHDIR /D E:\A\Inny\informator

3. Użyj zmiennej: Możesz użyć zmiennej do przechowywania bieżącego katalogu roboczego i uzyskać do niego dostęp później.

SET Stary katalog=%CD%
CHDIR C:\Nowy\informator
REM ... zrób coś w nowym katalogu
CHDIR /D %Stary katalog%

4. Katalogi ze spacjami: Jeżeli ścieżka zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów, aby zapewnić jej poprawną interpretację.

CHDIR "C:\Katalog ze spacjami"

5. Prawidłowe ścieżki: Upewnij się, że podana ścieżka jest poprawna i katalog istnieje. Złe ścieżki mogą prowadzić do nieoczekiwanego zachowania.

CHDIR Nieznany katalog
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Błąd podczas zmiany katalogu.
)

6. Przejście między różnymi katalogami: Należy pamiętać, że podczas przełączania między różnymi katalogami niektóre ścieżki mogą nie zostać poprawnie zinterpretowane, zwłaszcza jeśli są względne. 7. Użyj w skryptach wsadowych: Jeśli masz`CHDIR`polecenie w skrypcie wsadowym należy pamiętać, że zmiany w katalogu roboczym mogą mieć wpływ na sposób, w jaki skrypt interpretuje inne polecenia. 8. Monitorowanie i rejestrowanie: W przypadku większych skryptów lub aplikacji, które`CHDIR`Zaleca się stosowanie metod audytu i rejestrowania w celu monitorowania wykonania i ewentualnych błędów. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę powyższe punkty, aby osiągnąć pożądane zachowanie podczas korzystania z`CHDIR`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia CHDIR - Wyswietla lub zmienia nazwe biezacego katalogu.

HTTP: ... console/pl/009.htm
0.124
14393

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

Leaves on the windows desktop!

List user accounts in Windows 11!

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!(0)