CHKDSK: Sprawdza dysk i wyswietla raport o jego stanie.


... Przykłady polecenia "CHKDSK"
... "CHKDSK" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CHKDSK"

Polecenie: "CHKDSK" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "CHKDSK"

The`CHKDSK`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do sprawdzania integralności systemu plików na dysku i rozwiązywania problemów, jeśli to konieczne. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Proste sprawdzenie systemu plików na dysku C: bez rozwiązywania problemów:

CHKDSK C:

Opis: To polecenie sprawdza system plików na dysku C pod kątem błędów bez automatycznego ich naprawiania. Przykład 2: Sprawdzanie systemu plików na dysku D: z automatycznym usuwaniem błędów:

CHKDSK D: /F

Opis: Sprawdza system plików na dysku D: i automatycznie próbuje naprawić wszelkie znalezione błędy. Biurko`/F`oznacza „Napraw”. Przykład 3: Sprawdzanie systemu plików na dysku E: i odzyskiwanie uszkodzonych sektorów:

CHKDSK E: /R

Opis: To polecenie wykonuje kompleksowe skanowanie systemu plików na dysku E: i próbuje odzyskać uszkodzone sektory. Biurko`/R`oznacza „Odzyskaj”. Przykład 4: Sprawdzanie wszystkich dysków za pomocą automatycznego rozwiązywania problemów:

CHKDSK /F

Opis: Sprawdza system plików wszystkich dysków i automatycznie naprawia wszelkie znalezione błędy. Przykład 5: Sprawdzanie systemu plików na dysku F: i zapisywanie wyników do pliku tekstowego:

CHKDSK F: /F /V > CHKDSK_Wyniki.txt

Opis: To polecenie sprawdza system plików na dysku F:, próbuje naprawić znalezione błędy i rejestruje wyniki w pliku tekstowym o nazwie „CHKDSK_Results.txt”. Biurko`/V`oznacza „Verbose” i wyświetla szczegółowe informacje. Przykład 6: Planowanie skanowania przy następnym ponownym uruchomieniu dysku G: z automatycznym rozwiązywaniem problemów:

CHKDSK G: /F /R /X

Opis: To polecenie planuje sprawdzenie systemu plików na dysku G: przy następnym uruchomieniu komputera. Biurko`/R`oznacza „Odzyskaj” (przywróć uszkodzone sektory),`/F`dla „Napraw” (napraw błędy) i`/X`Wymusza odmontowanie dysku przed sprawdzeniem. Pamiętaj, że podczas używania`CHKDSK`Dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny, może wymagać ponownego uruchomienia komputera, ponieważ podczas skanowania nie można użyć systemu plików. Zaleca się zaplanowanie skanowania i ponownego uruchomienia komputera, gdy dysk nie jest używany.

"CHKDSK" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sprawdza dysk i wyswietla raport o jego stanie.


CHKDSK [dysk:][[sciezka]plik] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] 
[/L[:rozmiar]] [/B]


wolumin Okresla litere dysku (z dwukropkiem), punkt
instalacji lub nazwe woluminu.
plik Tylko FAT/FAT32: okresla pliki do sprawdzenia 
fragmentacji.
/F Naprawia bledy na dysku.
/V Na partycjach FAT/FAT32: wyswietla pelne sciezki i 
nazwy
wszystkich plików na dysku.
Na partycjach NTFS: wyswietla komunikaty 
porzadkowania, jezeli
istnieja.
/R Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje 
informacje, które
mozna odczytac (implikuje uzycie przelacznika /F).
/L:rozmiar Tylko NTFS: Zmienia rozmiar pliku dziennika na 
podana liczbe
kilobajtów. Jezeli rozmiar nie zostanie podany, 
wyswietlany
jest rozmiar biezacy.
/X Wymusza uprzednia dezinstalacje woluminu, jezeli 
jest to
konieczne. Wszystkie otwarte dojscia do tego 
woluminu przestana
byc prawidlowe (implikuje uzycie przelacznika /F).
/I Tylko NTFS: wykonuje mniej dokladne sprawdzenie 
wpisów indeksu.
/C Tylko NTFS: pomija sprawdzanie zapetlen w 
strukturze folderów.
/B Tylko NTFS: ponownie sprawdza uszkodzone klastry w 
woluminie
(implikuje uzycie przelacznika /R).

Uzycie przelaczników /I lub /C zmniejsza ilosc czasu potrzebna do 
uruchomienia
programu Chkdsk przez pominiecie niektórych operacji sprawdzenia 
woluminu.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CHKDSK"

Podczas korzystania z`CHKDSK`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Uprawnienia administratora: Aby uruchomić`CHKDSK`Na dysku wymagane są uprawnienia administratora. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator. 2. Blokada napędu: `CHKDSK`zwykle wymaga, aby dysk, na którym działa, nie był używany. Jeśli ty`CHKDSK`w przypadku dysku systemowego (zwykle dysku C:) może być konieczne zaplanowanie skanowania przy następnym ponownym uruchomieniu komputera, ponieważ dysk może nie być aktywny podczas skanowania. 3. Planowanie sprawdzenia przy następnym ponownym uruchomieniu: Jeśli tak`CHKDSK`na dysku systemowym lub dysk jest używany, może być konieczne zaplanowanie skanowania przy następnym uruchomieniu komputera. Można to osiągnąć za pomocą polecenia`CHKDSK`z niezbędnymi przełącznikami.

CHKDSK C: /F /R /X

To mówi`/F`dla „Napraw” (napraw błąd),`/R`dla „Odzyskaj” (przywróć uszkodzone sektory) i`/X`Wymusza odmontowanie dysku przed sprawdzeniem. 4. Czas trwania weryfikacji: Czas, w którym`CHKDSK`potrzebne do przeskanowania dysku mogą się różnić w zależności od rozmiaru dysku i poziomu fragmentacji. Może to zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli konieczne jest przywrócenie uszkodzonych sektorów. 5. Kopia zapasowa danych: Zaleca się wykonanie przed wykonaniem kopii zapasowej ważnych danych na dysku`CHKDSK`zwłaszcza jeśli występują oznaki problemów z dyskiem twardym. Chociaż`CHKDSK`ma na celu rozwiązywanie problemów, zawsze istnieje niewielkie ryzyko utraty danych w trakcie tego procesu. 6. Dostępne miejsce: Upewnij się, że na dysku jest wystarczająco dużo wolnego miejsca`CHKDSK`jest wykonywane. Polecenie może tworzyć pliki tymczasowe i wymaga miejsca na dysku, aby naprawić znalezione błędy. 7. Rejestrowanie błędów: `CHKDSK`zwykle rejestruje swoje wyniki w Podglądzie zdarzeń systemu Windows. Po zakończeniu procesu sprawdź Podgląd zdarzeń, aby sprawdzić, czy zidentyfikowano i rozwiązano jakiekolwiek problemy. 8. Stosowanie`/L`-Switch: W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy występują problemy z systemem plików, użycie`/L`przełącznik może być przydatny do włączenia rozszerzonego rejestrowania.

CHKDSK C: /F /R /X /L:C:\CHKDSK_Log.txt

Tutaj logowanie jest zapisywane w pliku tekstowym o nazwie „CHKDSK_Log.txt” na dysku C:. Aby to zapewnić, rozważ te punkty`CHKDSK`jest skutecznie i bezpiecznie używany w Twoim systemie. Jeśli nie masz pewności lub gdy w grę wchodzą dane krytyczne, zawsze zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą lub z dokumentacją firmy Microsoft.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia CHKDSK - Sprawdza dysk i wyswietla raport o jego stanie.

HTTP: ... console/pl/010.htm
0.109
14433

Remove a update from Windows 10, can I?

Mehrere Profile oder INI Dateien zum Speichern der Bildschirmlupen Einstellungen!

How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

Customize Recycle Bin in Windows 10/11, how to?(0)