ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP CLS
Czysci ekran.

CLSC:\WINDOWS>HELP CMD
Uruchamia nowe wystapienie interpretera polecen systemu Windows

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON
| /V:OFF]
[[/S] [/C | /K] ciag]

/C Wykonuje polecenie okreslone przez ciag i konczy
dzialanie.
/K Wykonuje polecenie okreslone przez ciag, ale nie konczy
dzialania.
/S Modyfikuje sposób postepowania z ciagiem po przelaczniku
/C lub /K
(zobacz ponizej).
/Q Wylacza echo.
/D Wylacza wykonywanie polecen AutoRun z rejestru (zobacz
ponizej).
/A Powoduje, ze wyniki dzialania polecen wewnetrznych
przekazywane
do potoku lub pliku sa danymi w formacie ANSI.
/U Powoduje, ze wyniki dzialania polecen wewnetrznych
przekazywane
do potoku lub pliku sa danymi w formacie Unicode.
/T:fg Ustawia kolory pierwszego planu i tla (aby uzyskac wiecej
informacji,
wpisz polecenie COLOR /?).
/E:ON Wlacza rozszerzenia polecen (zobacz ponizej).
/E:OFF Wylacza rozszerzenia polecen (zobacz ponizej).
/F:ON Wlacza znaki dokanczania nazw plików i katalogów (zobacz
ponizej).
/F:OFF Wylacza znaki dokanczania nazw plików i katalogów (zobacz
ponizej).
/V:ON Wlacza opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych,
traktujac znak
"!" jako ogranicznik. Na przyklad uzycie przelacznika
/V:ON
spowoduje, ze ciag !var! bedzie rozwijac zmienna var w
czasie
wykonywania. Uzycie skladni var powoduje, ze zmienne sa
rozwijane
w czasie ich wprowadzania, co ma duze znaczenie w petlach
FOR.
/V:OFF Wylacza opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych.

Nalezy zauwazyc, ze ciag zlozony z kilku polecen oddzielonych
separatorem
polecen "&&" jest akceptowalny, jesli jest on ujety w cudzyslowy.
Ponadto ze wzgledu na zachowanie zgodnosci przelacznik /X ma
takie samo
dzialanie jak przelacznik /E:ON, /Y dziala tak samo jak /E:OFF, a
/R dziala
tak samo jak /C. Inne przelaczniki sa ignorowane.

W przypadku uzycia przelaczników /C lub /K pozostala czesc
wiersza polecenia po
przelaczniku jest przetwarzana jako wiersz polecenia, który
podlega
nastepujacym regulom przetwarzania znaków cudzyslowu ("):

1. Znaki cudzyslowu w wierszu polecenia sa zachowywane,
jezeli
sa spelnione wszystkie ponizsze warunki:

- nie uzyto przelacznika /S
- uzyto dokladnie dwóch znaków cudzyslowu
- miedzy dwoma znakami cudzyslowu nie wystepuja zadne
znaki specjalne,
takie jak: &<>()@^|
- miedzy dwoma znakami cudzyslowu znajduje sie co
najmniej jeden
znak odstepu
- ciag znajdujacy sie miedzy dwoma znakami cudzyslowu
jest
nazwa pliku wykonywalnego.

2. W pozostalych przypadkach tradycyjne dzialanie polega na
sprawdzeniu,
czy pierwszym znakiem jest znak cudzyslowu, a jezeli tak,
na usunieciu
tego znaku oraz usunieciu ostatniego znalezionego znaku
cudzyslowu
w wierszu polecenia, z zachowaniem calego tekstu
znajdujacego sie
za ostatnim znakiem cudzyslowu.

Jesli nie podano opcji /D w wierszu polecenia, a nastepnie
uruchomiono
CMD.EXE, wyszukiwane beda ponizsze zmienne rejestru
REG_SZ/REG_EXPAND_SZ
i jesli jedna z nich lub obie sa obecne, wykonywane sa jako
pierwsze.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

i/lub

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\AutoRun

Rozszerzenia polecen sa wlaczone domyslnie. Rozszerzenia dla
poszczególnych
wywolan mozna wylaczyc przy uzyciu przelacznika /E:OFF. Mozna
wlaczac lub
wylaczac rozszerzenia dla wszystkich wywolan programu CMD.EXE na
komputerze
i/lub sesji logowan uzytkownika przez ustawienie w rejestrze
jednej lub obu
nastepujacych wartosci REG_DWORD za pomoca programu REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

i/lub

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\EnableExtensions

na 0x1 albo 0x0. Ustawienie okreslone przez uzytkownika ma
pierwszenstwo
przed ustawieniem komputera. Przelaczniki wiersza polecenia maja
pierwszenstwo
przed ustawieniami rejestru.

Rozszerzenia polecen obejmuja zmiany i/lub dodatki dla
nastepujacych polecen:

DEL lub ERASE
COLOR
CD lub CHDIR
MD lub MKDIR
PROMPT
PUSHD
POPD
SET
SETLOCAL
ENDLOCAL
IF
FOR
CALL
SHIFT
GOTO
START (równiez zmiany dotyczace zewnetrznego wywolania
polecenia)
ASSOC
FTYPE

Aby uzyskac szczególowe informacje na temat danego polecenia,
wpisz
nazwa_polecenia /?.

Opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych NIE jest wlaczone
domyslnie.
Opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych dla poszczególnych
wywolan
programu CMD.EXE mozna wlaczac lub wylaczac przy uzyciu
przelacznika /V:ON
lub /V:OFF. Mozna wlaczac lub wylaczac opóznione rozwijanie dla
wszystkich
wywolan programu CMD.EXE na komputerze i/lub sesji logowan
uzytkownika przez
ustawienie w rejestrze jednej lub obu nastepujacych wartosci
REG_DWORD
za pomoca programu REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

i/lub

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\DelayedExpansion

na 0x1 albo 0x0. Ustawienie okreslone przez uzytkownika ma
pierwszenstwo
przed ustawieniem komputera. Przelaczniki wiersza polecenia maja
pierwszenstwo przed ustawieniami rejestru.

Jesli opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych jest
wlaczone, wtedy
znak wykrzyknika moze byc uzywany do podstawiania wartosci
zmiennej
srodowiskowej w czasie wykonywania.

Mozna wlaczac lub wylaczac dokanczanie nazw plików dla
poszczególnych wywolan
programu CMD.EXE przy uzyciu przelacznika /F:ON lub /F:OFF. Mozna
wlaczac lub
wylaczac dokanczanie dla wszystkich wywolan programu CMD.EXE na
komputerze
i/lub sesji logowan uzytkownika przez ustawienie w rejestrze
jednej lub obu
nastepujacych wartosci REG_DWORD za pomoca programu REGEDT.EXE:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

i/lub

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\CompletionChar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command
Processor\PathCompletionChar

na wartosc szesnastkowa znaku kontrolnego dla poszczególnej
funkcji (np. 0x4
jest Ctrl-D a 0x6 jest Ctrl-F). Ustawienie okreslone przez
uzytkownika ma
pierwszenstwo przed ustawieniem komputera. Przelaczniki wiersza
polecenia
maja pierwszenstwo przed ustawieniami rejestru.

Jesli dokanczanie jest wlaczone za pomoca przelacznika /F:ON,
dwoma znakami
kontrolnymi sa: Ctrl-D dla dokanczania nazw katalogów i Ctrl-F
dla dokanczania
nazw plików. Aby wylaczyc poszczególne znaki dokanczania w
rejestrze, uzyj
wartosci dla spacji (0x20), poniewaz nie jest to prawidlowy znak
kontrolny.

Dokanczanie jest wywolywane po wpisaniu jednego z dwóch znaków
kontrolnych.
Funkcja dokanczania przenosi ciag sciezki na lewa strone kursora,
dolacza
symbol wieloznaczny, jesli go nie ma i buduje liste pasujacych
sciezek.
Nastepnie wyswietla pierwsza zgodna sciezke. Pózniej, ponowne
nacisniecie tego
samego znaku kontrolnego powtarza cykl przechodzenia przez liste
pasujacych
sciezek. Nacisniecie klawisza Shift razem ze znakiem kontrolnym
powoduje
przechodzenie przez liste wstecz. Jesli wiersz edytowany jest w
dowolny sposób
i nacisniety zostanie ponownie znak kontrolny, zapisana lista
pasujacych
sciezek jest odrzucana i generowana jest nowa lista. To samo
wystapi
w przypadku przelaczenia miedzy dokanczaniem nazw plików i
katalogów.
Jedyna róznica miedzy dwoma znakami kontrolnymi jest to, ze znak
dokanczania
pliku dopasowuje zarówno nazwy plików, jak i katalogów, podczas
gdy znak
dokanczania katalogów dopasowuje jedynie nazwy katalogów. Jesli
dokanczanie
jest uzywane dla wszystkich wbudowanych polecen katalogów (CD, MD
lub RD), to
przyjmowane jest dokanczanie katalogów.

Kod dokanczania odpowiednio postepuje z nazwami plików, które
zawieraja spacje
lub inne znaki specjalne, umieszczajac cudzyslowy wokól pasujacej
sciezki.
W przypadku wycofania sie i wywolania dokanczania wewnatrz
wiersza, tekst
z prawej strony kursora w punkcie, w którym wywolywano
dokanczanie jest
odrzucany.

Znaki specjalne, które wymagaja cudzyslowów to:
<odstep>
&()[]{}^=;!'+,`~C:\WINDOWS>HELP COLOR
Ustawia domyslne kolory tla i pierwszego planu.

COLOR [atr]

atr Okresla atrybut koloru dla wyjscia konsoli

Atrybuty kolorów sa okreslone przez DWIE cyfry heksadecymalne --
pierwsza
oznacza tlo, druga pierwszy plan. Kazda cyfra
moze byc jedna z wartosci:

0 = Czarny 8 = Szary
1 = Niebieski 9 = Jasnoniebieski
2 = Zielony A = Jasnozielony
3 = Blekitny B = Jasnoblekitny
4 = Czerwony C = Jasnoczerwony
5 = Purpurowy D = Jasnopurpurowy
6 = Zólty E = Jasnozólty
7 = Bialy F = Jaskrawobialy

Jesli nie podano argumentu, uzywany jest kolor odpowiadajacy
chwili
uruchomienia CMD.EXE. Wartosc ta jest brana z biezacego okna
konsoli,
z opcji /T wiersza polecenia lub z wartosci rejestru
DefaultColor.

Polecenie COLOR ustawia ERRORLEVEL na 1, jesli podjeto próbe
okreslenia tej
samej wartosci dla tla i dla pierwszego planu w poleceniu COLOR.

Przyklad: "COLOR fc" daje kolor jasnoczerwony na jaskrawobialym
tle.
GOTO : HELP COMP

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia CLS - Czysci ekran.

HTTP: ... console/pl/012.htm
0.249
7281

Tastenkürzel um zur Adressleiste zu gelangen?

 /

Objektanzahl, Verzeichnisgröße, Größenangaben und Informationen in der Statusleiste!

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Erfordert die Windows 10 21H1 Version  wieder eine Neuinstallation?

 /

Turn off Flight Mode on Windows 10/11?

 /

Bluetooth Reichweite?

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

Open mouse wheel settings in Windows 11!

 /

Ich kriege das Teil von meinem MS Surface nicht weg?

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /