COMPACT: Wyswietla i pozwala na modyfikacje listy plików. skompresowanych na partycji NTFS.


... Przykłady polecenia "COMPACT"
... "COMPACT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "COMPACT"

Polecenie: "COMPACT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "COMPACT"

The`COMPACT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do kontrolowania kompresji plików lub katalogów na partycjach NTFS. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Kompresuj plik:

COMPACT /C plik.txt

Opis: To polecenie kompresuje plik „file.txt” na partycji NTFS. The`/C`-Opcja oznacza „Kompresuj”. Przykład 2: Rozpakuj plik:

COMPACT /U plik.txt

Opis: Z`/U`Plik „File.txt” jest dekompresowany. Pamiętaj, że spowoduje to przywrócenie pliku do pierwotnego stanu. Przykład 3: Kompresuj wszystkie pliki w katalogu:

COMPACT /C /S:akta

Opis: Tutaj wszystkie pliki w katalogu "Pliki" i jego podkatalogach są kompresowane. The`/S`-opcja oznacza „uwzględnij wszystkie podkatalogi”. Przykład 4: Rozpakuj wszystkie pliki w katalogu:

COMPACT /U /S:akta

Opis: Uwzględniono wszystkie pliki w katalogu „Pliki” i jego podkatalogach`/U`zdekompresowany. Przykład 5: Pokaż stan kompresji:

COMPACT /I

Opis: To polecenie wyświetla stan kompresji plików na bieżącym dysku. Przykład 6: Wyłącz kompresję katalogu:

COMPACT /I /F:OFF informator

Opis: Z`/F:OFF`Kompresja jest wyłączona dla katalogu. Może to być przydatne, jeśli chcesz wyłączyć kompresję określonych plików lub katalogów. Przykład 7: Skompresuj wszystkie pliki na dysku:

COMPACT /C /EXE:LZX /I /F:ON C:\

Opis: To polecenie kompresuje wszystkie pliki wykonywalne na dysku C przy użyciu algorytmu LZX. Należy pamiętać, że może to dotyczyć całego dysku, a kompresowanie plików systemowych może być ryzykowne. Przykład 8: Wymuś kompresję katalogu:

COMPACT /C /FORCE informator

Opis: Z`/FORCE`Kompresja jest wymuszana na katalogu niezależnie od tego, czy jest on już skompresowany. Przykład 9: Kompresuj wszystkie pliki w bieżącym katalogu:

COMPACT /C /A

Opis: Tutaj wszystkie pliki w bieżącym katalogu są skompresowane. The`/A`-Opcja oznacza „Wszystkie pliki”. Przykład 10: Cofnij kompresję pliku:

COMPACT /U /EXE:LZX plik.exe

Opis: Z`/U`Plik „File.exe” jest dekompresowany. Należy pamiętać, że można określić zastosowaną metodę kompresji (tutaj: LZX). Warto zauważyć, że użycie`COMPACT`stwarza ryzyko, zwłaszcza jeśli jest używane niewłaściwie. Zaleca się upewnienie się, że ważne pliki i pliki systemowe nie zostaną przypadkowo dotknięte.

"COMPACT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla informacje o kompresji i umozliwia jej zmiane na 
partycjach NTFS.

COMPACT [/C | /U] [/S[:katalog]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [plik [...]]

/C Kompresuje okreslone pliki. Katalogi zostana 
zaznaczone, aby
dodawane potem pliki byly automatycznie kompresowane.
/U Dekompresuje okreslone pliki. Katalogi zostana 
zaznaczone, aby
dodawane potem pliki nie byly automatycznie 
kompresowane.
/S Wykonuje okreslona operacje na plikach w danym 
katalogu
i wszystkich podkatalogach. Domyslny "katalog" to 
katalog
biezacy.
/A Wyswietla pliki z atrybutami Ukryty lub Systemowy. 
Domyslnie
pliki te sa pomijane.
/I Kontynuuje okreslona operacje nawet po wystapieniu 
bledów.
Domyslnie program COMPACT zatrzymuje sie, gdy
wystapi blad.
/F Wymusza wykonanie operacji kompresji na wszystkich 
podanych
plikach, równiez tych, które sa juz skompresowane. 
Domyslnie
pliki wczesniej skompresowane sa pomijane.
/Q Podaje tylko najwazniejsze informacje.
plik Okresla wzór, plik lub katalog.

Program COMPACT wywolany bez parametrów wyswietla informacje o 
stanie
kompresji biezacego katalogu i plików, jakie on zawiera. Mozna 
uzywac nazw
wielu plików i symboli wieloznacznych. Parametry nalezy 
oddzielac
spacjami.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "COMPACT"

Podczas korzystania z`COMPACT`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Tylko dla NTFS: The`COMPACT`polecenie jest specyficzne dla systemu plików NTFS. Nie działa na FAT32 i exFAT. Upewnij się, że dysk docelowy został przed tobą sformatowany w systemie NTFS`COMPACT`używać. 2. Potencjalna utrata danych: Kompresja plików może spowodować utratę części danych. Dzieje się tak, ponieważ skompresowane pliki nie są już w swoim oryginalnym stanie i dlatego niektórych typów plików (takich jak pliki już skompresowane) dalsza kompresja może nie być możliwa. 3. Kompatybilność: Niektóre aplikacje lub procesy mogą nie obsługiwać skompresowanych plików. Upewnij się, że kompresja nie wpływa negatywnie na prawidłowe działanie aplikacji. 4. Pliki systemowe: Kompresja plików systemowych może spowodować niestabilność lub nieprawidłowe działanie. Zachowaj ostrożność podczas próby kompresji plików systemowych lub plików w katalogu Windows. 5. Oszczędność miejsca na dysku: Rzeczywista oszczędność miejsca na dysku dzięki kompresji plików może się różnić w zależności od typu pliku. Duże pliki multimedialne (np. obrazy JPEG lub już skompresowane filmy) mogą nie przynieść znaczących oszczędności. 6. Wydajność: Odczyt i zapis plików skompresowanych może być nieco wolniejszy niż plików nieskompresowanych, ponieważ przed odczytem lub zapisem pliki mogą wymagać dekompresji lub kompresji. 7. Użyj opcji: Upewnij się, że`COMPACT`-Używaj opcji ostrożnie, aby osiągnąć pożądane rezultaty. szczególnie`/F`-Opcja (Siła) i`/A`opcja (Wszystkie pliki) może mieć silne efekty. 8. Odzyskiwanie danych: Przed przystąpieniem do obszernej kompresji plików upewnij się, że masz niezawodną kopię zapasową danych. Pozwala to na przywrócenie oryginalnych danych w przypadku nieoczekiwanych problemów. 9. Brakujące uprawnienia: Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia dostępu do plików, które chcesz skompresować lub zdekompresować. Mogą być wymagane uprawnienia administratora, szczególnie jeśli dotyczy to plików systemowych. 10. Monitorowanie przestrzeni dyskowej: Monitoruj dostępną przestrzeń na dysku, zwłaszcza podczas kompresji dużych ilości plików. Można monitorować oczekiwane oszczędności przestrzeni dyskowej, aby zapewnić osiągnięcie pożądanych wyników. Zwracając uwagę na te punkty, możesz to zrobić`COMPACT`-Używaj poleceń skutecznie i bezpiecznie. Podobnie jak w przypadku wszystkich poleceń wprowadzających zmiany w systemie plików, ważne jest, aby postępować ostrożnie i mieć świadomość potencjalnych skutków.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia COMPACT - Wyswietla i pozwala na modyfikacje listy plików. skompresowanych na partycji NTFS.

HTTP: ... console/pl/016.htm
0.14
20243

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

Q-Dir Columbian Espanol Short Help!

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

Remove the performance index reader from Windows 10 and 11!(0)