CONVERT: Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie mozna konwertowac biezacego dysku.


... Przykłady polecenia "CONVERT"
... "CONVERT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CONVERT"

Polecenie: "CONVERT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "CONVERT"

The`CONVERT`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do konwersji systemu plików FAT32 na system plików NTFS. Oto kilka przykładów z komentarzami: Przykład 1: Konwertuj dysk C: z FAT32 na NTFS:

CONVERT C: /FS:NTFS

Opis: To polecenie konwertuje system plików dysku C: z FAT32 na NTFS. Przykład 2: Konwersja z ustawieniem jednostki alokacji plików (wielkość klastra):

CONVERT D: /FS:NTFS /V /C

Opis: Tutaj system plików dysku D: jest konwertowany z FAT32 na NTFS ze stałym rozmiarem klastra.`/V`generuje szczegółowe informacje o postępie oraz`/C`służy do ustawiania jednostki alokacji plików (rozmiaru klastra). Przykład 3: Zapytanie przed konwersją:

CONVERT E: /FS:NTFS /NOSECURITY

Opis: To polecenie konwertuje system plików dysku E: z FAT32 na NTFS bez pytania o potwierdzenie.`/NOSECURITY`oznacza, że ​​konwersja jest wykonywana bez uprawnień bezpieczeństwa. Przykład 4: Konwersja za pomocą programu Chkdsk przed konwersją:

CONVERT F: /FS:NTFS /X /NOSECURITY

Opis: Tutaj system plików dysku F: jest konwertowany z FAT32 na NTFS.`/X`przeprowadza kontrolę Chkdsk przed konwersją i`/NOSECURITY`oznacza, że ​​konwersja jest wykonywana bez uprawnień bezpieczeństwa. Przykład 5: Konwersja przy użyciu etykiet dysków ze spacjami:

CONVERT "G: prowadzić" /FS:NTFS

Opis: Ten przykład konwertuje system plików napędu „G: dysk” z FAT32 na NTFS. Zwróć uwagę na użycie cudzysłowów w etykietach dysków ze spacjami. Przykład 6: Włącz konwersję z kompresją:

CONVERT H: /FS:NTFS /COMPRESS

Opis: Tutaj system plików dysku H: jest konwertowany z FAT32 na NTFS i włączana jest kompresja. Przykład 7: Cofanie konwersji NTFS:

CONVERT I: /FS:FAT32

Opis: To polecenie konwertuje system plików dysku I: z NTFS z powrotem na FAT32. Przykład 8: Pokaż pomoc:

CONVERT /?

Opis: To polecenie wyświetla pomoc i informacje o opcjach dostępnych dla`CONVERT`-Komenda. Należy pamiętać, że konwersja systemu plików z FAT32 na NTFS powoduje nieodwracalne zmiany w systemie plików. Upewnij się, że przed Tobą utworzono kopię zapasową ważnych danych`CONVERT`-Komenda. Należy również pamiętać, że`CONVERT`polecenia nie można zastosować do partycji systemowych, gdy działa system Windows. W takich przypadkach zaleca się wykonanie konwersji ze środowiska startowego.

"CONVERT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Konwertuje wolumin FAT na NTFS.

CONVERT wolumin /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:nazwa_pliku] 
[/NoSecurity] [/X]


wolumin Okresla litere dysku (z dwukropkiem), punkt 
instalacji
lub nazwe woluminu.
/FS:NTFS Okresla, aby konwertowac wolumin na NTFS.
/V Okresla, aby konwertowac w trybie informacji 
pelnej.
/CvtArea:nazwa_pliku
Okresla plik ciagly w katalogu glównym, który 
bedzie symbolem
zastepczym dla plików systemu NTFS.
/NoSecurity Okresla, aby ustawienia zabezpieczen konwertowanych 
plików
i katalogów umozliwialy dostep wszystkim 
uzytkownikom.
/X Wymusza najpierw dezinstalacje woluminu w razie 
potrzeby.
Wszystkie otwarte dojscia do woluminu przestana byc 
prawidlowe.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "CONVERT"

Podczas korzystania z`CONVERT`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów: 1. Zmiany nieodwracalne: Konwersja z FAT32 na NTFS jest zmianą nieodwracalną. Po zakończeniu konwersji nie można po prostu powrócić do poprzedniego systemu plików. Przed użyciem upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową wszystkich ważnych danych`CONVERT`-Komenda. 2. Partycje systemowe:`CONVERT`polecenia nie można zastosować do partycji systemowej, gdy działa system Windows. Jeśli chcesz przekonwertować dysk z systemem operacyjnym, zaplanuj konwersję, która zostanie przeprowadzona ze środowiska startowego. Może to być płyta instalacyjna systemu Windows lub inny nośnik startowy. 3. Bezpieczeństwo danych: Konwersja z FAT32 na NTFS zasadniczo nie powinna powodować utraty danych. Jednak zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w systemie plików. Mogą pojawić się nieprzewidziane problemy, a tworzenie kopii zapasowych danych gwarantuje ochronę ważnych plików. 4. Potwierdzenie: Domyślnie`CONVERT`polecenie przed konwersją w celu potwierdzenia. Można temu zapobiec, korzystając z opcji`/NOSECURITY`ale uważaj, aby uniknąć niezamierzonych konwersji. 5. Chkdsk przed konwersją: Zaleca się sprawdzenie systemu plików za pomocą programu Chkdsk przed konwersją. Może to zapewnić, że system plików jest w dobrej kondycji przed rozpoczęciem konwersji. Możesz wybrać`/X`aby zrobić to automatycznie przed konwersją. 6. Rozmiar klastra: Opcja`/C`umożliwia ustawienie rozmiaru klastra (jednostki alokacji plików). W niektórych scenariuszach może to mieć wpływ na wydajność, ale w większości przypadków najlepiej jest użyć ustawień domyślnych. 7. Kompresja: Jeśli masz taką możliwość`/COMPRESS`kompresja zostanie włączona w przekonwertowanym systemie plików NTFS. Może to zaoszczędzić miejsce w pamięci, ale należy pamiętać, że skompresowane pliki wymagają większej mocy obliczeniowej do odczytu i zapisu. 8. Cysysytuacje na etykietach dysków ze spacjami: Jeśli litera dysku lub etykieta dysku zawiera spacje, użyj cudzysłowów, aby mieć pewność, że dane wejściowe zostaną poprawnie zinterpretowane. 9. Dostępne miejsce: Upewnij się, że na dysku jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby przeprowadzić konwersję. Konwersji nie można wykonać, jeśli na dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca. Użyć tego`CONVERT`- Zachowaj więc ostrożność i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić płynną konwersję i ochronę swoich danych.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia CONVERT - Konwertuje woluminy FAT na woluminy NTFS. Nie mozna konwertowac biezacego dysku.

HTTP: ... console/pl/017.htm
0.249
19727

Ist der Download von FireFox auf firefox.de die offizielle Downloadadresse?

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

Quick Launch in der Windows 8 / 8.1 Taskleiste aktivieren!

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

Additional Clocks in MS Windows 8.1 and 10 taskbar!

I am a font lover but what purpose does the font reader button have?(0)