ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete woluminu dysku.

LABEL [dysk:][etykieta]
LABEL [/MP] [wolumin] [etykieta]

dysk: Okresla litere dysku.
etykieta Okresla etykiete woluminu.
/MP Okresla, ze wolumin powinien byc traktowany jako
punkt
instalacji lub nazwa woluminu.
wolumin Okresla litere dysku (z dwukropkiem), punkt
instalacji
lub nazwe woluminu. W przypadku podania nazwy
woluminu
uzycie przelacznika /MP nie jest wymagane.C:\WINDOWS>HELP MD
Tworzy katalog.

MKDIR [dysk:]sciezka
MD [dysk:]sciezka

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie MKDIR zmienia
sie nastepujaco:

W razie potrzeby polecenie MKDIR tworzy wszystkie posrednie
katalogi w sciezce.
Na przyklad, przyjmujac, ze \a nie istnieje wtedy polecenie:

mkdir \a\b\c\d

odpowiada poleceniom:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

które nalezy wpisac, jesli rozszerzenia sa wylaczone.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Tworzy katalog.

MKDIR [dysk:]sciezka
MD [dysk:]sciezka

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie MKDIR zmienia
sie nastepujaco:

W razie potrzeby polecenie MKDIR tworzy wszystkie posrednie
katalogi w sciezce.
Na przyklad, przyjmujac, ze \a nie istnieje wtedy polecenie:

mkdir \a\b\c\d

odpowiada poleceniom:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

które nalezy wpisac, jesli rozszerzenia sa wylaczone.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia LABEL - Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete(etykiety) woluminu dysku.

HTTP: ... console/pl/039.htm
0.171
16964

Windows 11 and 10 File Explorer search via file customize time!

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Lösche alle Dateien ausser Jüngste per Befehlszeile, Script oder CMD.EXE?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Manipulate, correct any time stamp of any Windows 11, 10, ... file and folder!

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

How to disable auto driver updates on Windows 10 / 11?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Make Always on Top, To-Tray, Transparency for all Windows on 11, 10, 8.1, ...!

 /

Install / activate XPS viewer in Windows 11?

 /