LABEL: Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete(etykiety) woluminu dysku.


 


... Przykłady polecenia "LABEL"
... "LABEL" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "LABEL"

Polecenie: "LABEL" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "LABEL"

The`LABEL`polecenie jest używane w skryptach wsadowych do oznaczania punktu w kodzie określoną nazwą. Oto kilka przykładów: Przykład 1: Prosta etykieta:

@ECHO OFF
GOTO Start

:Start
ECHO Scenariusz się rozpoczął.
GOTO Koniec

:Koniec
ECHO Scenariusz jest skończony.

Opis: Tutaj pokazano prosty skrypt, który tworzy dwie etykiety (`:Start`I`:Koniec`) używany. Scenariusz zaczyna się o godz`:Start`a potem skacze`:Koniec`. Możesz również`GOTO :Koniec`używać. Przykład 2: Użyj z instrukcją IF:

@ECHO OFF
SET Option=TAK

IF "%Option%"=="TAK" (
    GOTO Tak, opcja
) ELSE (
    GOTO Bez wyjścia
)

:Tak, opcja
ECHO The Option jest aktywowany.
GOTO Koniec

:Bez wyjścia
ECHO The Option jest dezaktywowany.
GOTO Koniec

:Koniec
ECHO Scenariusz jest skończony.

Opis: Tutaj etykieta jest połączona z instrukcją IF. W zależności od zmiennej`Option`albo też będzie`:Tak, opcja`Lub`:Bez wyjścia`skoczył. Przykład 3: Użyj z pętlą FOR:

@ECHO OFF
FOR %%G IN (1 2 3) DO (
    ECHO przejście pętlowe Nr. %%G
    GOTO Koniec pętli
)

:Koniec pętli
ECHO The FOR-Pętla została zakończona.

Opis: Tutaj używana jest etykieta w pętli FOR. Po pierwszym przejściu pętli staje się`:Koniec pętli`podskoczył i pętla zakończyła się przedwcześnie. Przykład 4: Użyj z :EOF (koniec skryptu):

@ECHO OFF
GOTO Główny program

:program poboczny
ECHO Wykonywany jest program dodatkowy.
GOTO :EOF

:Główny program
ECHO Rozpocznie się program główny.
GOTO program poboczny

Opis: Tutaj nazywa się etykietą`:EOF`(Koniec pliku) służy do zakończenia skryptu. Jeśli`GOTO :EOF`zostanie osiągnięty, skrypt kończy się. Przykład 5: Zastosowanie z CALL dla podprogramów:

@ECHO OFF
CALL :podprogram
ECHO Główny program jest kontynuowany.
GOTO Koniec

:podprogram
ECHO Podprogram jest wykonywany.
GOTO :EOF

:Koniec
ECHO Scenariusz jest skończony.

Opis: Oto`CALL`służy do tworzenia podprogramu z etykietą (`:podprogram`). Po wywołaniu program główny powraca i kontynuuje wykonywanie. Etykiety są przydatne do kontrolowania przepływu skryptów wsadowych i organizowania części kodu. Pamiętaj, że etykiety zaczynają się od dwukropka (`:`), po którym następuje nazwa (bez spacji). The`GOTO`-Instrukcja służy do przeskakiwania do określonej etykiety.

"LABEL" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete woluminu dysku.

LABEL [dysk:][etykieta]
LABEL [/MP] [wolumin] [etykieta]

dysk: Okresla litere dysku.
etykieta Okresla etykiete woluminu.
/MP Okresla, ze wolumin powinien byc traktowany jako 
punkt
instalacji lub nazwa woluminu.
wolumin Okresla litere dysku (z dwukropkiem), punkt 
instalacji
lub nazwe woluminu. W przypadku podania nazwy 
woluminu
uzycie przelacznika /MP nie jest wymagane.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "LABEL"

Podczas używania`LABEL`W przypadku skryptów wsadowych należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Dwukropek: A`LABEL`zawsze zaczyna się od dwukropka (`:`), po którym następuje imię i nazwisko. Na przykład:`:MeinLabel`. Pamiętaj, że przed dwukropkiem nie może być spacji. 2. Uwzględnianie wielkości liter: W skryptach wsadowych rozróżnianie wielkości liter zwykle nie ma znaczenia. Etykieta`:MeinLabel`jest równa`:meinlabel`. Zaleca się jednak zachowanie spójnej pisowni, aby uniknąć nieporozumień. 3. Unikalność: Etykiety muszą być unikalne w skrypcie. Dwie etykiety o tej samej nazwie mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie. Zaleca się wybieranie jasnych i opisowych nazw etykiet. 4. Użyj z`GOTO`: Etykiety są często oznaczone symbolem`GOTO`instrukcja używana do kontrolowania przepływu skryptu. Zauważ to`GOTO`przeskakuje do etykiety w tym samym skrypcie wsadowym. 5. Etykiety z`CALL`: Możesz`CALL`Służy do przeskakiwania do etykiety, szczególnie jeśli jest to podprogram. Na przykład:`CALL :podprogram`. 6. Użyj z`:EOF`: `:EOF`jest używany jako specjalna etykieta na końcu skryptu w celu zakończenia skryptu. Jeśli`GOTO :EOF`zostanie osiągnięty, skrypt kończy wykonywanie. 7. Zmiana kontekstu: Po przejściu do etykiety następuje przełączenie kontekstu. Oznacza to, że zmienne lokalne są dostępne w obrębie etykiety, natomiast zmienne poza etykietą nie są widoczne, chyba że są zdefiniowane globalnie. 8. Etykiety i kokardy: Etykiety można łączyć z kokardkami (`FOR`- Lub`WHILE`pętle) można wykorzystać do kontrolowania przepływu skryptu. 9. Czytelność: Użyj etykiet, aby podzielić kod na logiczne sekcje i poprawić czytelność skryptu. Ułatwia to zrozumienie i utrzymanie kodu. 10. Programowanie strukturalne: Zastosowanie etykiet umożliwia projektowanie skryptów wsadowych zgodnie z zasadami programowania strukturalnego. Ułatwia to konserwację i rozwiązywanie problemów. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę powyższe punkty, aby upewnić się, że etykiety są używane prawidłowo i skutecznie w skryptach wsadowych. Skrypt o przejrzystej strukturze ułatwia diagnozowanie błędów i konserwację.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia LABEL - Tworzy, zmienia lub usuwa etykiete(etykiety) woluminu dysku.

HTTP: ... console/pl/039.htm
0.14
16964
Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1! The Windows Experience Index is in the wrong language? Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust? On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet? Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)? Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10! Wo finde ich Windows-8 Fax und Scan, um Dokumente in Win 8.1 und 8 scannen und faxen zu können? Can I mount on Windows 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives? How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?(0)